homologat
Fins a un 10% de descompte!

FP cicle superior Desenvolupament d’Aplicacions Web a distància

PRIMER AÑO DESDE
1304€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
Inicio
setembre 2021
Doble titulació
Continuïtat universitària
Descripció
Itineraris i més informació

Assignatures del Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

grado superior desarrollo de aplicaciones web

El cicle formatiu de Grau Superior de   Desenvolupament d’Aplicacions Web  és una titulació autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional.

Si vols aprendre tecnologies modernes de desenvolupament web, realitza el cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i capacitat per desenvolupar, implementar, mantenir i aplicacions web utilitzant diverses tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

La inserció laboral del graduat o graduada Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web ha augmentat un 24% respecte a l’2016, segons el Servei Estatal d’Ocupació (SEPE)

A continuació, us mostrem el programa del cicle formatiu que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.

Asignaturas
M01:
SISTEMES INFORMÀTICS
132 HORAS
UF1:
INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC
49 HORAS
UF2:
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I DE RECURSOS EN UNA XARXA
69 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓ D'PROGRAMARI ESPECÍFIC
14 HORAS
M02:
BASES DE DADES
165 HORAS
UF1:
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES
25 HORAS
UF2:
LLENGUATGES SQL: DML I DDL
58 HORAS
UF3:
LLENGUATGES SQL: DCL I EXTENSIÓ PROCEDIMENTAL
66 HORAS
UF4:
BASES DE DADES OBJECTES-RELACIONALS
16 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓ
231 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓ ESTRUCTURADA
74 HORAS
UF2:
DISSENY MODULAR
39 HORAS
UF3:
FONAMENTS DE GESTIÓ DE FITXERS
19 HORAS
UF4:
PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES
24 HORAS
UF5:
POO. LLIBRERIES DE CLASSES FONAMENTALS
24 HORAS
UF6:
POO. INTRODUCCIÓ A LA PERSISTÈNCIA
18 HORAS
M04:
LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ
99 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓ AMB XML
45 HORAS
UF2:
ÀMBITS D'APLICACIÓ DE XML
27 HORAS
UF3:
SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ EMPRESARIAL
27 HORAS
M05:
ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT
66 HORAS
UF1:
DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE
20 HORAS
UF2:
OPTIMITZACIÓ DE SOFTWARE
20 HORAS
UF3:
INTRODUCCIÓ AL DISSENY ORIENTAT A OBJECTES
26 HORAS
M06:
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN CLIENT
165 HORAS
UF1:
SINTAXI DEL LLENGUATGE. OBJECTES PREDEFINITS DEL LLENGUATGE
30 HORAS
UF2:
ESTRUCTURES DEFINIDES PEL PROGRAMADOR. OBJECTES
30 HORAS
UF3:
ESDEVENIMENTS. GESTIÓ DE FORMULARIS. MODELS D'OBJECTES DEL DOCUMENT
42 HORAS
UF4:
COMUNICACIÓ ASÍNCRONA CLIENT-SERVIDOR
30 HORAS
M07:
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR
165 HORAS
UF1:
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR
30 HORAS
UF2:
GENERACIÓ DINÀMICA DE PÀGINES WEB
30 HORAS
UF3:
TÈCNIQUES D'ACCÉS A DADES
42 HORAS
UF4:
SERVEIS WEB. PÀGINES DINÀMIQUES INTERACTIVES. WEBS HÍBRIDS
30 HORAS
M08:
DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB
66 HORAS
UF1:
SERVIDORS WEB I DE TRANSFERÈNCIA DE FITXERS
30 HORAS
UF2:
SERVIDORS D'APLICACIONS WEB
12 HORAS
UF3:
DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB
12 HORAS
UF4:
CONTROL DE VERSIONS I DOCUMENTACIÓ
12 HORAS
M09:
DISSENY DE INTERFÍCIES WEB
99 HORAS
UF1:
DISSENY DE L'INTERFACE. ESTILS
39 HORAS
UF2:
ELEMENTS MULTIMÈDIA: CREACIÓ I INTEGRACIÓ
30 HORAS
UF3:
ACCESSIBILITAT I USABILITAT
30 HORAS
M10:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓ AL TREBALL
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
33 HORAS
M11:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
66 HORAS
M12:
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
297 HORAS
M12:
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
297 HORAS
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
383 HORAS

Requisits d'accés de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)
 • Haver superat la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25
 • Estar en possessió del títol de COU
 • Estar en possessió d’un títol de FPII
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Sortides professionals en FP de Desenvolupament d'Aplicacions Web

Amb el FP en Desenvolupament d’Aplicacions Web obtindràs el títol en Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web amb el qual seràs capaç de desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint el accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts oficialment.

