Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Com Accedir a la Universitat des d’FP? Guia Completa d’Opcions i Requisits

Com Accedir a la Universitat des d’FP? Guia Completa d’Opcions i Requisits

com accedir a la universitat des de fp

Són molts els estudiants que, en finalitzar els seus estudis de Grau Superior, es troben amb un dilema sobre el seu futur. Les alternatives són moltes: des d’integrar-se al mercat laboral fins a considerar altres formacions superiors o, un camí molt triat, accedir a la universitat des d’un Grau Superior a distància. Si t’interessa conèixer aquesta última opció i vols aprofundir en com accedir a la universitat des d’FP, has arribat al lloc indicat. I per a aquells que encara estan decidint el seu camí, et recomanem explorar les nostres orientacions sobre què fer després d’FP, on trobaràs valuosos consells i opcions.

Accedir a la Universitat des d’FP Superior: Passos i Consideracions Importants

El camí convencional cap a la universitat sol ser a través del Batxillerat i la EBAU (selectivitat). Però, és possible accedir a la universitat amb un cicle superior de Formació Professional? La resposta és afirmativa. No obstant això, el procés és diferent del que seguiries després de completar el Batxillerat. A continuació, et comptem les diferències i passos clau:

1. Nota d’accés per a accedir a la universitat des d’FP

Un dels aspectes crucials en accedir a la universitat des d’un cicle superior és la nota d’accés. La ruta tradicional a través del Batxillerat involucra la mitjana del Batxillerat i la puntuació en la EBAU. No obstant això, la dinàmica canvia quan es prové d’una Formació Professional. En cursar una FP, especialment un cicle d’FP de Grau Superior, no es requereix la EBAU, la qual cosa modifica el càlcul de la nota mitjana.

La nota d’accés a la universitat per a estudiants d’FP es basa en la mitjana obtinguda durant els dos anys del cicle superior. Així, la nota màxima que pots aconseguir per a accedir a la universitat sense fer selectivitat i triar la carrera universitària de la teva preferència serà de 10 punts. Aquesta modalitat obre un ventall de possibilitats per als estudiants que opten per accedir a la universitat sense batxillerat, oferint una alternativa vàlida i efectiva.

2. Complementar la nota d’accés per a la universitat des d’FP

L’avaluació de la EBAU pot elevar la nota màxima a 14, la qual cosa resulta en notes d’accés universitari superiors a 10 en algunes carreres. Llavors, sorgeix la pregunta: com accedir a la universitat amb un cicle superior si es necessita una nota més alta?

Per a aquells estudiants de Formació Professional que desitgen entrar a la universitat sense selectivitat però necessiten incrementar la seva puntuació, existeix una solució. Poden optar per presentar-se a les assignatures específiques de la prova d’accés a la universitat. Aquest pas addicional permet millorar la nota d’accés en fins a 4 punts addicionals. En presentar-se a un màxim de quatre assignatures d’aquesta secció, només es comptaran les dues amb millors qualificacions.

Aquesta opció és particularment valuosa per als qui exploren com accedir a la universitat des de fp superior i es troben amb el desafiament d’aconseguir una nota més elevada per a carreres competitives. Així, s’obre un camí per a accedir a una carrera universitària amb un cicle superior, ampliant les oportunitats educatives més enllà dels límits del Batxillerat.

3. Accés preferent segons l’FP

L’accés a la universitat des de fp superior ofereix avantatges significatius, especialment quan es tracta de l’afinitat entre el teu cicle d’FP i la carrera universitària que desitges cursar. Si has completat un cicle superior, com per exemple en l’àmbit de la sanitat, i tens interès en carreres com a Medicina o Infermeria, estaràs en una posició avantatjosa.

Aquest avantatge es deu al fet que els estudiants que busquen accedir a la universitat amb un cicle superior en un camp relacionat amb la seva carrera universitària desitjada, gaudeixen d’un accés preferent. Això és particularment rellevant si has estudiat un grau superior en una àrea específica i desitges continuar en una línia acadèmica similar. Per exemple, si has completat un cicle superior en la branca sanitària, tindràs un avantatge en accedir a una carrera universitària amb un cicle superior en aquesta mateixa àrea.

L’accés preferent és una excel·lent oportunitat per als qui han optat per la Formació Professional com a trampolí cap a estudis universitaris, oferint un camí més directe i especialitzat cap a carreres específiques.

4. Adaptabilitat i Convalidacions en la Universitat per a Estudiants d’FP

Un aspecte crucial en accedir a la universitat des d’un cicle superior d’FP és la possibilitat d’adaptar i convalidar unes certes assignatures o crèdits. Aquest procés és especialment beneficiós per a aquells que desitgen entrar a la universitat sense batxillerat i han completat un FP Superior.

