FP en Administració i gestió d'empreses Formación Profesional Oficial Més informació
Duración 2000 Hores Calendario Setembre 2021 - Abril 2022 Titulaciones Oficiales Ministeri d'Educació

Estudiar FP Administració i Gestió d'Empreses

La família d’administració i gestió d’empreses es caracteritza per la seva transversalitat, ja que sol estar present en qualsevol sector productiu o de serveis sense importar la dimensió de l’empresa ni el tipus de producte o servei que ofereixi. Es tracta d’un dels àmbits més demandats a nivell d’ocupació ja que el perfil professional d’un fp administratiu en línia que es requereix és fonamental per a la bona gestió d’una organització i també aporta les competències necessàries per a tot professional que desitgi emprendre una activitat.
Quines són les assignatures d’administració que es treballen en els cicles de l’àrea de l’administració i gestió d’empreses?
 • Totes les assignatures de fp d'administració inclouen continguts actualitzats a la situació de sector, amb casos pràctics, simuladors i programari que les empreses utilitzen i que et permetran estar en un entorn organitzatiu real guiat per professorat amb experiència en el camp de l'administració i gestió d'empreses.
 • Durant el curs els alumnes es troben acompanyats per un professorat amb gran experiència en el sector de l'administració, que podran ajudar a l'alumnat en aquell temari que els resulti més complicat.
El sector de l'administració i gestió d'empreses La branca d'administració i gestió d'empreses -segons dades recollides per Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i al món - lidera les contractacions per a aquest tipus de formació. D’acord amb les dades de l'Observatori de les Ocupacions delSEPE, durant el 2020, gràcies al Grau Mitjà de Gestió Administrativa, es van formalitzar 160.806 contractes signats, a què li segueix el Grau Superior d'Administració i Finances amb un nombre de 109.149.
SORTIDA PROFESSIONAL
Sortides professionals en fp administració i gestió d’empreses Les sortides professionals més habituals d’aquesta branca són:
 • Responsable o tècnic comptable
 • Responsable o tècnic administratiu
 • Suport a la Direcció
 • Tècnic en recursos humans
 • Gestió de personal
 • Organitzador d'esdeveniments
 • Responsable o tècnic en protocol
 • Relacions públiques
I, a més, és una base fonamental per a totes aquelles persones que vulguin emprendre un negoci i desitgin conèixer com organitzar-se, la fiscalitat que aplica, la gestió financera de el projecte i molt més.
OTROS CURSOS
I si vull continuar estudiant administració i gestió d’empreses, quines possibilitats tinc?

Especialitzar-se en una família professional, i més si es tracta d’una fp d’administració a distància, és una molt bona oportunitat en un món competitiu i en el qual cal molt personal tècnic. Les empreses necessiten professionals qualificats, que demostrin transversalitat i que puguin abastar diferents posicions dins d’una mateixa especialitat. La família professional d’administració i gestió d’empreses part de el cicle de fp administració a distància de grau mitjà en gestió administrativa que posa les bases per conèixer l’estructura d’una empresa, les tasques d’administració com la comptabilitat, tresoreria i recursos humans. A més per seguir l’itinerari cap a un cicle de fp d’administració a distància de grau superior pots optar a finalitzar dues titulacions en tres anys, les especialitats a les quals pots optar són:

 • FP Cicle Superior Administració i Finances On aprofundiràs en gestió financera, comptabilitat i fiscalitat, responsabilitat social i altres temes administratius.
 • FP Cicle Superior Assistència a la Direcció El secretariat de direcció i la gestió d’esdeveniments, que s’enfoca més cap al suport a la direcció, organització d’actes i protocol
Formación Profesional Oficial