FP en Tècnic Informàtic Formació Professional Oficial Més informació
Duración 2000 Hores Calendario Setembre 2021 - Abril 2022 Titulaciones Oficiales Ministeri d'Educació

Estudiar Tècnic Informàtic

L’FP informàtica es divideix en tres grans camps professionals: sistemes informàtics i telemàtica, desenvolupament d’aplicacions informàtiques i comunicacions. En Linkia FP t’oferim quatre cicles d’informàtica en línia que a més són complementaris. Si t’has adonat que el teu és el món de la tecnologia, hauries de plantejar l’opció de cursar una formació professional a distància en aquesta matèria que tant t’atrau. A l’cursar-lo en Linkia FP tens la possibilitat de compaginar-ho amb la teva feina o altres obligacions.
MATRÍCULA
Quines són les assignatures de fp d’informàtica que es treballen en els cicles de la formació professional de l’àrea informàtica i comunicacions?
 • Els cicles de fp informàtica inclouen assignatures com ara: Implantació de sistemes operatius, gestió de bases de dades, programació bàsica, entre d’altres, i es tracten de mòduls fp d’informàtica que permeten que els alumnes finalitzin el cicle amb la matèria apresa i preparats per a les sortides laborals a les quals podran optar.
El sector de fp d’Informàtica El camp de la informàtica és un dels que major creixement ha experimentat en aquests últims anys i tot sembla indicar que la tendència seguirà en augment. Els estudis d’informàtica estan relacionats amb la indústria 4.0 que actualment afavoreix una inserció gairebé immediata i bones condicions laborals i salarials. Per aquesta raó, estudiar informàtica és una oportunitat i especialitzar amb un cicle formatiu de grau superior o grau mitjà és una bona opció. Segons les dades recollides per Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i al món, el sector de la informàtica actualment és un dels sectors amb major ocupabilitat.
SORTIDA PROFESSIONAL
Sortides professionals en l’àrea informàtica
 • Programador Web
 • Programador Multimèdia
 • Desenvolupador d'aplicacions en entorns web
 • Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupador d'aplicacions informàtiques mòbils.
 • Implantació de sistemes ERP-CRM i gestió de la informació i integritat de la mateixa.
Les perspectives laborals en el món de la informàtica han millorat considerablement amb el pas dels anys. I és que, si et dones compte, la societat depèn de sistemes informàtics per poder funcionar i viure millor. Per aquest motiu les possibilitats laborals d’aquests perfils professionals siguin molt bones, a l’ésser un sector en constant evolució i creixement. A part d’això, es tracta d’una professió en creixement, amb altes quotes d’ocupació, molt valorada i amb molta demanda. Els tècnics professionals poden treballar en una empresa especialitzada en serveis digitals o IT però també disposen de la possibilitat de treballar en la resta dels sectors que pretenguin, per exemple, llançar una aplicació web o mòbil. Els alumnes que finalitzen el fp d’informàtica d’administració de sistemes, seran capaços de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis de sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. Si estudien altres fp d’informàtica com a desenvolupament d’aplicacions web o multiplataforma, les sortides professionals a les que es podran dedicar en un futur són les següents:
ALTRES CURSOS
I si vull continuar estudiant formació de l’àrea informàtica i comunicacions, quines possibilitats tinc?

En l’oferta formativa de Linkia FP, podràs trobar cicles mitjans i superiors complementaris a què has decidit estudiar, i fins i tot podràs obtenir doble titulació en només 3 anys, ja que hi ha mòduls que podràs convalidar. Si decideixes estudiar informàtica en línia en Linkia FP, podràs decantar entre els següents cicles:

 • FP Cicle Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes a distància
 • FP Cicle Superior Informàtica a distància
 • FP Cicle Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web a distància
 • FP Cicle Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma a distància.