homologat
Fins a un 10% de descompte!

FP cicle superior Integració Social a distància

PRIMER AÑO DESDE
1386€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic Superior en Integració Social.
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
Inicio
setembre 2021
Continuïtat universitària
Descripció
Itineraris i més informació

Assignatures del Grau Superior d'Integració Social a distància

grado superior integración social

El cicle formatiu de Grau Superior d’Integració Social és una titulació autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional.

Si vols fer de la teva dedicació i compromís d’ajuda a la societat la teva forma de vida i convertir-lo en la teva professió, estudiar Integració Social a distància és la millor opció.

La integració social és un camp que demana professionals qualificats i titulats i incorpora activitats en nous sectors com la mediació comunitària, la intercultural i la violència de gènere.

A continuació, us mostrem el programa del cicle formatiu que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.

Asignaturas
M01:
CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL
132 HORAS
UF1:
MARC DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL
33 HORAS
UF2:
NECESSITATS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DISCAPACITAT, MALALTIA MENTAL, DROGODEPENDÈNCIA I ALTRES ADDICCIONS
22 HORAS
UF3:
NECESSITATS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL DE NENS I ADOLESCENTS, VIOLÈNCIA MASCLISTA I VIOLÈNCIA FAMILIAR.
22 HORAS
UF4:
NECESSITATS DE PERSONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL, DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE, LLOC DE PROCEDÈNCIA, ÈTNIA O CULTURA
22 HORAS
M02:
METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL
99 HORAS
UF1:
DIAGNÒSTIC I ANÀLISI DE LA REALITAT
22 HORAS
UF2:
DIFUSIÓ DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
55 HORAS
UF3:
DIFUSIÓ DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
22 HORAS
M03:
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL
165 HORAS
UF1:
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL
33 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA
33 HORAS
UF3:
INTERVENCIÓ A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE MOBILITAT I ORIENTACIÓ
33 HORAS
UF4:
ENTRENAMENT I ADQUISICIÓ DE LES HABILITATS SOCIALS
33 HORAS
UF5:
ESTIMULACIÓ, MANTENIMENT I REHABILITACIÓ DE LES CAPACITATS COGNITIVES
33 HORAS
M04:
INSERCIÓ SOCIOLABORAL
165 HORAS
UF1:
CONTEXT DE LA INSERCIÓ LABORAL
33 HORAS
UF2:
ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIOLABORALS
66 HORAS
UF3:
TREBALL EN SUPORT
33 HORAS
M05:
SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ
99 HORAS
UF1:
SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ
99 HORAS
M06:
ATENCIÓ A UNITATS DE CONVIVÈNCIA
132 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓ EN FAMÍLIES
36 HORAS
UF2:
PROJECTES D'INTERVENCIÓ EN UNITATS DE CONVIVÈNCIA
36 HORAS
UF3:
GESTIÓ DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA
30 HORAS
UF4:
INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE RELACIONS ABUSIVES I VIOLÈNCIA
30 HORAS
M07:
SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
99 HORAS
UF1:
SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
99 HORAS
M08:
MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
99 HORAS
UF1:
EL SERVEI DE MEDIACIÓ
22 HORAS
UF2:
PROCESSOS DE MEDIACIÓ
77 HORAS
M09:
HABILITATS SOCIALS
99 HORAS
UF1:
HABILITATS DE COMUNICACIÓ
50 HORAS
UF2:
DINAMITZACIÓ DE GRUPS
49 HORAS
M10:
PRIMERS AUXILIS
66 HORAS
UF1:
RECURSOS I TRASLLAT DE ACCIDENTATS
22 HORAS
UF2:
SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I ÚS DE DESFIBRIL·LADORS
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓ SANITÀRIA D'URGÈNCIA
22 HORAS
M11:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓ AL TREBALL
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
33 HORAS
M12:
EMPRESA I INICIATIVA INNOVADORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA I INICIATIVA INNOVADORA
66 HORAS
M13:
PROJECTE D'INTEGRACIÓ SOCIAL
231 HORAS
UF1:
PROJECTE D'INTEGRACIÓ SOCIAL
231 HORAS
M14:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
449 HORAS
UF1:
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
449 HORAS

Asignaturas del grado superior de integración social a distancia (Linkia FP Madrid)

*Matrícula Anual

Sortides professionals en FP d'Integració Social

Amb la FP d’Integració Social podràs exercir l’activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencials, educativa, de suport a la gestió domèstica i psicosocials, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral i promoció d’igualtat d’oportunitats.

