homologat
Fins a un 25% de descompte!

FP cicle mitjà Gestió Administrativa a distància

PRIMER AÑO DESDE
1129€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic en Gestió Administrativa.
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
proper inici
setembre 2021
Descripció
Itineraris i més informació

Assignatures del Grau Mitjà de Gestió Administrativa a distància

gestion administrativa

El cicle formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa és una titulació autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional.

El Tècnic en Gestió Administrativa serà el suport perfecte per a realitzar activitats en l’àmbit laboral, comptable, gestió administrativa, comercial, financer i fiscal. L’atenció al client i la seva satisfacció, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, serà una de les tasques d’aquest professional, actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

A continuació, us mostrem el programa del curs administratiu que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.

 

M01:
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT
165 HORAS
UF1:
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ORAL
33 HORAS
UF2:
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ESCRITA
49 HORAS
UF3:
SISTEMES D'ARXIU
33 HORAS
UF4:
ATENCIÓ AL CLIENT / USUARI
50 HORAS
M02:
OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA
132 HORAS
UF1:
CIRCUIT ADMINISTRATIU DE LA COMPRAVENDA
44 HORAS
UF2:
GESTIÓ D'ESTOCS
44 HORAS
UF3:
DECLARACIONS FISCALS DERIVADES DE LA COMPRAVENDA
44 HORAS
M03:
OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS
99 HORAS
UF1:
SELECCIÓ I FORMACIÓ
22 HORAS
UF2:
CONTRACTACIÓ I RETRIBUCIÓ
44 HORAS
UF3:
PROCESSOS DE L'ACTIVITAT LABORAL
33 HORAS
M04:
OPERACIONS AUXILIARS DE GESTIÓ DE TRESORERIA
132 HORAS
UF1:
CONTROL DE TRESORERIA
33 HORAS
UF2:
TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS I D'ASSEGURANCES
66 HORAS
UF3:
OPERACIONS FINANCERES BÀSIQUES
33 HORAS
M05:
TÈCNICA COMPTABLE
132 HORAS
UF1:
PATRIMONI I METODOLOGIA COMPTABLE
33 HORAS
UF2:
CICLE COMPTABLE BÀSIC
33 HORAS
UF3:
CICLE COMPTABLE MITJÀ
66 HORAS
M06:
TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE
132 HORAS
UF1:
PREPARACIÓ I CODIFICACIÓ COMPTABLE
44 HORAS
UF2:
REGISTRE COMPTABLE
55 HORAS
UF3:
CUENTAS ANUALES Y CONTROL INTERNO
33 HORAS
UF4:
VERIFICACIÓ I CONTROL INTERN
15 HORAS
M07:
TRATAMIENTO INFROMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
231 HORAS
UF1:
TECNOLOGIA I COMUNICACIONS DIGITALS
33 HORAS
UF2:
ORDINOGRAFIA I GRAVACIÓ DE DADES
33 HORAS
UF3:
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA I NUMÈRICA
66 HORAS
UF4:
TRACTAMENT DE DADES I INTEGRACIÓ D'APLICACIONS
33 HORAS
UF5:
PRESENTACIONS MULTIMÈDIA DE CONTINGUTS
33 HORAS
UF6:
EINES D'INTERNET PER A L'EMPRESA
33 HORAS
M08:
INGLÉS
99 HORAS
UF1:
INGLÉS TÉCNICO
99 HORAS
UF2:
OPERACIONS LOGÍSTIQUES DE SUPORT ADMINISTRATIU
33 HORAS
M09:
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN
132 HORAS
UF1:
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
33 HORAS
M10:
EMPRESA E INICIATIVA EN EL AULA
264 HORAS
UF1:
EMPRESA EN EL AULA
264 HORAS
UF2:
EMPRESA I ACTIVITAT ECONÒMICA
24 HORAS
UF3:
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
60 HORAS
UF4:
FISCALITAT EMPRESARIAL BÀSICA
48 HORAS
M11:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN AL TRABAJO
33 HORAS
M12:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
416 HORAS

Requisits d'accés de Grau Mitjà de Gestió Administrativa

 • ESO
 • Prova d’Accés a Grau Mitjà
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
 • Un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Sortides professionals en FP de Gestió Administrativa

Un cop finalitzat el FP Administratiu exerciràs la teva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió de aquestes empreses i institucions i prestant atenció als clients.

 • Auxiliar administratiu
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Empleat d’atenció al client

On estudiar Gestió Administrativa a distància

 • Per què Linkia FP?

Som la primera agrupació de Centres Oficials de Formació Professional que s’uneixen per poder oferir les seves Titulacions oficials en modalitat online. La formació online et permetrà conciliar els estudis amb les teves responsabilitats familiars i / o professionals.

 • Com serà la teva formació?

gestió administrativa grau mitjà
Tindràs a la teva disposició els materials necessaris (llibres, guies, multimèdia,…) i classes virtuals en directe que podràs visualitzar en diferit tantes vegades com vulguis. Això et permetrà realitzar els lliuraments d’activitats proposades en l’Avaluació contínua i la preparació dels teus exàmens.

 • On realitzaràs la teva formació?

Podràs connectar-te al campus de Linkia FP des de qualsevol lloc amb accés a internet. Els exàmens, la Formació a centres de treball (FCT) i els tallers (només en alguns cicles) requeriran la teva presencialitat.

 • Qui estarà amb tu?

grado medio administracion
Tindràs un professor que t’acompanyarà en el teu procés formatiu a través de diferents canals de comunicació com els fòrums, la missatgeria interna i els xats de les classes en directe. També podràs contactar amb els companys i companyes de classe a través d’aquests canals. A més, disposaràs del Servei d’atenció a l’alumne i el Servei d’assessorament pedagògic per donar-te suport sempre que ho necessitis.

 • Quan realitzaràs la teva formació?

El curs es distribueix en dos semestres, el primer comença a l’octubre i el segon al febrer. Podràs connectaré en qualsevol moment. Només hauràs de tenir present el calendari de lliuraments i els horaris de les classes en directe.

 • Què aconseguiràs?

logo 6

 • Titulació oficial 100% reconeguda a tota Espanya i en els estats membres de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de la teva carrera professional.
 • Més possibilitats d’inserció laboral.
 • Pràctiques en empresa

A Linkia FP comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores. Gràcies a elles, sabem quines són les necessitats de cada sector i què s’espera dels futurs professionals

Software utilizados en el Ciclo Medio Gestión Administrativa a distancia

Aquellos alumnos que cursen el Ciclo Medio Gestión Administrativa a distancia empezarán a familiarizarse con algunos de las aplicaciones más usadas en la actualidad en aquellos puestos de trabajo vinculados a la Gestión Administrativa. Nuestro equipo de profesores, año tras año, analiza los puestos de trabajo a los que optan nuestros estudiantespara así poderlos formar con todos los conocimientos y todas las exigencias que tienen en este momento las empresas. Los softwares de los que vas a disponer y vas a aprender a manejar durante tu estancia en Linkia FP, son los que verás a continuación. 

 

Además, en el mundo de la Gestión Administrativa es de vital importancia el trabajo en equipo. Por lo que también disponemos herramientas para facilitar el trabajo en equipo online y de las que se hace un uso muy frecuente en el mundo laboral actual. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerari 2 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals.

Itinerari 3 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat

A Linkia FP et permetem fer el teu propi itinerari, matricula’t dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Recomanacions i requisits

Per estudiar el FP Mitjà de Gestió Administrativa a distància, pots consultar els requisits i recomanacions en el pla d’estudis.

 • Els requisits tècnics per poder estudiar a Linkia FP són:
  • Disposar d’ordinador *
  • Connexió a Internet ADSL o superior
  • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
  • Editor de text capaç de generar documents “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
  • Flash Player
  • Altaveus o cascs, càmera de vídeo i micròfon

Llengua anglesa

 • Els mòduls M01, M02, M07, M12, han de contenir recursos i activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.
 • En el mòdul M09 s’imparteix anglès en un nivell de A2 del marc comú de les llengües europees. Perquè l’alumne pugui seguir el ritme correctament, hauria de tenir un nivell A1 abans d’inici de l’assignatura.

 

grado medio de administracion