FP cicles formatius de grau superior a distància

Logo del centro

grado superior integración social`

Cicles fomativos de grau superior a distància

Els cicles formatius degrau superior es dirigeixen principalment a estudiants que, amb el títol de Batxillerat i com a alternativa a la universitat, han optat per fer uns estudis superiors pràctics que els qualifiquin per a una professió en concret i que obtindran un títol de Tècnic / a en la professió escollida. Es tracta d'una formació en línia orientada a la pràctica professional que permet a l'estudiant compaginar els seus estudis amb altres activitats ja siguin laborals o familiars. El certificat que s'obté està reconegut a tot el mercat europeu de treball.

Característiques dels Graus Superiors a distància

Aquests cicles formatius a distància que oferim a Linkia FP tenen una durada 2000 hores i inclouen una formació en centres de treball que capacita els estudiants per a la posterior incorporació al mercat de treball o bé l'especialització professional per a aquelles persones que ja estiguin en actiu. En Linkia FP facilitem la identificació d'empreses per realitzar aquestes pràctiques en tot el territori nacional.

Mòduls de grau superior amb continuïtat acadèmica

La FP de grau superior que oferim a Linkia FP pot tenir o bé una doble titulació de formació professional o bé una continuïtat acadèmica amb graus universitaris en universitats amb les que disposem d'acords de col·laboració (UNIR, MARCONI INTERNATIONAL UNIVERSITY). Una doble titulació de grau superior us permetrà reforçar tant la carrera professional com l'especialització en un sector laboral determinat. La continuïtat universitària us pot introduir en una formació més científica i que pugueu s'especialitzés posteriori amb programes de Màster o doctorat.

CFGS a distància que permeten doble titulació o 3x2

A continuació us mostrem els cicles formatius de grau superior que podeu cursar com a doble titulació 3 x 2 (dos cicles formatius en tres anys ja que el primer any és comú als dos cicles):

  • Administració i Finances amb Assistència a la Direcció
  • Desenvolupament d'Aplicacions Web, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes.
  • Gestió d'Allotjaments Turístics i Agències de Viatges
Requisits d'accés
Batxillerat, Grau Mitjà, Prova d'accés a Grau Superior, Prova accés a la universitat majors de 25 anys, COU, FPII, Títol oficial superior o equivalent als esmentats.
Cicles formatius a distància en
Escull el cicle que millor s'adapti a tu
àrea professional
Filtros:
Continuïtat universitària
Doble titulació