 • Tècnic d’integració social
 • Dinamitzador/a i preparador/a ocupacional o laboral
 • Mediador/a veïnal, comunitari i intercultural
 • Monitor/a de persones amb discapacitat (física, psíquica o sensorial).
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial
 • Auxiliar de tutela

Dades d'empleabilitat i inserció laboral

Segons les dades recollides per Randstad-l’empresa de recursos humans número 1 a Espanya i al món- actualment el Grau Superior d’Integració Social forma part d’un dels sectors amb major ocupabilitat.

L’Observatori de les Ocupacions del SEPE mostra que en el passat 2020 es van formalitzar un total de 25.351 contractes signats gràcies a la realització d’aquest Grau.

Datos de empleabilidad e inserción laboral

Según los datos recogidos por Randstad–la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo– actualmente el Grado Superior de Integración Social forma parte de uno de los sectores con mayor empleabilidad. 

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE muestra que en el pasado 2020 se formalizaron un total de 25.351 contratos firmados gracias a la realización de este Grado.

Datos de empleabilidad e inserción

Según los datos recogidos por Randstad–la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo– actualmente el Grado Superior de Integración Social forma parte de uno de los sectores con mayor empleabilidad. 

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE muestra que en el pasado 2020 se formalizaron un total de 25.351 contratos firmados gracias a la realización de este Grado.

Programa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius luctus mauris, eget volutpat arcu pellentesque in. Integer pretium eget felis a porttitor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Asignaturas
M01:
CONTEXT DE LA INTERVECIÓN SOCIAL
132 HORAS
UF1:
MARC DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL
42 HORAS
UF2:
NECESSITATS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DISCAPACITAT, MALALTIA MENTAL, DROGODEPENDÈNCIA I ALTRES ADDICCIONS
30 HORAS
UF3:
NECESSITATS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL DE NENS I ADOLESCENTS, VIOLÈNCIA MASCLISTA I VIOLÈNCIA FAMILIAR.
30 HORAS
UF4:
NECESSITATS DE PERSONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL, DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE, LLOC DE PROCEDÈNCIA, ÈTNIA O CULTURA
30 HORAS
M02:
METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL
132 HORAS
UF1:
DIAGNÒSTIC I ANÀLISI DE LA REALITAT
33 HORAS
UF2:
DISSENY DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
66 HORAS
UF3:
DIFUSIÓ DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
33 HORAS
M03:
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL
198 HORAS
UF1:
ENTRENAMENT DE HABILITATS D'AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL
39 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA
39 HORAS
UF3:
INTERVENCIÓ EN L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE MOBILITAT I ORIENTACIÓ
39 HORAS
UF4:
ENTRENAMENT I ADQUISICIÓ DE LES HABILITATS SOCIALS
39 HORAS
UF5:
ESTIMULACIÓ, MANTENIMENT I REHABILITACIÓ DE LES CAPACITATS COGNITIVES
42 HORAS
M04:
INSERCIÓ SOCIOLABORAL
198 HORAS
UF1:
CONTEXT DE LA INSERCIÓ LABORAL
60 HORAS
UF2:
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIOLABORALES
75 HORAS
UF3:
TRABAJO EN APOYO
63 HORAS
M05:
SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN
132 HORAS
UF1:
SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN
132 HORAS
M06:
ATENCIÓN A UNIDADES DE CONVIVENCIA
165 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓN EN FAMILIAS
44 HORAS
UF2:
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN UNIDADES DE CONVIVENCIA
44 HORAS
UF3:
GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
38 HORAS
UF4:
INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE RELACIONES ABUSIVAS Y DE VIOLENCIA
39 HORAS
M07:
APOYO A LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
99 HORAS
UF1:
APOYO A LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
99 HORAS
M08:
MEDIACIÓN COMUNITARIA
132 HORAS
UF1:
EL SERVICIO DE MEDIACIÓN
37 HORAS
UF2:
PROCESOS DE MEDIACIÓN
95 HORAS
M09:
HABILIDADES SOCIALES
132 HORAS
UF1:
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
60 HORAS
UF2:
DINAMIZACIÓN DE GRUPOS
72 HORAS
M10:
PRIMEROS AUXILIOS
66 HORAS
UF1:
RECURSOS Y TRASLADO DE ACCIDENTADOS
22 HORAS
UF2:
SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y USO DE DESFIBRILADORES
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓN SANITARIA DE URGENCIA
22 HORAS
M11:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
99 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN AL TRABAJO
66 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
33 HORAS
M12:
EMPRESA E INICIATIVA INNOVADORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA INNOVADORA
66 HORAS
M13:
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
66 HORAS
UF1:
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
66 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
383 HORAS
UF1:
FCT FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
383 HORAS
Metodología
 • ¿Por qué Linkia FP?

Somos la primera agrupación de Centros Oficiales de Formación Profesional que se unen para poder ofrecer sus Titulaciones Oficiales en modalidad online. La formación online te permitirá conciliar los estudios con tus responsabilidades familiares y/o profesionales.

 • ¿Cómo será tu formación?

clases
Tendrás a tu disposición los materiales necesarios (libros, guías, multimedia,…) y clases virtuales en directo  que podrás visualizar en diferido tantas veces como desees. Esto te permitirá realizar las entregas de actividades propuestas en la Evaluación continua y la preparación de tus exámenes.

 • ¿Dónde realizarás tu formación?

Podrás conectarte al campus de Linkia FP desde cualquier lugar con acceso a internet. Los exámenes, la Formación a centros de trabajo (FCT) y los talleres (solo en algunos ciclos) requerirán tu presencialidad.

 • ¿Quién estará contigo?

quienes
Tendrás un profesor que te acompañará en tu proceso formativo a través de distintos canales de comunicación como los foros, la mensajería interna y los chats de las clases en directo. También podrás contactar con tus compañeros y compañeras de clase a través de estos canales. Además, dispondrás del Servicio de atención al alumno y el Servicio de asesoramiento pedagógico para darte soporte siempre que lo necesites.

 • ¿Cuándo realizarás tu formación?

El curso se distribuye en dos semestres, el primero empieza en octubre y el segundo en febrero. Podrás conectare en cualquier momento. Tan solo tendrás que tener presente el calendario de entregas y los horarios de las clases en directo.

 • ¿Qué lograrás?

pk

 • Titulación oficial 100% reconocida en toda España y en los estados miembros de la Unión Europea.
 • Desarrollo de tu carrera profesional.
 • Más posibilidades de inserción laboral.

Itinerari 2 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals.

Itinerari 3 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat

A Linkia FP et permetem fer el teu propi itinerari, matricula’t dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Recomanacions i requisits

Si vas a matricular-te a l’FP Integració Social tingues en compte els requisits i recomanacions de el pla d’estudis de l’cicle.

 • Els requisits tècnics per poder estudiar a Linkia FP són:
  • Disposar d’ordinador *
  • Connexió a Internet ADSL o superior
  • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
  • Editor de text capaç de generar documents “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
  • Flash Player
  • Altaveus o cascs, càmera de vídeo i micròfon

  * Les característiques tècniques variaran basant-se el tipus d’estudi a realitzar. Els cicles d’informàtica, per exemple, requereixen d’equips amb millors prestacions.

Llengua anglesa

 • El mòdul M11 conté algunes activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.

integracion social salidas

Calendari Lectiu (LINKIA FP CATALUNYA)

Calendari Lectiu (LINKIA FP MADRID)

Calendari Lectiu (LINKIA FP GALICIA)