• Home
 • >>
 • Actualitat
 • >>
 • Quines són les funcions d'un tècnic superior en Integració Social?
 • Quines són les funcions d'un tècnic superior en Integració Social?

  ActualitatLinkia FP


  La figura del tècnic superior d’Integració Social s’ha reforçat amb el temps, i és possible que si estàs llegint aquestes línies sigui perquè vols aprofundir en què és la integració social, detallant les funcions de l’integrador social. Fins i tot, és possible que t’estiguis plantejant cursar una FP de Grau Superior en Integració Social a distància. Si és així, has arribat al lloc indicat, perquè en Linkia FP tenim totes les respostes que estàs buscant.

  Les funcions generals de l’integrador social

  A grans trets, la integració social és el procés a través del qual els nouvinguts a un nou entorn o les minories s’incorporen a l’estructura de la societat d’acollida. Se centra en el grau en què aquestes persones s’adapten als costums locals, les relacions socials i les pràctiques quotidianes. Una cosa que, en general, es mesura mitjançant les connexions socials, l’idioma i els matrimonis mixtos. A l’ésser un àmbit tan ampli, podràs imaginar-te que les sortides professionals de la Integració Social són nombroses i variades. De fet, al viure en un món cada vegada més globalitzat i multicultural, són cada vegada més extenses, i les funcions de l’integrador social esdevenen punts indispensables per construir societats tan harmòniques com sigui possible. Com hem esmentat, els tècnics en integració social s’ocupen d’aquelles persones que estan en situació o risc d’exclusió social. Per integrar-les de manera pràctica i efectiva, fan servir certes tècniques en les quals promouen la creació de valors i la igualtat d’oportunitats. L’objectiu d’aquestes tàctiques és, per descomptat, generar un entorn el més segur possible per a les persones que es troben en risc d’exclusió social. Així mateix, implementen programes de conscienciació sobre qüestions com la violència de gènere. D’altra banda, aquests professionals també fan de mediadors, però no només entre persones, sinó també entre grups socials. Per a això han d’aplicar una sèrie de tècniques que els permeten resoldre conflictes de manera molt més eficient. Es tracta de professionals pacients, que fan molt bon ús de les tècniques de comunicació i de motivació per ajudar a grups amb dificultats socials a integrar-molt millor en la societat.

  Les funcions de l’integrador social específiques

  1. Residència d’ancians

  Dins de les funcions generals del tècnic d’integració social, destaquen aquelles més específiques associades al lloc de treball en qüestió. Una d’elles té a veure amb el treball en residències d’ancians. En aquest cas, el professional de la Integració Social busca promoure un envelliment saludable que aposti per la participació de les persones que conviuen a la residència, així com per la seva independència i òptima qualitat de vida. En l’àmbit pràctic, l’integrador social avalua a cadascuna de les persones de la residència, de forma individualitzada, per esbrinar quines són les seves necessitats i resoldre-les en la mesura del possible. En aquest sentit, planifica, desenvolupa i avalua programes, projectes i activitats per tal de potenciar la seva autonomia personal i social. A més, ajuda a aprendre ia desenvolupar les seves habilitats de comunicació, així com a buscar tècniques que li siguin útils per al seu dia a dia.

  2. Centre de dia

  Un tècnic d’integració social també pot treballar en centres de dia. En aquest lloc la seva funció consisteix a potenciar la qualitat de vida de les persones que acudeixen diàriament als centres de dia. Les seves funcions principals van des de generar il·lusió pel dia a aquestes persones, contribuir al fet que la persona reelabori i doni continuïtat al seu propi projecte de vida i integrar els familiars dels residents en el procés de dinamització. Així mateix, també s’encarrega de potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la persona i de normalitzar l’existència de la persona gran que acudeix a centre de dia.

  3. Centres educatius

  D’altra banda, també es necessita la figura d’aquests professionals en els centres escolars. Aquests professionals col·laboren en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc. De fet, intervenen de manera directa per acabar amb conflictes que puguin sorgir entre els joves i ajuden els alumnes i les seves famílies a integrar-se en la vida normal de centre. Al seu torn, dissenyen programes i plans específics per facilitar la capacitat d’acceptació de l’alumnat. D’aquesta manera, es ressalta el fet que els integradors socials són professionals que actuen des d’una perspectiva socioeducativa centrada en l’activació dels recursos personals que facilitin la integració social. En definitiva, tant en les seves funcions de l’integrador social més generals com en aquelles més específiques, aquests professionals posen en pràctica els valors socials que tots hauríem de lluitar per promoure. Això sí, amb els coneixements i la capacitat de traslladar-los d’l’àmbit teòric a l’aplicació pràctica, incidint directament en la millora de les condicions de vida dels més desfavorits.

  Introduce tu comentario

  Qui som

  Linkia FP és una agrupació de Centres Oficials d'Ensenyament de Formació Professional que s'uneixen per a oferir els seus Títols Oficials en modalitat online.

  Actualment s'imparteixen cicles de les branques d'Informàtica i comunicacions, Serveis socioculturals i a la comunitat, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hostaleria i turisme, Sanitat.

  Els nostres cursos
  Descobreix tots els nostres cicles formatius a distància
  Veure cursos