Fins a un 10% de descompte!

FP cicle superior Desenvolupament d’Aplicacions Web a distància

PRIMER ANY DESDE
1643€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
proper inici
setembre 2019
Doble titulació
Continuïtat universitària
Descripció
Itineraris i més informació

Assignatures del Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

grado superior desarrollo de aplicaciones web

El cicle formatiu de Grau Superior de   Desenvolupament d’Aplicacions Web  és una titulació autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional.

Si vols aprendre tecnologies modernes de desenvolupament web, realitza el cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i capacitat per desenvolupar, implementar, mantenir i aplicacions web utilitzant diverses tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

La inserció laboral del graduat o graduada Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web ha augmentat un 24% respecte a l’2016, segons el Servei Estatal d’Ocupació (SEPE)

A continuació, us mostrem el programa del cicle formatiu que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.

M01:
SISTEMES INFORMÀTICS
198 HORAS
UF1:
INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC
66 HORAS
UF2:
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I DE RECURSOS EN UNA XARXA
99 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓ D'PROGRAMARI ESPECÍFIC
33 HORAS
M02:
BASES DE DADES
231 HORAS
UF1:
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES
33 HORAS
UF2:
LLENGUATGES SQL: DML I DDL
99 HORAS
UF3:
LLENGUATGES SQL: DCL I EXTENSIÓ PROCEDIMENTAL
66 HORAS
UF4:
BASES DE DADES OBJECTES-RELACIONALS
33 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓ
297 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓ ESTRUCTURADA
85 HORAS
UF2:
DISSENY MODULAR
50 HORAS
UF3:
FONAMENTS DE GESTIÓ DE FITXERS
30 HORAS
UF4:
PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES
66 HORAS
UF5:
POO. LLIBRERIES DE CLASSES FONAMENTALS
36 HORAS
UF6:
POO. INTRODUCCIÓ A LA PERSISTÈNCIA
30 HORAS
M04:
LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ
99 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓ AMB XML
45 HORAS
UF2:
ÀMBITS D'APLICACIÓ DE XML
27 HORAS
UF3:
SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ EMPRESARIAL
27 HORAS
M05:
ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT
66 HORAS
UF1:
DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE
20 HORAS
UF2:
OPTIMITZACIÓ DE SOFTWARE
20 HORAS
UF3:
INTRODUCCIÓ AL DISSENY ORIENTAT A OBJECTES
26 HORAS
M06:
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN CLIENT
165 HORAS
UF1:
SINTAXI DEL LLENGUATGE. OBJECTES PREDEFINITS DEL LLENGUATGE
37 HORAS
UF2:
ESTRUCTURES DEFINIDES PEL PROGRAMADOR. OBJECTES
37 HORAS
UF3:
ESDEVENIMENTS. GESTIÓ DE FORMULARIS. MODELS D'OBJECTES DEL DOCUMENT
54 HORAS
UF4:
COMUNICACIÓ ASÍNCRONA CLIENT-SERVIDOR
37 HORAS
M07:
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR
165 HORAS
UF1:
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR
37 HORAS
UF2:
GENERACIÓ DINÀMICA DE PÀGINES WEB
37 HORAS
UF3:
TÈCNIQUES D'ACCÉS A DADES
37 HORAS
UF4:
SERVEIS WEB. PÀGINES DINÀMIQUES INTERACTIVES. WEBS HÍBRIDS
54 HORAS
M08:
DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB
99 HORAS
UF1:
SERVIDORS WEB I DE TRANSFERÈNCIA DE FITXERS
39 HORAS
UF2:
SERVIDORS D'APLICACIONS WEB
20 HORAS
UF3:
DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB
20 HORAS
UF4:
CONTROL DE VERSIONS I DOCUMENTACIÓ
20 HORAS
M09:
DISSENY DE INTERFÍCIES WEB
99 HORAS
UF1:
DISSENY DE L'INTERFACE. ESTILS
39 HORAS
UF2:
ELEMENTS MULTIMÈDIA: CREACIÓ I INTEGRACIÓ
30 HORAS
UF3:
ACCESSIBILITAT I USABILITAT
30 HORAS
M10:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
99 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓ AL TREBALL
66 HORAS
UF2:
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
33 HORAS
M11:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
66 HORAS
M12:
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
99 HORAS
M12:
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
99 HORAS
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
317 HORAS

Requisits d'accés de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)
 • Haver superat la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25
 • Estar en possessió del títol de COU
 • Estar en possessió d’un títol de FPII
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Sortides professionals en FP de Desenvolupament d'Aplicacions Web

Amb el FP en Desenvolupament d’Aplicacions Web obtindràs el títol en Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web amb el qual seràs capaç de desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint el accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts oficialment.

