• Actualitat
  • Quines són les principals qualitats d’un integrador social?

Quines són les principals qualitats d’un integrador social?


Si ja saps què és la integració social i estàs interessat en dedicar-te a aquest sector de forma professional, has de saber que no només n’hi haurà prou amb disposar de la formació necessària, sinó que també caldrà cultivar les principals qualitats d’un integrador social. Aquesta esfera personal és una cosa que en Linkia FP tenim molt present, i per això és un dels principals focus del nostre Grau Superior en Integració Social a distància . En aquest post, volem explicar-te quins són, així que llegeix amb atenció.

6 Qualitats d’un integrador social

Encara que les sortides professionals d’Integració Social són nombroses i variades, podem establir que els integradors socials són aquells professionals que s’ocupen de el procés d’acollida i integració de les minories a l’estructura social que conformi el seu context. Per a això, organitzen, implementen i avaluen programes d’inserció laboral i ocupacional, tasques de mediació entre persones i grups i entrenen habilitats de comunicació. És a causa de la gran responsabilitat de les funcions de l’integrador social que determinades qualitats i actituds es converteixen en requisits indispensables. Vegem quines són les principals.

1. L’empatia, fonamental

L’empatia és una de les qualitats més importants de qualsevol bon integrador social. Es tracta d’una qualitat que afavoreix poder posar-se en la pell de les persones més necessitades, comprendre la seva situació, definir les seves necessitats i traçar les estratègies adequades per a satisfer-les.

2. Treball en equip per saber col·laborar

La segona de les qualitats d’un integrador social és la capacitat de treballar en equip, brindar confiança als companys i mantenir un comportament ètic que fomenti la comoditat independentment de la situació. Cal recordar que el treball de l’integrador social no és una illa inconnexa, sinó que la seva tasca d’ajudar a aquests col·lectius afectats requereix gestionar equips multidisciplinaris, així com estar obert a la cooperació amb altres professionals de diferents branques.

3. Ser sempre positiu

La positivitat ha d’anar associada a la feina ia la manera de ser de l’integrador social. Cal tenir en compte que aquests professionals en el seu dia a dia s’enfronten a situacions difícils que han d’abordar amb perspectiva de futur. Només així podran transmetre la força i el suport psicològic suficient perquè aquestes minories se sentin amb la suficient força com per afrontar les seves adversitats.

4. Ser resolutiu

D’altra banda, han de ser professionals resolutius, és a dir, que tinguin la capacitat de fer front sempre als problemes i solucionar eficaçment. Un tècnic d’integració social ha de poder intervenir en conflictes adoptant una posició objectiva i imparcial que permeti avançar cap a un consens entre les parts. I és que entre les seves tasques bàsiques es troba la de mediador familiar, formador en tallers educatius, monitor d’integració social en diferents col·lectius (com a víctimes de violència de gènere, gent gran, ex convictes o drogodependents), de manera que la resolució de conflictes és molt important. Així mateix, aquests professionals han de tenir facilitat a l’hora de traçar un pla estratègic d’actuació i controlar que es segueixi de manera explícita, amb fermesa i amb la capacitat de presa de decisions que siguin necessàries per assolir l’objectiu proposat.

5. Perseverant, que no es rendeixi mai

D’altra banda, una qualitat important de l’Tècnic en Integració Social és la perseverança, ja que cada cas comporta tot un procés, sovint lent i tediós, fins assolir determinats objectius. En tot moment haurà de prevaler la vista de les metes a assolir, l’objectiu final, sobretot tenint en compte el que hem comentat en anteriors punts: que el camí no serà fàcil, i caldrà sortejar obstacles.

6. Habilitats comunicatives

Al costat de les capacitats anteriors, l’integrador social també ha d’entrenar la seva capacitat comunicativa. L’art d’emetre missatges de manera que el receptor sigui capaç de comprendre’ls i rebre’ls nítidament i, igualment, ser capaç d’entendre el que tracten de comunicar. Això no només ajudarà a desxifrar les necessitats de les persones que es comuniquen amb l’integrador, sinó que a més són les paraules les que actuaran com a motor per a fomentar determinades accions i reaccions. Així, si la comunicació és important en la vida en general, en els contextos en què desenvolupa la seva tasca l’integrador social és vital el seu domini. En definitiva, tot Tècnic en Integració Social treballarà amb tot tipus d’associacions i institucions de caràcter social, pel que a més de posseir les qualitats comunicatives, empàtica i de resolució de conflictes, el professional ha d’exercir com acompanyant de persones que necessiten suport a la hora de integrar-se en el context laboral o domèstic, aportant-li les eines que els capacitaran per arribar a ser autosuficients. Esperem que t’hagi resultat útil conèixer les principals qualitats de l’integrador social i que trobis la forma d’entrenar aquestes habilitats per poder convertir-te en un autèntic professional.