homologat
Fins a un 15% de descompte!

FP Cicle Superior Ciberseguretat a distància

SEMESTRE DES DE
672€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració de Sistemes en Xarxa (perfil Ciberseguretat).
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
proper inici
febrer 2022
Descripció
Itineraris i més informació

Asignaturas del Grado Superior en Ciberseguridad

grau superior informàtica

El FP Grau Superior Ciberseguretat és el cicle formatiu d’Administració de Sistemes en Xarxa (ASIR) amb especialització en ciberseguretat. L’alumnat que cursi aquest cicle realitzarà uns mòduls específics de ciberseguretat que li permetran obtenir un certificat oficial de “perfil ciberseguretat” com a part de la titulació de ASIR autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional. La ciberseguretat s’ha convertit en una prioritat per a les empreses en un món global connectat online mitjançant sistemes d’informació que contenen milions de dades subjectes a vulnerabilitats de molts tipus. El nombre d’atacs cibernètics va en augment tant en nombre com en format i, en aquest context, les empreses estan incorporant perfils especialitzats que permetin detectar, prevenir, supervisar i corregir aquest tipus d’incidents. Segons l’Institut Nacional de Ciberseguretat ( https://www.incibe.es/ ) el 99% dels professionals especialitzats en ciberseguretat estan en actiu i la desocupació és mínim actualment. Els perfils més demandats en el grau superior ciberseguretat són Administradors de sistemes de xarxa, de seguretat perimetral, analistes de seguretat, consultors de seguretat i anàlisi de riscos, entre d’altres. El grau superior ciberseguretat comparteix 15 mòduls de l’cicle formatiu d’Administració de Sistemes en Xarxa (ASIR) però amb menys hores ja que s’afegeixen dos mòduls més que s’especialitzen a l’alumnat en Seguretat i hacking ètic, i en seguretat en sistemes, xarxes i serveis. A continuació, us mostrem el programa d’el cicle superior de Ciberseguretat que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.
Asignaturas
M01:
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
154 HORAS
UF1:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
45 HORAS
UF2:
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE RECURSOS EN UNA RED
62 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE ESPECÍFICO
15 HORAS
UF4:
SEGURIDAD, RENDIMIENTO Y RECURSOS
32 HORAS
M02:
GESTIÓN DE BASES DE DATOS
121 HORAS
UF1:
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
25 HORAS
UF2:
LENGUAJES SQL: DML Y DDL
52 HORAS
UF3:
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
44 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓN BÁSICA
121 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
66 HORAS
UF2:
DISEÑO MODULAR
37 HORAS
UF3:
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE FICHEROS
18 HORAS
M04:
LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
88 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN CON XML
40 HORAS
UF2:
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE XML
24 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
24 HORAS
M05:
FUNDAMENTOS DE HARDWARE
55 HORAS
UF1:
ARQUITECTURA DE SISTEMAS
19 HORAS
UF2:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SOFTWARE
18 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CPD
18 HORAS
M06:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
88 HORAS
UF1:
ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE SISTEMAS OPERATIVOS
62 HORAS
UF2:
AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS Y LENGUAJES DE GUIONES
26 HORAS
M07:
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES
121 HORAS
UF1:
INTRODUCCIÓN A LAS REDES
41 HORAS
UF2:
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED
40 HORAS
UF3:
ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE REDES
40 HORAS
M08:
SERVICIOS DE RED E INTERNET
88 HORAS
UF1:
SERVICIOS DE NOMBRES Y CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
22 HORAS
UF2:
SERVICIOS WEB Y DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
22 HORAS
UF3:
CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
22 HORAS
UF4:
SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO
22 HORAS
M09:
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB
55 HORAS
UF1:
LENGUAJES DE GUIONES DE SERVIDOR
27 HORAS
UF2:
IMPLANTACIÓN DE GESTORES DE CONTENIDOS
28 HORAS
M10:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS
33 HORAS
UF1:
LENGUAJES SQL: DCL Y EXTENSIÓN PROCEDIMENTAL
33 HORAS
M11:
SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD
55 HORAS
UF1:
SEGURIDAD FÍSICA, LÓGICA Y LEGISLACIÓN
13 HORAS
UF2:
SEGURIDAD ACTIVA Y ACCESO REMOTO
13 HORAS
UF3:
CORTAFUEGOS Y PROXIES
16 HORAS
UF4:
ALTA DISPONIBILIDAD
13 HORAS
M12:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN AL TRABAJO
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
33 HORAS
M13:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M14:
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED CIBERSEGURIDAD
297 HORAS
UF1:
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED CIBERSEGURIDAD
297 HORAS
M15:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)
383 HORAS
M16:
SEGURIDAD Y HACKING ÉTICO
88 HORAS
UF1:
CIBERSEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA
30 HORAS
UF2:
HACKING ÉTICO
58 HORAS
M17:
SEGURIDAD EN SISTEMAS, REDES Y SERVICIOS
121 HORAS
UF1:
SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES ELOT
30 HORAS
UF2:
SEGURIDAD EN SERVICIOS
30 HORAS
UF3:
SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB
30 HORAS
UF4:
SEGURIDAD EN REDES
31 HORAS

