Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Què és la gestió administrativa i per què és tan Important?

Què és la gestió administrativa i per què és tan Important?

Què és la gestió administrativa i per què és tan Important?

Quan es parla dels objectius empresarials, sovint es pensa que l’única finalitat de l’empresa és obtenir grans beneficis. Sí que és cert que és un dels objectius als quals tot negoci aspira, però no l’únic. I és que en un mercat tan competitiu com és l’actual, les companyies busquen també estar ben posicionades en el sector que els concerneix. En aquest aspecte disposar d’una òptima gestió administrativa és primordial. Ja no n’hi ha prou amb realitzar un treball satisfactori, sinó que l’empresa necessita transmetre confiança al públic per aconseguir resultats excel·lents.

Raons per necessitar una bona gestió administrativa

Amb el pas del temps, la gestió administrativa s’ha convertit en una arma poderosa i molt necessària per a qualsevol empresa. Realitzar una bona implica importants beneficis per al negoci, com bé saben aquells que opten per dedicar-se a l’àmbit empresarial i que per això estudien una formació professional relacionada amb el tema.

Guanys de l’empresa

En primer lloc, s’ocupa de mantenir en bon estat de salut els guanys de la companyia. I és que si no hi hagués un control de despeses ni una intenció de reduir les pèrdues, el negoci probablement s’aniria en orris. Això no és així amb la tasca de la gestió administrativa, encarregada d’organitzar totes les àrees de l’empresa, fins i tot el departament financer, on és més fàcil gestionar el flux de caixa.

Evitar duplicitats

De la mateixa manera es centralitza la informació important a nivell administratiu i s’evita l’existència de duplicitats i, per tant, que hi hagi un cert descontrol empresarial. Això suposa també que es disminueixi el nombre d’errors que es puguin produir en haver de enviar la informació a un altre departament. Perquè això sigui possible cal utilitzar un bon sistema de gestió al qual només uns pocs tinguin accés i possibilitat de editar-lo.

Ser més productius

¿Es pot ser més productius a través de la gestió administrativa? És clar que sí! I és que gràcies a ella és possible reconèixer als equips que treballen millor en una àrea i focalitzar-se en els punts forts de cada un d’ells. La gestió administrativa s’ocupa d’ajudar a l’empresari i als treballadors a reduir les possibles pèrdues de temps i de recursos que hi pugui haver. Si es localitzen les fallades a l’instant, s’emprarà menys temps en comprovar on és el problema, de manera que els recursos a utilitzar també seran menors i s’aconseguiran millors resultats.

A per els objectius de l’empresa

Quan un comença un negoci sempre persegueix una sèrie d’objectius. En general, solen anar enfocats a captar més fons empresarials i obtenir exercici a exercici millors resultats. Això es pot aconseguir amb una bona gestió administrativa, ja que aquesta pretén implantar cada vegada més processos eficients en la companyia enfocats, principalment, a la consecució d’aquests objectius.

Clients i empleats més satisfets

Què empresari no voldria aconseguir que tant clients i empleats estiguessis satisfets? És també una altra de les aspiracions de cada negoci, no? Doncs a través de la gestió administrativa és possible obtenir processos més eficients que redundin en la qualitat i en els temps, el que permet que els clients tinguin les seves necessitats ateses i superades. La relació amb ells també pot tornar-se més pròxima per comprendre millor les seves necessitats i tenir productes i serveis que puguin suplir-les.

I pel que fa als treballadors, si s’aconsegueix l’anterior, també estaran més satisfets en percebre que ja no hi ha un desgast tan gran i una pèrdua d’energia en tasques irrellevants. Se sentiran més valorats dins de l’organització.

Decisions basades en resultats

Sembla cosa del cinema, però no ho és. Les empreses acostumen a tenir reunions setmanals amb els seus empleats per anar prenent decisions sobre la marxa. El problema rau en com s’adopten les decisions. A partir d’ara es poden adoptar diferents plantejaments per al futur empresarial basant-se en els resultats obtinguts. Això vol dir que, com hi ha hagut seguiment de tot el que està succeint, hi ha registres d’això. I en base a aquests registres s’aconsegueixen prendre millors decisions mitjançant l’anàlisi dels escenaris anteriors, presents i de la planificació a futur.

Sense planificació no hi ha bona gestió

Hi ha alguna cosa indubtable i és que sense planificació no hi ha bona gestió administrativa. La planificació empresarial és en última instància la que determina totes les directrius que l’organització necessita seguir per obtenir l’èxit desitjat. Per això, és fonamental que els objectius estratègics estiguin molt ben definits i estiguin ben clars per a tots els empleats i diferents col·laboradors de l’empresa.

Estudiar gestió administrativa a distància

L’eficiència costa, però és possible. Perquè una empresa tiri endavant necessita en el seu equip a experts en gestió administrativa. Això és una cosa que es pot aconseguir o bé formant el personal a través de cicles formatius a distància en aquest sentit o bé optant per professionals que tinguin amplis coneixements en la matèria. Els cicles formatius a distància són una excel·lent opció ja que no requereixen haver d’acudir presencialment a classe, oferint més llibertat a l’alumne a l’hora d’estudiar, i preparen a la persona de manera excel·lent per a la realitat empresarial.

  • Home
  • Blog
  • Què és la gestió administrativa i per què és tan Important?

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK