SOBRE LINKIA FP
 • Què és LINKIA FP?

LINKIA FP és una agrupació de Centres Oficials d’Ensenyament de Formació Professióal que s’uneixen per poder oferir els seus títols oficials en modalitat online.

 • Quins són els nostres valors?

En LINKIA FP oferim una formació a distància clarament diferenciada per dos principals valors: QUALITAT i CALIDESA. LINKIA FP està avalat per l’experiència dels centres adscrits i es compon d’una organització jove i fresca que té com a missió apostar per la formació de les persones. L’equip de professionals que componen LINKIA FP orienta tots els seus esforços i la seva atenció per contribuir de forma molt positiva al teu desenvolupament professional.

 • Què puc estudiar a través d’LINKIA FP?

L’oferta formativa d’LINKIA FP es compon de Cicles de Formació de Grau Mitjà i Cicles de Formació de Grau Superior. Fes clic aquí  per veure en detall la nostra oferta formativa.

 • Com són els centres que componen LINKIA FP?

Els centres adscrits a LINKIA FP estan avalats per una llarga experiència en la formació reglada presencial i estan autoritzats per impartir la formació professional a distància i examinar als seus alumnes per a la consecució del títol oficial del Cicle Formatiu que decideixin realitzar.

 • Com contactar amb LINKIA FP?

Pots contactar amb nosaltres a l’e-mail info@linkiafp.es  , Demanar-nos informació específica d’un cicle a través del formulari de la nostra pàgina web o al telèfon 900 67 02 02  en el qual t’atendrem de dilluns a divendres de 9 a 20 hores.

REQUISITS D'ACCÉS
 • Quina titulació necessito per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

Per accedir a un CFGM cal haver superat la Prova d’Accés a Grau Mitjà o tenir un dels següents títols: ESO, altres Cicles Formatius de Grau Mitjà, tenir superat el 2n curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) o un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors.

 • Quina titulació necessito per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Per accedir a un CFGS cal haver superat la Prova d’Accés a Grau Superior o tenir un dels següents títols: Batxillerat LOGSE, Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, COU, FPII, Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà o superior, (no cal que siguin de la mateixa família), o un altre títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors.

 • Puc realitzar un Cicle en LINKIA FP i obtenir la titulació oficial si la meva titulació acadèmica anterior és de fora de Catalunya?

Sí, sempre que la titulació aportada també sigui oficial en l’àmbit nacional i compleixi amb els requisits necessaris d’accés al cicle.

 • Puc accedir a un CFGS si compleixo els requisits d’accés però la meva titulació és de fora d’Espanya?

Sí, sempre que la titulació aportada estigui homologada o en procés d’homologació i s’aporti la documentació acreditativa corresponent (volant d’homologació).

 • ¿La formació professional dóna accés a la Universitat?

Sí, sempre que sigui un títol oficial de un Cicle Formatiu de Grau Superior, i en funció de la branca de la carrera universitària a què vulguis accedir.

 • Cal residir a Catalunya per poder cursar un Cicle de FP a Distància?

No cal. Pots estudiar un Cicle de FP a distància des de qualsevol lloc. L’única cosa que has de tenir en compte és que a la fi de cada semestre hauràs presentar-te als exàmens, que són presencials i obligatoris. Aquests es realitzen a Barcelona, Bilbao, Girona, Granada, La Corunya, Lleida, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Tenerife o València.
Només en el cas d’alguns Cicles pot haver, a més, un únic cap de setmana (durant el semestre i prèviament als exàmens) en què els alumnes hauran d’assistir a unes sessions presencials. Consultar el Pla d’Estudis de cada Cicle per ampliar aquesta informació.

 • Quin nivell de coneixements informàtics necessito tenir per poder cursar FP a Distància?

Per poder seguir aquest tipus de formació has de tenir uns coneixements bàsics de l’ús d’un ordinador personal, Internet (navegació en pàgines web, correu electrònic, etc.) i programes de visualització i edició de text (Word, .pdf., Etc. ). Si el cicle requereix alguna competència digital addicional vindrà especificada a la fitxa informativa d’aquest.

 

TITULACIÓ
 • Quina validesa té la titulació que obtinc estudiant un cicle formatiu a distància a través d’LINKIA FP?

Tots els títols de Formació Professional impartits a través d’LINKIA FP són oficials i sense necessitat de proves lliures.

 • ¿Les titulacions estan reconegudes a nivell nacional i europeu?

Sí, les titulacions són expedides pel Ministeri d’Educació amb validesa en tot el territori nacional i reconegudes en tota la Unió Europea.

 • La titulació oficial l’atorga LINKIA FP?

No, la titulació oficial l’atorga el Ministeri d’Educació a través del centre d’estudis adscrit a LINKIA FP que hagis seleccionat en matricular.

 • Té el mateix valor el títol de FP a distància que el de FP presencial?
El títol de FP en modalitat a distància és exactament el mateix que el de FP en modalitat presencial.
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
 • Què és la Formació en Centres de Treball (FCT)?

La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu i que té com a objectiu completar el coneixement i les competències de l’alumne adquirides en l’àmbit acadèmic apropant a la realitat del món productiu amb la finalitat d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

 • A partir de quan puc començar el Mòdul FCT?

Els assessors de matrícula t’informaran dels requisits per començar la FCT i, a principis del segon curs, realitzaràs un mòdul introductori associat a les pràctiques.

 • Quina és la durada del Mòdul FCT?

La durada de la formació pràctica en centres de treball ha de ser la que estableix el disseny curricular dels diferents ensenyaments postobligatoris. Dins el pla d’estudis de cada cicle formatiu podràs veure el nombre d’hores del Mòdul FCT.

 • Si per la meva experiència laboral vull sol·licitar l’exempció del Mòdul FCT, en qualsevol cas matricular-me d’aquest?

Sí. Per sol·licitar l’exempció hauràs de matricular el mòdul “FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL” durant el procés de matrícula. Al llarg del semestre en què ho hagis sol·licitat es resoldrà l’estudi i se t’informarà del resultat.

En el cas que se t’hagi concedit l’exempció total, aquesta informació s’afegirà al teu expedient i el mòdul quedarà exempt.

Si per contra l’exempció total no és favorable, s’haurien de realitzar les pràctiques durant el curs en què s’han matriculat.

MATRÍCULA
 • Quina validesa té la titulació que obtinc estudiant un cicle formatiu a distància a través d’LINKIA FP?

Pots realitzar la teva matrícula de forma totalment online a través del nostre web fent clic aquí.

 • Puc seguir un ordre de matriculació diferent a el dels Itineraris Formatius recomanats per LINKIA FP?

Sí, sempre que tinguis en compte els requeriments específics de cada Cicle Formatiu que es troben dins de el Pla d’Estudis corresponent, tot i que per raons acadèmiques és recomanable seguir els itineraris.

 • Com puc saber l’import exacte de la matrícula del cicle?

Pots conèixer l’import concret de la formació registrant-te i iniciant el procés de matrícula sense cap mena de compromís. En la fase “Selecció de la formació” podràs accedir a un simulador de preus que de forma automàtica calcula l’import dels mòduls seleccionats i aplica els descomptes corresponents.

 • Hi ha algun tipus de descompte per volum segons la quantitat d’hores en les quals em matriculi?

Sí. En LINKIA FP et pots beneficiar d’un percentatge de descompte en la matrícula si superes una determinada quantitat d’hores de formació entre els mòduls seleccionats. Aquest descompte s’aplica de manera automàtica en el procés de matriculació en línia un cop hagis superat la quantitat d’hores indicada.

 • Puc beneficiar-me d’algun descompte extra promocional?

Sí. A la nostra pàgina web podràs veure si en aquest moment hi ha algun descompte promocional. En aquest cas, el descompte s’aplica de manera automàtica en el procés de matriculació en línia.

 • S’apliquen descomptes especials per família nombrosa, monoparental o certificats de discapacitat?

Sí. Hi ha un 5% de descompte addicional per família nombrosa, monoparental o certificat de discapacitat superior al 33%. En cas de complir amb alguna d’aquestes circumstàncies caldrà acreditar posteriorment amb la documentació corresponent.

 • Els descomptes són acumulables?

Sí, tots els descomptes són acumulables i s’aplicaran de manera automàtica en el procés de matriculació en línia.

 • Com puc formalitzar el pagament de la matrícula?

Per a la teva comoditat, el nostre procés de matriculació online et permetrà formalitzar el pagament de la matrícula a través de transferència o targeta de dèbit o crèdit. Consultar més detalls en les seccions “FORMES DE PAGAMENT” i “FINANÇAMENT”.

 • Quina diferència hi ha entre matricular-se per mòduls o per Unitats Formatives?

En la fase de “Selecció de la formació” del procés de matrícula en línia tindràs dues opcions: “Inscriu-me per mòduls” o “Inscriu-me per Unitats Formatives”. Aquesta última opció està pensada per a aquells alumnes que tinguin Unitats Formatives ja aprovades o convalidades per haver-les cursat o acreditat per experiència professional.

 • Quina diferència hi ha entre matricular-se en un centre o un altre?

La principal diferència es basa en la gestió acadèmica del teu expedient. Els tràmits de matriculació seran duts a terme pel Centre Adscrit a què t’hagis matriculat, així com la gestió de la Formació en Centres de Treball (FCT) en el cas que hagis realitzat. Pel que fa al contingut del curs, així com les activitats, tasques, metodologia i import de la formació són els mateixos independentment deel centre en el qual et matricules, ja que la plataforma virtual és la mateixa en tots els casos. La teva titulació serà oficial en qualsevol cas i atorgada pel centre d’estudis que triïs ”

 • Quina documentació necessito per matricular-me a un cicle formatiu?

Per poder formalitzar la matrícula hauràs d’aportar la següent documentació:

 • DNI
 • Targeta sanitària
 • Nombre d’afiliació a la Seguretat Social (NASS)
 • Titulació acadèmica d’accés
 • En cas de descompte especial, documentació justificativa corresponent
 • Com s’aporta la documentació per formalitzar la matrícula?

Primer hauràs d’adjuntar en format digital al procés de matrícula, un cop hagis efectuat el pagament d’aquesta. Posteriorment, i un cop el centre adscrit validi que la documentació adjuntada és correcta, hauràs de fer-la arribar en format físic (fotocòpies compulsades).

 • Quin termini tinc per adjuntar la documentació en format digital?

Un cop formalitzis el pagament de la matrícula, disposes de 15 dies per adjuntar la documentació sol·licitada en el procés de matrícula.

 • Quin termini tinc per lliurar la documentació compulsada a centre adscrit?

El termini màxim per lliurar la documentació compulsada és fins a 30 dies després de l’inici del semestre.

 • Què significa compulsar un document?

Compulsar un document significa donar validesa a la fotocòpia d’un document original. Per a això, es revisa la fotocòpia comparant-la amb el document original per comprovar que és idèntica i que no ha sofert cap manipulació. Si tot coincideix, es compulsa una fotocòpia mitjançant un segell o una altra distinció que acrediti la seva validesa.

 • On puc compulsar la documentació?

Per compulsar el DNI pots dirigir-te a l’ajuntament de la teva localitat, a la comissaria de policia, o bé davant un notari.

Per compulsar la documentació acadèmica pots dirigir-te a centre educatiu on et van expedir la titulació, a l’ajuntament de la teva localitat, o bé davant un notari.

Com i sota quines circumstàncies puc sol·licitar la baixa de la matrícula en el Cicle Formatiu un cop hagi realitzat aquesta?

LINKIA FP estableix un període de desistiment de catorze dies naturals des de la data d’inscripció a LINKIA FP. Passat aquest termini es dóna com a llegida i acceptada la normativa i es perd el dret a desistiment. S’entén per data d’inscripció, la data en què es realitza el primer pagament o pagament complet de la matrícula. Per exercir aquest dret l’alumnat haurà de realitzar la sol·licitud corresponent a través de la Secretaria Acadèmica de LINKIA FP a l’e-mail secretaria.academica@linkiafp.es. L’import de la matrícula serà reemborsat en un termini màxim de 14 dies.

 

FORMES DE PAGAMENT
 • Quines formes de pagament ofereix LINKIA FP per formalitzar la matrícula?

PAGAMENT ÚNIC

Amb l’opció de pagament únic podràs formalitzar la matrícula mitjançant  transferència bancària  o  pagament amb targeta. A més, podràs adquirir un descompte del 5% addicional  als descomptes actuals pel fet d’escollir aquesta modalitat de pagament.
Hauràs triar aquesta opció en la fase “selecció de formació” del procés de matrícula activant l’opció de “pagament únic” perquè s’apliqui aquest descompte.

FINANÇAMENT

LINKIA FP t’ofereix la possibilitat de finançar el 100% de l’import total de la matrícula en 6, 8, 10 o 12 quotes de forma immediata i totalment online. Obtindràs resposta a la teva sol·licitud en menys de 24 hores.
Per sol·licitar-contacta amb nosaltres al 900 67 02 02 (trucada gratuïta) o en info@linkiafp.es.
Pots consultar més detalls sobre aquesta opció a la secció “FINANÇAMENT” d’aquest apartat de Preguntes Freqüents.

PAGAMENT FRACCIONAT

Aquesta opció ofereix la possibilitat d’abonar únicament el 50% del total de la matrícula  en el moment en què aquesta es formalitzi, Havent d’abonar l’altre 50%  al mes de octubre  coincidint amb l’inici de curs.
Aquesta opció serà la que aparegui per defecte un cop vagis a formalitzar el  pagament amb targeta  sempre que no hagis activat l’opció de “pagament únic” a la fase “selecció de formació”.

FINANÇAMENT
 • És possible finançar l’import de la matrícula?

Sí, LINKIA FP et permet finançar el 100% de l’import de la teva matrícula a 6, 8, 10 i 12 quotes de forma totalment online i immediata. Obtindràs resposta a la teva sol·licitud en menys de 24 hores.

 • Quines són les condicions de finançament?

Aquest finançament t’ofereix condicions preferencials i exclusives per als alumnes de LINKIA FP, que et permeten finançar l’import de la matrícula en el nombre de quotes que desitgis: 6, 8, 10 o 12 mesos.

 • Com puc tramitar la sol·licitud de finançament?

Per sol·licitar el finançament de la teva matrícula hauràs de contactar amb nosaltres al 900 67 02 02 (trucada gratuïta) o en info@linkiafp.es 

 • En quin termini respondran a la meva sol·licitud de finançament?

La sol·licitud de finançament de l’import de la teva matrícula es tramita de forma totalment online obtenint resposta immediata (en menys de 24 hores).

 • Si trio la opció de finançar l’import de la matrícula, ¿seguiré tenint dret als descomptes promocionals?

Sí, encara que escullis l’opció de finançar l’import de la matrícula, seguiràs tenint dret als descomptes promocionals vigents en aquell moment.

 • Quin cost té finançar aquesta operació?

Aquesta operació té un cost inicial de comissió d’obertura del 1,5% (mínim de 50 €). Tipus d’interès: TIN anual 5,95% fix durant tota la vida del préstec. TAE: 6,78%.

METODOLOGÍA
 • És possible Financar l’import de la matrícula?

Sí, a través del conveni amb Banc Sabadell, LINKIA FP et Përmet Financar l’import de la matrícula.

 • Quines són els condiciones de Finançament a través del Banc Sabadell?

El Finançament a través del Banc Sabadell te condiciones preferencials i Exclusives para los alumnes de LINKIA FP, que et permeten Financar l’import de la matrícula Fins a 10 mesos i sense interessos.

 • Com he de tramitar la sol·licitud de Finançament?

Has de fermen la sol·licitud de Finançament a través del Banc Sabadell de fent clic aquí.

 • Com puc posar-me en contacte amb el Banc Sabadell per a més informació sobre la sol·licitud de Finançament?

Per a més informació sobre com iniciar la sol·licitud de Finançament contacta amb el Banc Sabadell al telèfon 93 325 88 04  o dirigeix-te a la oficina del Banc Sabadell  més FOTOS DE al teu domicili.

 • En quin Termini respondran a la meva sol·licitud de Finançament?

La teva sol·licitud de Finançament s’a d’resoldre en un Màxim de 7 dies, 1 cop recepcionada tota la documentació.

 • Si trio la opció d’Financar l’import de la matrícula, ¿seguiré tenint dret ALS Descomptes promocionals?

Sí, encara que escullis l’opció de Financar l’import de la matrícula, seguiràs tenint dret ALS Descomptes promocionals Vigents en aquells i aquelles Moment.

 • Quin cost te Financar AQUESTA ‘operació?

AQUESTA ‘operació NOMÉS te 1 cost inicial de Comissió d’obertura del 3,5% (mínim de 50 €) que és olla ver compensat paper descompte de Pagament ÚNIC de LINKIA FP del 5% que se’t s’aplicarà a triar AQUESTA opció .

AVALUACIÓ
 • Quin és el sistema d’avaluació?

El treball i l’avaluació contínua seran els elements clau per a l’obtenció gradual de l’títol. Per superar els mòduls professionals, hauràs presentar-te a les convocatòries dels exàmens finals. Aquests exàmens són obligatòriament presencials i es realitzen a Barcelona, Bilbao, Girona, Santander, La Corunya, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Tenerife o València. El pes de l’avaluació contínua és d’un 40% de la nota final de les Unitats Formatives que componen un mòdul. Per aprovar una Unitat Formativa es requereix aprovar l’examen presencial, i que la nota final de la Unitat Formativa sigui igual o superior a un 5.

 • I si estudi el cicle amb el currículum de Madrid, com és el sistema d’avaluació?
L’avaluació contínua no és obligatòria i, per tant, un alumne pot presentar-se a l’examen final sense haver-la realitzat.
Les proves parcials trimestrals no són obligatòries i són un mecanisme per fomentar l’avaluació de l’adquisició progressiva de coneixements i tècniques per part de l’alumne durant l’any lectiu.
Atès que l’adquisició gradual de coneixements és molt rellevant per a la Formació Professional, la nota d’avaluació contínua (tot i no ser obligatòria) tindrà un pes molt rellevant en la nota final de mòdul per a aquells alumnes que l’hagin realitzat, ponderant de la forma :
Nota final de la lliçó = 40% Avaluació Contínua + 60% Examen final global (en aquest examen cal obtenir una nota mínima de 5).
Aquesta fórmula només s’aplica si millora la nota de l’examen un cop aquest hagi estat aprovat.
Per superar els mòduls professionals, l’alumne s’ha de presentar a les convocatòries de l’Examen final global (ordinària i / o extraordinària) que serà en el mateix Centre de TEIDE a Madrid.
 • On es fan els exàmens?

Els exàmens són presencials i obligatoris i es realitzen en cap de setmana, a la fi de cada semestre, a les ciutats de Barcelona, Bilbao, Girona, Granada, La Corunya, Lleida, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Tenerife o València.
Els alumnes que hagin de presentar-se a la convocatòria extraordinària per haver suspès algun mòdul o unitat formativa, hauran de tenir en compte que els exàmens de convocatòria extraordinària se celebraran només a Barcelona i Madrid.
L’alumne podrà triar la ciutat en la qual desitgi examinar-se, aproximadament 1 mes abans de la convocatòria, mitjançant el formulari corresponent que rebrà per a això al Campus Virtual.

 • ¿On es realitzen els exàmens si m’he matriculat amb el currículum de Madrid?

L’Examen final global (ordinària i / o extraordinària) es realitzarà a Madrid, en el propi Centre de TEIDE de Madrid.

 • A quantes convocatòries d’avaluació tinc dret a l’matricular-me a un mòdul?

L’alumne disposa d’un màxim de 2 convocatòries (una ordinària i una altra de extraordinària) per a la superació del mòdul professional.
Si passades aquestes 2 convocatòries l’alumne queda suspès, haurà de tornar a matricular-se als mòduls o unitats formatives que tingui pendents d’aprovar.

 • Puc renunciar a una convocatòria?

Sí, sempre que comuniquis la teva sol·licitud de renúncia de forma justificada amb una antelació mínima de quinze dies a la data de l’examen de la lliçó al qual vols renunciar. Aquesta sol·licitud de renúncia ha de ser acceptada pel centre adscrit en què t’has matriculat i en cap cas suposarà l’abonament de la matrícula.

CONVALIDACIONS

RECONEIXEMENT D’ESTUDIS

 • Si ja tinc superats crèdits o mòduls d’un cicle formatiu que he cursat en un altre centre i vull continuar estudiant-a LINKIA FP, he de matricular-me d’aquests i sol·licitar les convalidacions d’aquests crèdits o mòduls?

No, si ja tens aprovats crèdits o mòduls del cicle formatiu que vols continuar realitzant en LINKIA FP no cal sol·licitar cap convalidació ni tampoc matricular-te d’aquests, tan sols has d’aportar la documentació que justifica els crèdits o mòduls que has superat i sol·licitar que es incorporin al teu expedient. Aquesta documentació hauràs adjuntar-la en l’últim pas del procés de matriculació quan així s’indiqui.

 • Quin termini de temps tinc per presentar la documentació que justifica que ja he superat alguns crèdits o mòduls del cicle formatiu que vaig a continuar estudiant en LINKIA FP?

Tindràs de termini per realitzar aquesta gestió des del moment en què has formalitzat la matrícula fins a 15 dies després de la data de començament oficial del semestre.

 • Quina documentació he d’aportar perquè els crèdits o mòduls que ja he aprovat del cicle que vaig a continuar estudiant en LINKIA FP s’incorporin al meu expedient?

Un cop hagis fet la matrícula, el procés de matrícula online et permet adjuntar la documentació necessària per acreditar els crèdits o mòduls que ja has superat en un altre centre del mateix cicle que vols continuar estudiant a LINKIA FP. Per a això hauràs d’adjuntar en format digital el certificat de notes d’aquests crèdits o mòduls. Un cop la documentació hagi estat validada pel centre, hauràs fer-la arribar físicament, ja sigui personalment o via correu ordinari. Trobaràs totes les indicacions necessàries durant el procés de matrícula.

CONVALIDACIONS DIRECTES

 • Quins tipus de convalidacions ha?

Hi ha dos tipus de convalidacions: les convalidacions directes i les convalidacions singulars.

 • Què són les convalidacions directes?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional específic i estan cursant un altre del mateix grau o d’un grau diferent.
Les convalidacions directes estan tipificades per les autoritats educatives i les resol el Centre Educatiu. En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.
Consultar més detalls a l’apartat “TRAMITACIÓ”.

 • Què és un mòdul transversal?

És un mòdul que es troba en el currículum de diversos cicles formatius i que treballa capacitats necessàries per diversos tècnics o tècnics superiors. Per exemple, són mòduls transversals:

 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Administració, gestió i comercialització de la petita empresa
 • Relacions en l’equip de treball (Grau Mitjà)
 • Relacions en l’àmbit de treball (Grau Superior)
 • Si he cursat un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre, també de grau mitjà (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL és un mòdul transversal, és a dir, comú a diversos cicles formatius i, per tant, si ja ho has cursat en un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estàs matriculat en un altre cicle de grau mitjà ( LOE), pots sol·licitar la convalidació d’aquest mòdul.

En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Vaig cursar un cicle formatiu de grau superior (LOE) i ara estic cursant un altre de grau mitjà (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) o de grau superior (LOE).

En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Vaig cursar un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre de grau superior (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE).

En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.
Ja que és molt possible que la convalidació es resolgui de manera favorable, et recomanem que no et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Si vaig cursar un mòdul en un cicle formatiu i ara estic cursant un altre que té un mòdul amb la mateixa denominació i durada, puc sol·licitar la convalidació?

Sí, a part dels mòduls transversals ha altres que són comuns a diversos cicles formatius, si la seva càrrega lectiva i els continguts són els mateixos es pot sol·licitar la convalidació.

CONVALIDACIONS SINGULARS

 • Què és una convalidació singular?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat ensenyaments universitaris vigents, extingides oa l’estranger. Es tracta de casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que es resolen individualment per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
Hi ha dos tipus de convalidacions singulars; tipificades i no tipificades.

Convalidacions singulars tipificades:
Aquest tipus de convalidacions, tot i ser singulars, són susceptibles de ser convalidades en la majoria dels casos. Pel que t’aconsellem que no et matricules a aquests mòduls (Posar-se en contacte amb el centre triat per confirmar-ho).

