FP en Tècnic informàtic

titulacions oficials

Estudiar Tècnic Informàtic

L’FP informàtica es divideix en tres grans camps professionals: sistemes informàtics i telemàtica, desenvolupament d’aplicacions informàtiques i comunicacions. En Linkia FP t’oferim quatre cicles d’informàtica en línia que a més són complementaris. Si t’has adonat que el teu és el món de la tecnologia, hauries de plantejar l’opció de cursar una formació professional a distància en aquesta matèria que tant t’atrau. A l’cursar-lo en Linkia FP tens la possibilitat de compaginar-ho amb la teva feina o altres obligacions.

Quines són les assignatures de fp d’informàtica que es treballen en els cicles de la formació professional de l’àrea informàtica i comunicacions?

Els cicles de fp informàtica inclouen assignatures com ara: Implantació de sistemes operatius, gestió de bases de dades, programació bàsica, entre d’altres, i es tracten de mòduls fp d’informàtica que permeten que els alumnes finalitzin el cicle amb la matèria apresa i preparats per a les sortides laborals a les quals podran optar.

El sector de fp d’Informàtica

El camp de la informàtica és un dels que major creixement ha experimentat en aquests últims anys i tot sembla indicar que la tendència seguirà en augment. Els estudis d’informàtica estan relacionats amb la indústria 4.0 que actualment afavoreix una inserció gairebé immediata i bones condicions laborals i salarials. Per aquesta raó, estudiar informàtica és una oportunitat i especialitzar amb un cicle formatiu de grau superior o grau mitjà és una bona opció.

Segons l’informe d’Infojobs de 2017, el 26% de les empreses admet tenir previst contractar professionals de l’entorn tecnològic per dur a terme una transformació digital o tecnològica. Aquesta previsió augmenta fins al 47% en el cas de les empreses amb més de 50 empleats.

Sortides professionals en l’àrea informàtica

Les perspectives laborals en el món de la informàtica han millorat considerablement amb el pas dels anys. I és que, si et dones compte, la societat depèn de sistemes informàtics per poder funcionar i viure millor. Per aquest motiu les possibilitats laborals d’aquests perfils professionals siguin molt bones, a l’ésser un sector en constant evolució i creixement.

A part d’això, es tracta d’una professió en creixement, amb altes quotes d’ocupació, molt valorada i amb molta demanda. Els tècnics professionals poden treballar en una empresa especialitzada en serveis digitals o IT però també disposen de la possibilitat de treballar en la resta dels sectors que pretenguin, per exemple, llançar una aplicació web o mòbil.

Els alumnes que finalitzen el fp d’informàtica d’administració de sistemes, seran capaços de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis de sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. Si estudien altres fp d’informàtica com a desenvolupament d’aplicacions web o multiplataforma, les sortides professionals a les que es podran dedicar en un futur són les següents:

 • Programador Web
 • Programado Multimedia
 • Desenvolupador d’Aplicacions en entorns web
 • Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma informàtiques per
  la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupador d’aplicacions informàtiques mòbils.
 • Implantació de sistemes ERP-CRM i gestió de la informació i integritat de la mateixa.

 

I si vull continuar estudiant formació de l’àrea informàtica i comunicacions, quines possibilitats tinc?

En l’oferta formativa de Linkia FP, podràs trobar cicles mitjans i superiors complementaris a què has decidit estudiar, i fins i tot podràs obtenir doble titulació en només 3 anys, ja que hi ha mòduls que podràs convalidar.
Si decideixes estudiar informàtica en línia en Linkia FP, podràs decantar entre els següents cicles:

 •  FP Cicle Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes a distància
 •  FP Cicle Superior Informàtica a distància
 •  FP Cicle Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web a distància
 •  FP Cicle Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma a distància.

Com obtenir la doble titulació de fp informàtica?

En el cas d’estudiar un cicle de l’àrea informàtica i comunicacions, podràs formar-te completament, sobretot si decideixes cursar més d’un cicle formatiu. Com els cicles tenen assignatures comunes, es poden convalidar sense problema, d’aquesta manera podràs obtenir una doble titulació en tan sols 3 anys.

L’oferta formativa a la qual podràs optar és la següent:

 • FP Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web + FP Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.
 • FP Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma + FP Superior Informàtica d’Administració.
 • FP Superior Informàtica d’Administració + FP Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web

¿Què estudiar si ja tinc una fp d’informàtica?

Cursant el FP Cicle Mitjà a distància podràs continuar la teva formació cursant posteriorment un FP Cicle Superior a distància, amb el qual adquiriràs un altre tipus de coneixement i et permetrà que el teu venta d’ofertes laborals sigui més ampli.

D’altra banda, un cop finalitzat el FP Cicle Superior a distància, pots seguir formant-te per complementar la teva titulació amb un altre Cicle Superior. Però també, si tens un FP Cicle Superior, pots completar la formació accedint a la Universitat. En aquest cas, si et decantes per una formació de el mateix àmbit, podràs optar també a possibles convalidacions que sempre van en funció de la universitat a la qual decideixis accedir.

FP en Tècnic informàtic

Escull el cicle que millor s'adapti a tu
Fes les pràctiques en empreses del sector!