Requisits d'accés del Grau Superior en Ciberseguretat

 • Estar en possessió de el títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)
 • Haver superat la Prova d’accés a Grau Superior
 • Haver superat la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25
 • Estar en possessió de títol de COU
 • Estar en possessió d’un títol de FPII
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Sortides professionals del Grau Superior en Ciberseguretat

El Técnico Superior en Ciberseguridad será capaz de configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. 

 • Técnico gestor de bases de datos
 • Especialista en incidencias
 • Analista de ataques
 • Analista de seguridad

On estudiar el Grau Superior en Ciberseguretat

 • Per què Linkia FP?

Som la primera agrupació de centres oficials de Formació Professional que s’uneixen per poder oferir els seus Titulacions oficials en modalitat online. La formació en línia et permetrà conciliar els estudis amb els teus responsabilitats familiars i / o professionals.

 • Com serà la teva formació?

grau superior d'informatica Tindràs a la teva disposició els materials necessaris (llibres, guies, multimèdia, …) i classes virtuals en directe que podràs visualitzar en diferit tantes vegades com vulguis. Això et permetrà realitzar els lliuraments d’activitats proposades en l’Avaluació contínua i la preparació de les teves exàmens.

 • On realitzaràs la teva formació?

Podràs connectar-te a campus de Linkia FP des de qualsevol lloc amb accés a internet. Els exàmens, la Formació a centres de treball (FCT) i els tallers (només en alguns cicles) requeriran el teu presencialitat.

 • Qui estarà amb tu?

grau superior administració de sistemes informàtics en xarxa Tindràs un professor que t’acompanyarà en el teu procés formatiu a través de diferents canals de comunicació com els fòrums, la missatgeria interna i els xats de les classes en directe. També podràs contactar amb els companys i companyes de classe a través d’aquests canals. A més, disposaràs de el Servei d’atenció a l’alumne i el Servei d’assessorament pedagògic per donar-te suport sempre que ho necessitis.

 • Quan realitzaràs la teva formació?

El curs es distribueix en dos semestres, el primer comença a l’octubre i el segon al febrer. Podràs connectaré en qualsevol moment. Tan sols hauràs de tenir present el calendari de lliuraments i els horaris de les classes en directe.

 • Què aconseguiràs?

grau superior administració de sistemes informàtics en xarxa

 • Titulació oficial 100% reconeguda a tot Espanya i en els estats membres de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de la teva carrera professional.
 • Més possibilitats d’inserció laboral.
 • Pràctiques en empresa

En Linkia FP comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores. Gràcies a elles, sabem quines són les necessitats de cada sector i què s’espera dels futurs professionals

Itinerari 2 anys del Grau Superior Ciberseguretat

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys, has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions de el pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals.

Itinerari 3 anys del Grau Superior Ciberseguretat

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys, has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions de el pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat del Grau Superior Ciberseguretat

En Linkia FP et permetem fer el teu propi itinerari, matricular-te dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Recomanacions i requisits del Grau Superior Ciberseguretat

Si vols estudiar informàtica, heu de tenir en compte les recomanacions i requisits de el pla d’estudis de l’FP Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Els requisits tècnics per poder estudiar a Linkia FP són:

 • Disposar d’ordinador *
 • Connexió a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de text capaç de generar documents “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altaveus o cascs, càmera de vídeo i micròfon

* Les característiques tècniques variaran basant-se el tipus d’estudi a realitzar. Els cicles d’informàtica, per exemple, requereixen d’equips amb millors prestacions.

Llengua anglesa del Grau Superior Ciberseguretat

 • El cicle pot contenir alguns recursos i activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.

grau superior administració de sistemes informàtics en xarxa

Pla d'Estudis del Grau Superior Ciberseguretat

Calendari Lectiu 2020-2021 del Grau Superior Ciberseguretat