SOLICITA + INFORMACIÓN whatsapp

Qualitat dels estudis

a Linkia FP

LINKIA FP és una empresa de serveis de formació professional que té per missió dotar els alumnes d’una formació integral que els permeti adquirir les competències professionals que el mercat de treball requereix a un preu assequible a les circumstàncies del mercat. Per això, LINKIA FP aposta per oferir un model pedagògic en què es combina la teoria i la pràctica professional, i es capacita l’alumne en competències digitals d’última generació.

La Qualitat a Linkia FP

TANCAROBRIRdropdown