Centre homologat

FP Graus Superiors a Madrid

Logo del centro

grado superior integración social

Cicles formatius de Grau Superior a Madrid

Els cicles formatius de Grau Superior a Madrid van dirigits als alumnes que, amb el títol de Batxillerat i com a alternativa a la universitat, han decidit fer uns estudis superiors pràctics que els preparin per a un sector especialitzat, amb per tal d'obtenir el títol de tècnic/a en aquella professió escollida. Es tracta d'una formació professional orientada a la pràctica, perquè l'estudiant pugui compaginar els estudis amb el treball i altres activitats personals. El certificat que s'obté una vegada finalitzada l'etapa acadèmica està reconegut a tot el mercat europeu de treball.

Característiques dels Graus Superiors a Madrid

Aquests cicles formatius que oferim a Madrid tenen una durada de 2000 hores i inclouen una formació en centres de treball perquè els estudiants es preparin de cara al mercat de treball o bé a l'especialització professional d'aquelles persones que ja estiguin en actiu. A Linkia FP facilitem la identificació d'empreses líder al sector perquè puguin executar aquestes pràctiques a qualsevol part del país.

Mòduls de Grau Superior amb continuïtat acadèmica

L’FP de Grau Superior que brindem facilita l'oportunitat d'obtenir o bé una titulació doble de formació professional o una continuïtat acadèmica amb graus universitaris. A Linkia FP disposem d'acords de col·laboració amb universitats com UNIR, MARCONI INTERNATIONAL UNIVERSITY perquè els alumnes puguin escollir en funció dels seus gustos i necessitats. Una doble titulació de grau superior permetrà a l'alumne reforçar tant la carrera professional com l'especialització en un sector laboral concret. La continuïtat universitària et pot introduir en una formació més científica i perquè et puguis especialitzar posteriorment amb programes de màster o doctorat.

CFGS a Madrid que permeten doble titulació o 3x2

A Linkia FP comptem amb alguns cicles formatius de Grau Superior que es poden cursar com a doble titulació 3x2, gràcies a la qual pots obtenir en un període de 3 anys un total de dues titulacions.

Requisits d'accés
Batxillerat, Grau Mitjà, Prova d'accés a Grau Superior, Prova accés a la universitat més grans de 25 anys, COU, FPII, Títol oficial superior o equivalent als esmentats.
Ciclos formativos a distancia en
Escoge el ciclo que mejor se adapte a ti