Convalidacions singulars no tipificades:
Aquest tipus de convalidacions s’han de sotmetre a la resolució de l’autoritat educativa competent en el territori del centre al qual l’alumne s’ha matriculat.
En aquests casos la resolució sol demorar diversos mesos i no hi ha garanties de convalidació per la qual cosa us aconsellem que, independentment que demanis una convalidació singular no tipificada, si et matricules d’aquests mòduls o crèdits.

 • Puc sol·licitar una convalidació singular si vaig començar estudis universitaris que no vaig finalitzar?

Sí, a partir del curs 2008-09 es pot sol·licitar la convalidació singular per matèries superades d’estudis universitaris, encara que no s’hagin finalitzat.

 • A l’antiga FP2 vaig fer una assignatura similar a la de Formació i Orientació Laboral, puc sol·licitar la convalidació d’aquest mòdul?

Aquest és un cas d’estudis extingits perquè el pla d’estudis de l’antiga FP2 ja no existeix. De qualsevol manera, només en un cas està previst aquest tipus de convalidació, és el cas de l’especialitat Administrativa i Comercial (si tens aquests estudis previs podràs sol·licitar la convalidació del crèdit FOL).

 • Si tinc estudis d’idiomes, puc convalidar els crèdits de llengua estrangera dels cicles formatius?

Si disposes dels següents estudis podràs convalidar els crèdits de llengua estrangera:

 • el certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes pot convalidar el crèdit de llengua estrangera corresponent.
 • el first certificate in English pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: anglès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • el certificate of proficienciy in English pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: anglès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • el diplôme d’éstudes de langue française (DELF) pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: francès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • el diplôme approfondi de langue français (DALF) pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: francès” dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Si he realitzat cursos que tenen relació amb els continguts del cicle formatiu que estic realitzant, puc sol·licitar la convalidació de crèdits?

No, per poder sol·licitar una convalidació singular cal aportar formació reglada que comporti a l’expedició d’un títol oficial.

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 • Qui pot sol·licitar l’exempció total del Mòdul de Formació en Centres de Treball?

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

 • Qui pot sol·licitar l’exempció parcial del Mòdul de Formació en Centres de Treball?

L’exempció parcial del 50% del total d’hores del Mòdul FCT s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del mòdul FCT., Relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

 • Si posseeixo experiència laboral en qualsevol altra activitat no relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu, puc sol·licitar l’exempció parcial del mòdul FCT?

Sí, pots sol·licitar l’exempció parcial del 25% del total d’hores del Mòdul FCT sempre que acreditis com a mínim el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu de qual se sol·licita l’exempció.

 • Com puc sol·licitar l’exempció total o parcial del Mòdul de Formació en Centres de Treball?

Si vols saber si pots estar exempt d’haver de realitzar el Mòdul FCT de Pràctiques en empreses, durant el procés de matrícula hauràs de seleccionar l’opció “SOL·LICITO ESTUDI DE POSSIBLE EXEMPCIÓ DE FCT”.
Al llarg d’aquest semestre en què ho hagis sol·licitat es resoldrà l’estudi i se t’informarà del resultat.
En el cas que se t’hagi concedit l’exempció, aquesta informació s’afegirà al teu expedient i el mòdul quedarà convalidat.
Si per contra no t’ha concedit l’exempció (ja sigui total o parcialment), hauràs de matricular a aquest mòdul de FCT a partir del següent semestre i quan et correspongui.
Documentació que hauràs d’aportar:

a) Treballadors per compte d’altri:
· Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat i les funcions que ha realitzat l’alumne.

b) Treballadors per compte propi:
· Certificat d’alta d’activitat econòmica
· Rebuts de cotització a la Seguretat Social
· Quota de règim d’autònoms
· Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)

Un cop el centre hagi validat la documentació digital, hauràs de presentar-la personalment o enviar-físicament al centre.

 • Quin termini de temps tinc per presentar la sol·licitud d’exempció del Mòdul FCT?

Aquesta gestió es realitza en el moment de matriculació durant el procés del mateix, al pas de “Validació digital” de la documentació. LINKIA FP no admetrà la tramitació de sol·licituds d’exempció del Mòdul FCT fora d’aquest procés.

 • Com es resol la sol·licitud d’exempció del Mòdul FCT?

El centre adscrit a què t’has matriculat resoldrà la sol·licitud sobre l’exempció total o parcial del mòdul professional de FCT. La resolució es comunicarà a l’interessat per al seu coneixement i s’incorporarà còpia en l’expedient de l’alumna o l’alumne. La comunicació indicarà si es tracta d’exempció total o parcial i, en aquest últim cas, les activitats a realitzar.

TRAMITACIÓ

 • Com m’informo dels mòduls o crèdits que puc tenir convalidats?

Per obtenir una informació completa sobre possibles convalidacions, has contactar telefònicament amb el centre pertanyent a LINKIA FP a què t’has matriculat o desitges matricular-te.
És molt important que contactis amb el centre abans de formalitzar la matrícula perquè puguin confirmar què convalidacions directes i singulars tipificades se’t s’atorgaran. Tingues en compte que no hauràs de matricular d’aquestes.

 • ¿M’he de matricular dels crèdits / mòduls dels quals vaig a sol·licitar una convalidació directa o singular tipificada?

No, et recomanem que si preveus que pots tenir algun tipus de convalidació directa o singular tipificada no et matricules a aquest crèdit / mòdul. No es retornarà l’import de la matrícula dels crèdits o mòduls als quals t’hagis matriculat si posteriorment obtens la convalidació.

 • ¿M’he de matricular dels crèdits / mòduls dels quals vaig a sol·licitar una convalidació singular no tipificada?

Ja que les convalidacions singulars no tipificades es tracten de casos particulars i que no tenen prevista una convalidació directa, t’aconsellem que si et matricules d’aquests crèdits o mòduls. No obstant això pots sol·licitar la convalidació d’aquests mòduls. En el cas que la resolució sigui favorable no es retornarà l’import de la matrícula d’aquests crèdits o mòduls.

 • Quin termini de temps tinc per presentar una sol·licitud de convalidació?

Un cop hagis fet la matrícula, el procés de matrícula online et permet sol·licitar la convalidació de crèdits o mòduls. LINKIA FP no admetrà la tramitació de sol·licituds de convalidació un cop iniciat el semestre.

 • He d’aportar alguna documentació per a sol·licitar la convalidació de crèdits o mòduls?

Sí, el procés de matrícula online et permet adjuntar la sol·licitud de convalidació de crèdits o mòduls tant de convalidacions directes com singulars, així com la documentació necessària per a realitzar aquesta tramitació:

 • En el cas de convalidacions directes(Entre cicles): sol·licitud de petició de convalidació emplenada i expedient de notes, que inclogui nom de les matèries i nombre d’hores.
 • En el cas de convalidacions singulars: Si es tracta de cicles, la mateixa documentació abans esmentada i si es tracta de títols universitaris: sol·licitud de petició de convalidació emplenada i títol universitari que inclogui el pla d’estudis corresponent (ha de ser el pla d’estudis de les matèries susceptibles de ser convalidades , i ha d’estar segellat per la Universitat corresponent. si a més presentes el resguard de pagament de les drets de la titulació, cal tenir en compte que aquest ja no es considera vàlid si han passat dos anys des de la seva expedició.

Un cop el centre hagi validat la documentació digital, hauràs de presentar-la o enviar-la físicament al centre en el termini màxim de 15 dies després d’haver iniciat el curs.

 • Qui ha de compulsar les fotocòpies?

Les fotocòpies han de ser compulsades per l’organisme que ha expedit el document o l’organisme que el rep, per tant, si has de presentar la fotocòpia d’un títol la pot acarar el centre que el va expedir o el centre que el rep, en aquest cas el centre adscrit a LINKIA FP a què t’has matriculat.

 • Com puc informar-me de la resolució de la sol·licitud de convalidació?

El centre adscrit a LINKIA FP al qual t’has matriculat contactarà amb tu per comunicar-te la resolució de la teva sol·licitud de convalidació.

 • ¿Per realitzar la sol·licitud de convalidació s’han d’aportar documents originals?

No, no cal ni recomanable adjuntar documents originals. Els documents originals els hauria de conservar la persona interessada. No obstant això, les fotocòpies de certificats, títols i altres documents han de ser necessàriament compulsades (una fotocòpia sense compulsar no té validesa per formalitzar tràmits, quan es compulsa es deixa constància que el document fotocopiat és exactament igual que l’original i no està manipulat ).