On estudiar Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

 • Per què Linkia FP?

Som la primera agrupació de Centres oficials de Formació Professional que s’uneixen per poder oferir les seves Titulacions Oficials en modalitat online. La formació online et permetrà conciliar els estudis amb les teves responsabilitats familiars i / o professionals.

 • Com serà la teva formació?

técnico superior en desarrollo de aplicaciones web
Tindràs a la teva disposició els materials necessaris  (Llibres, guies, multimèdia,…) i classes virtuals en directe  que podràs visualitzar en diferit tantes vegades com vulguis. Això et permetrà realitzar els lliuraments d’activitats proposades en l’Avaluació contínua i la preparació dels teus exàmens.

 • On realitzaràs la teva formació?

Podràs connectar-te al campus de Linkia FP  des de qualsevol lloc amb accés a internet. Els exàmens, la Formació a centres de treball (FCT) i els tallers (només en alguns cicles) requeriran la teva presencialitat.

 • Qui estarà amb tu?

fp desarrollo de aplicaciones web
Tindràs un professor que t’acompanyarà en el teu procés formatiu a través de diferents canals de comunicació com els fòrums, la missatgeria interna i els xats de les classes en directe. També podràs contactar amb els teus companys i companyes de classe a través d’aquests canals. A més, disposaràs del Servei d’atenció a l’alumne i el Servei d’assessorament pedagògic per donar-te suport sempre que ho necessitis.

 • Quan realitzaràs la teva formació?

El curs es distribueix en dos semestres, el primer comença a l’octubre i el segon al febrer. Podràs connectar-te en qualsevol moment. Només  hauràs de tenir present el calendari de lliuraments i els horaris de les classes en directe.

 • Què aconseguiràs?

logo 9

 • Titulació oficial 100%  reconeguda a tota Espanya i en els estats membres de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de la teva carrera professional.
 • Més possibilitats d’inserció laboral.
 • Pràctiques en empresa

A Linkia FP comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores.
Gràcies a elles, sabem quines són les necessitats de cada sector i què s’espera dels futurs professionals

Opinions del Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

 

Tant és que estudiïs a 500 km. de distància i amb horaris complicats, gràcies al campus virtual i als seus professors, LINKIA FP sempre hi és ajudant-te a resoldre els teus dubtes

Itinerari 2 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals.

Itinerari 3 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat

Linkia FP et permetem fer el teu propi itinerari, matricula’t dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Requisits

 • Per M03 II: Tenir aprovades del M03 la UF1, UF2 i UF4.
 • Per M05:  Tenir aprovada el M03 la UF4
 • Per M06  : Tenir aprovades del M03 Ia UF1, UF2 i la UF1 del M04.
 • Per M07  : Tenir aprovades del M03 Ia UF1, UF2 i la UF1 del M04.
 • Per M08: Tenir aprovat tot el M01.
 • Per M09: Tenir aprovades del M03 la UF1, UF2 i la UF1 del M04.
 • Per cursar el mòdul de Projecte (M12) Cal haver cursat tots els mòduls del cicle formatiu o estar cursant els últims en el mateix semestre en què es realitzi el Projecte (excepte el mòdul de la FCT).
 • Per matricular-se a la Formació en Centres de Treball (FCT)  cal tenir aprovat com a mínim el 50%  dels mòduls del cicle.

Recomanacions

 

 • Es recomana seguir l’itinerari en 2 anys  si es té una disponibilitat aproximada de 30 hores setmanals  per als estudis
 • Es recomana seguir l’itinerari en 3 anys  si es té una disponibilitat aproximada de 20 hores setmanals  per als estudis

Llengua anglesa

 • El mòdul M10  contindrà recursos i activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.

desarrollo de aplicaciones web a distancia