On estudiar Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

 • Per què Linkia FP?

Som la primera agrupació de Centres oficials de Formació Professional que s’uneixen per poder oferir les seves Titulacions Oficials en modalitat online. La formació online et permetrà conciliar els estudis amb les teves responsabilitats familiars i / o professionals.

 • Com serà la teva formació?

técnico superior en desarrollo de aplicaciones web
Tindràs a la teva disposició els materials necessaris  (Llibres, guies, multimèdia,…) i classes virtuals en directe  que podràs visualitzar en diferit tantes vegades com vulguis. Això et permetrà realitzar els lliuraments d’activitats proposades en l’Avaluació contínua i la preparació dels teus exàmens.

 • On realitzaràs la teva formació?

Podràs connectar-te al campus de Linkia FP  des de qualsevol lloc amb accés a internet. Els exàmens, la Formació a centres de treball (FCT) i els tallers (només en alguns cicles) requeriran la teva presencialitat.

 • Qui estarà amb tu?

fp desarrollo de aplicaciones web
Tindràs un professor que t’acompanyarà en el teu procés formatiu a través de diferents canals de comunicació com els fòrums, la missatgeria interna i els xats de les classes en directe. També podràs contactar amb els teus companys i companyes de classe a través d’aquests canals. A més, disposaràs del Servei d’atenció a l’alumne i el Servei d’assessorament pedagògic per donar-te suport sempre que ho necessitis.

 • Quan realitzaràs la teva formació?

El curs es distribueix en dos semestres, el primer comença a l’octubre i el segon al febrer. Podràs connectar-te en qualsevol moment. Només  hauràs de tenir present el calendari de lliuraments i els horaris de les classes en directe.

 • Què aconseguiràs?

logo 9

 • Titulació oficial 100%  reconeguda a tota Espanya i en els estats membres de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de la teva carrera professional.
 • Més possibilitats d’inserció laboral.
 • Pràctiques en empresa

A Linkia FP comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores.
Gràcies a elles, sabem quines són les necessitats de cada sector i què s’espera dels futurs professionals

Software utilizados en el Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web a distancia

Los estudiantes que decidan estudiar el Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web harán uso de algunas aplicaciones que, seguro, se encontrarán una vez finalizados sus estudios, en el mercado laboral. El personal docente de Linkia FP revisa, cada año, el temario de cada curso con el fin de ofrecer unos contenidos actuales y totalmente enfocados a la demanda del momento en el mundo profesional.

Estos son algunos ejemplos de los software que se utilizarán en el transcurso de los estudios de este Grado Superior de Informática. Aunque, nos son los únicos, hay multitud de programas más, que también vas a aprender a dominar.

Además de aprender a utilizar programas específicos vinculados al temario de cada asignatura, en Linkia FP, también formamos a nuestros estudiantes en la utilización de herramientas de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque consideramos que, hoy en día, es fundamental tener conocimientos acerca de aplicaciones que faciliten el trabajo en equipo para así poder disponer de una buena comunicación interna, una planificación de forma conjunta, el acceso a archivos compartidos y muchas más ventajas, así como: mantener un trabajo fluido, ordenado y eficaz.

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerari 2 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals.

Itinerari 3 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat

Linkia FP et permetem fer el teu propi itinerari, matricula’t dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Recomanacions i requisits

Per obtenir la titulació de el cicle formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web cal complir els requisits i recomanacions.

 • Els requisits tècnics per poder estudiar a Linkia FP són:
  • Disposar d’ordinador *
  • Connexió a Internet ADSL o superior
  • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
  • Editor de text capaç de generar documents “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
  • Flash Player
  • Altaveus o cascs, càmera de vídeo i micròfon

Llengua anglesa

 • El mòdul M10  contindrà recursos i activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.

desarrollo de aplicaciones web a distancia

Calendari Lectiu (LINKIA FP CATALUNYA)