• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Comercio y Marketing
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i em promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M01:
ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR Y USUARIO
M05:
TRABAJO DE CAMPO EN LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL
M06:
LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
M07:
MARKETING DIGITAL
M11:
INGLÉS
M12:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
M13:
PROYECTO DE MARKETING Y PUBLICIDAD
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
M14:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR Y USUARIO99 H
UF1: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR Y USUARIO
UF2: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
UF3: GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR
M02DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN132 H
UF1: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
UF2: ELABORACIÓN DEL MATERIAL DE COMUNICACIÓN
M03GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA132 H
UF1: EMPRENDEDURÍA, CREACIÓN DE EMPRESA, E INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
UF2: OPERATIVA DE COMPRAVENTA Y TESORERÍA
UF3: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD EMPRESARIAL
M04INVESTIGACIÓN COMERCIAL132 H
UF1: PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL
UF2: FASE EXPLORATORIA DE LA INVESTIGACIÓN
UF3: FASE CONCLUYENTE DE LA INVESTIGACIÓN
UF4: TRATAMIENTO, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
M05TRABAJO DE CAMPO EN LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL66 H
UF1: SELECCIÓN, FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DEL TRABAJO DE CAMPO
UF2: ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DE TRABAJO DE CAMPO
M06LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS165 H
UF1: PLANIFICACIÓN DEL LANZAMIENTO
UF2: ACCIONES DE LANZAMIENTO Y CONTROL
M07MARKETING DIGITAL165 H
UF1: HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL
UF2: PLAN DE MARKETING DIGITAL
M08MEDIOS Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN99 H
UF1: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS
UF2: CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS
M09POLÍTICAS DE MARKETING165 H
UF1: ORGANIZACIÓN COMERCIAL
UF2: MARKETING ESTRATÉGICO
UF3: MARKETING OPERACIONAL
UF4: PLAN DE MARKETING
M10RELACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING165 H
UF1: RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL
UF2: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING
M11INGLÉS132 H
UF1: INGLÉS TÉCNICO

DEMANDA DEL MERCAT

La demanda dels experts en màrqueting ha crescut un 10% en els últims quatre anys. D’altra banda, la demanda del comercial responsable de vendes ha crescut un 8% en els últims quatre anys.
Font: Careerbuilder y Economic Modelling Specialist Intl.

SORTIDES PROFESSIONALS

 
 • Assistent de Cap de producte

 • Tècnic de Màrqueting

 • Tècnic en Publicitat

 • Tècnic en Relacions Públiques

 • Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació

 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

 • Controlador de cursatge o emissió en mitjans de comunicació

 • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública

 • Tècnic en treballs de camp

 • Inspector d'enquestadors

 • Agent d'enquestes i censos

 • Codificador de dades per a investigacions de mercats

 


REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.
El Grau Superior en Màrqueting i Publicitat A DISTÀNCIA no ofereix la possibilitat d'obtenir una titulació 3x2 per no estar directament vinculat amb cap dels altres Cicles Formatius. 


Així i tot, les següents Titulacions si estan relacionades i poden considerar-se formació complementària si l'alumne busca realitzar més d'un Cicle Formatiu per ampliar el seu Perfil Professional: