homologat
Fins a un 15% de descompte!

FP cicle superior Educació Infantil a distància

PRIMER AÑO DESDE
1223€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic Superior en Educació Infantil.
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
proper inici
setembre 2021
Continuïtat universitària
Descripció
Itineraris i més informació
Assignatures del Grau Superior d'Educació Infantil a distància

grado superior educacion infantil

El cicle formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil és una titulació autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional.

Si els petits són la teva passió, aconsegueix la titulació de tècnic superior en educació infantil i treballa com a educador o educadora infantil en llars d’infants, centres educatius, ludoteques…

57.280 titulats en el Cicle Superior d’Educació Infantil han estat contractats en 2017, un 13% més que el 2016, segons el Servei Estatal d’Ocupació (SEPE).

A continuació, us mostrem el programa del cicle formatiu que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.

M01:
INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ A MENORS EN RISC SOCIAL
99 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB MENORS EN RISC SOCIAL
50 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB FAMÍLIES
49 HORAS
M02:
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL
165 HORAS
UF1:
CONTEXTUALITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS DE 0 A 6 ANYS
33 HORAS
UF2:
PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS, EL TEMPS I ELS RECURSOS EN EDUCACIÓ INFANTIL
22 HORAS
UF3:
DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L'ÀMBIT FORMAL
77 HORAS
UF4:
DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L'ÀMBIT NO FORMAL
33 HORAS
M03:
AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL
132 HORAS
UF1:
ATENCIÓ I CURA DE L'ALIMENTACIÓ DELS NENS
26 HORAS
UF2:
ATENCIÓ I CURA DE L'ACTIVITAT I EL DESCANS DELS NENS
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓ I CURA DE LA HIGIENE DELS NENS
22 HORAS
UF4:
PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ D'HÀBITS D'AUTONOMIA PERSONAL
40 HORAS
UF5:
INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE SALUT D'ESPECIAL DIFICULTAT
22 HORAS
M04:
EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA
165 HORAS
UF1:
EL JOC I LES JOGUINES
32 HORAS
UF2:
DISSENY DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ D'OCI I TEMPS LLIURE EDUCATIU
50 HORAS
UF3:
IMPLEMENTACIÓ D'ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE
50 HORAS
M05:
EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ
198 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ VERBAL
35 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ RÍTIMCO-MUSICAL
25 HORAS
UF3:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ LÒGIC-MATEMÀTICA
25 HORAS
UF4:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ GESTUAL
26 HORAS
UF5:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ A TRAVÉS DE LES TAC
20 HORAS
UF6:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
35 HORAS
M06:
DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTOR
132 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT SENSOPERCEPTIU
20 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTRIU
20 HORAS
UF3:
INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU
30 HORAS
UF4:
INTERVENCIÓ PRECOÇ
20 HORAS
UF5:
PRÀCTICA PSICOMOTRIU
42 HORAS
M07:
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
99 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT AFECTIU-SEXUAL
49 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT SOCIAL
50 HORAS
M08:
HABILITATS SOCIALS
99 HORAS
UF1:
HABILITATS DE COMUNICACIÓ EN NENS, FAMÍLIES I PROFESSIONALS
50 HORAS
UF2:
DINAMITZACIÓ DE GRUPS
49 HORAS
M09:
PRIMERS AUXILIS
66 HORAS
UF1:
RECURSOS I TRASLLAT DE ACCIDENTATS
22 HORAS
UF2:
SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓ SANITÀRIA D'URGÈNCIA
22 HORAS
M10:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓ AL TREBALL
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
33 HORAS
M11:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
66 HORAS
M12:
PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
231 HORAS
UF1:
PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
231 HORAS
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
449 HORAS
Requisits d'accés de Grau Superior d'Educació Infantil
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)
 • Haver superat la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25
 • Estar en possessió del títol de COU
 • Estar en possessió d’un títol de FPII
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors
Sortides professionals en FP d'Educació Infantil

Amb la FP en Educació Infantil seràs capaç de programar i avaluar els processos educatius i d’atenció a la infància, preparar, desenvolupar i avaluar les activitats destinades al desenvolupament d’hàbits d’autonomia ia l’atenció de les necessitats bàsiques i preparar, desenvolupar i avaluar projectes educatius formals i no formals.

A més, amb el Cicle en Educació Infantil a distància aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre o Mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, ia tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

 • Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • Educadors en institucions i / o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans d’ajuda familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educadors en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola.
On estudiar Educació Infantil a distància
 • Per què Linkia FP?

Som la primera agrupació de Centres Oficials de Formació Professional que s’uneixen per poder oferir les seves Titulacions Oficials en modalitat online. La formació online et permetrà conciliar els estudis amb les teves responsabilitats familiars i/o professionals.

 • Com serà la teva formació?

fp educacion infantil
Tindràs a la teva disposició els materials necessaris (Llibres, guies, multimèdia,…) i classes virtuals en directe  que podràs visualitzar en diferit tantes vegades com vulguis. Això et permetrà realitzar els lliuraments d’activitats proposades en l’Avaluació contínua i la preparació dels teus exàmens.

 • On realitzaràs la teva formació?

Podràs connectar-te al campus de Linkia FP des de qualsevol lloc amb accés a internet. Els exàmens, la Formació a centres de treball (FCT) i els tallers (només en alguns cicles) requeriran la teva presencialitat.

 • Qui estarà amb tu?

educacion infantil a distancia
Tindràs un professor que t’acompanyarà en el teu procés formatiu a través de diferents canals de comunicació com els fòrums, la missatgeria interna i els xats de les classes en directe. També podràs contactar amb els companys i companyes de classe a través d’aquests canals. A més, disposaràs del Servei d’atenció a l’alumne i el Servei d’assessorament pedagògic per donar-te suport sempre que ho necessitis.

 • Quan realitzaràs la teva formació?

El curs es distribueix en dos semestres, el primer comença a l’octubre i el segon al febrer. Podràs connectar-te en qualsevol moment. Només hauràs de tenir present el calendari de lliuraments i els horaris de les classes en directe.

 • Què aconseguiràs?

logo

 • Titulació oficial 100% reconeguda a tota Espanya i en els estats membres de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de la teva carrera professional.
 • Més possibilitats d’inserció laboral.
 • Pràctiques en empresa

A Linkia FP comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores. Gràcies a elles, sabem quines són les necessitats de cada sector i què s’espera dels futurs professionals

Opinions del Grau Superior Educació Infantil a distància
asignaturas educacion infantil

 

Gaudeixo molt en les classes virtuals en directe. La programació i organització de les assignatures et permeten planificar les activitats i els lliuraments d’una forma previsora.

 

Itinerari 2 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals.

Itinerari 3 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat

A Linkia FP et permetem fer el teu propi itinerari, matricula’t dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Recomanacions i requisits

El FP Grau Superior d’Educació Infantil té mòduls amb requisits i recomanacions que s’han de consultar en el pla d’estudis.

 • Els requisits tècnics per poder estudiar a Linkia FP són:
  • Disposar d’ordinador *
  • Connexió a Internet ADSL o superior
  • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
  • Editor de text capaç de generar documents “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
  • Flash Player
  • Altaveus o cascs, càmera de vídeo i micròfon

  * Les característiques tècniques variaran basant-se el tipus d’estudi a realitzar. Els cicles d’informàtica, per exemple, requereixen d’equips amb millors prestacions.

Llengua anglesa
 • Els mòduls M10 i M12 contenen algunes activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.

ciclo superior educacion infantil

Calendario Lectivo 2020-2021 del Técnico Superior en Educación Infantil