Les universitats sovint reconeixen els coneixements i habilitats adquirits en l’FP, permetent convalidar uns certs crèdits. Això significa que si has estudiat matèries o desenvolupat competències durant la teva FP que són rellevants per a la teva carrera universitària, és possible que no necessitis cursar-les novament. Aquest procés no sols estalvia temps, sinó que també facilita una transició més suau a la universitat per a estudiants d’FP.

Per exemple, si has completat un grau superior en Administració, algunes assignatures relacionades amb la gestió empresarial o l’economia podrien ser convalidades en programes universitaris de negocis o economia. Aquesta adaptabilitat és un factor important a considerar per als qui busquen accedir a la universitat sense selectivitat i volen aprofitar al màxim la seva experiència i formació prèvia en FP.

Amb un Cicle Superior: És Possible Accedir a la Universitat sense Selectivitat?

Estàs considerant com entrar a la universitat sense selectivitat i et preguntes si és possible evitar aquests intensos dies d’exàmens? La resposta és afirmativa. Existeix una via per a accedir a la universitat sense haver de passar per la selectivitat, especialment si has completat una Formació Professional de Grau Superior.

Com hem explicat anteriorment, obtenir un títol en FP de Grau Superior et prepara àmpliament per a exercir en diverses branques del coneixement. Això significa que, en tenir aquest títol, podries accedir a la universitat sense batxillerat i sense la necessitat d’enfrontar-te als exàmens de selectivitat, sempre que compleixis amb la nota de tall requerida per la universitat.

A més, algunes universitats ofereixen programes de títols propis amb criteris d’admissió diferents. Aquests programes generalment requereixen el títol de Batxillerat i haver aprovat la prova d’accés. No obstant això, en línia amb les polítiques d’admissió per a carreres universitàries regulars, també es considera a candidats que hagin completat una formació professional. En aquests casos, és important verificar si es requereix una nota mitjana específica per a l’accés. Per tant, si et preguntes com accedir a la universitat des de fp superior, has de saber que hi ha múltiples opcions disponibles que faciliten aquest camí educatiu.

Existeixen opcions per a entrar a la universitat sense haver cursat batxillerat?

Estàs considerant com entrar a la universitat sense selectivitat i et preguntes si és possible evitar aquests intensos dies d’exàmens? La resposta és afirmativa. Existeix una via per a accedir a la universitat sense haver de passar per la selectivitat, especialment si has completat una Formació Professional de Grau Superior.Aquests programes, com els que ofereix Linkia en Graus Superiors Madrid i Graus Superiors Astúries, no sols preparen per al món laboral, sinó que també habiliten l’accés a estudis universitaris.

Com hem explicat anteriorment, obtenir un títol en FP de Grau Superior et prepara àmpliament per a exercir en diverses branques del coneixement. Això significa que, en tenir aquest títol, podries accedir a la universitat sense batxillerat i sense la necessitat d’enfrontar-te als exàmens de selectivitat, sempre que compleixis amb la nota de tall requerida per la universitat.

A més, algunes universitats ofereixen programes de títols propis amb criteris d’admissió diferents. Aquests programes generalment requereixen el títol de Batxillerat i haver aprovat la prova d’accés. No obstant això, en línia amb les polítiques d’admissió per a carreres universitàries regulars, també es considera a candidats que hagin completat una formació professional. En aquests casos, és important verificar si es requereix una nota mitjana específica per a l’accés. Per tant, si et preguntes com accedir a la universitat des de fp superior, has de saber que hi ha múltiples opcions disponibles que faciliten aquest camí educatiu.

Quina és la diferència entre accedir a una carrera amb un cicle superior i sense selectivitat?

La principal diferència entre accedir a la universitat amb un cicle superior d’FP i sense selectivitat radica en la preparació prèvia i els criteris d’admissió. Els estudiants d’FP arriben amb una formació tècnica especialitzada en una àrea concreta, la qual cosa els proporciona un enfocament pràctic i específic. En contrast, aquells que accedeixen sense selectivitat i sense batxillerat poden tenir una preparació més variada, sense una especialització definida, i s’enfronten a diferents criteris d’admissió, com a proves d’avaluació o valoració d’habilitats diverses.

Una altra diferència clau és el tipus d’accés a les carreres universitàries. Els cicles superiors d’FP estan dissenyats per a alinear-se amb unes certes carreres, oferint un accés més directe i preferencial a estudis relacionats. D’altra banda, l’accés sense selectivitat i sense batxillerat ofereix una ruta menys directa i més general, sense un enfocament específic cap a unes certes carreres, la qual cosa requereix una consideració més àmplia d’opcions i possibles proves d’admissió.

  • Home
  • Blog
  • Com Accedir a la Universitat des d’FP? Guia Completa d’Opcions i Requisits

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK