SOLICITA + INFORMACIÓN whatsapp
 • Actualitat
 • Quines són les funcions d’un tècnic superior en Integració Social?

Quines són les funcions d’un tècnic superior en Integració Social?


La figura del tècnic superior d’Integració Social s’ha reforçat amb el temps, i és possible que si estàs llegint aquestes línies sigui perquè vols aprofundir en què és la integració social, detallant les funcions de l’integrador social. Fins i tot, és possible que t’estiguis plantejant cursar una FP de Grau Superior en Integració Social a distància. Si és així, has arribat al lloc indicat, perquè en Linkia FP tenim totes les respostes que estàs buscant.

Què fa un integrador social?

A grans trets, la integració social és el procés a través del qual els nouvinguts a un nou entorn o les minories s’incorporen a l’estructura de la societat d’acollida. Se centra en el grau en què aquestes persones s’adapten als costums locals, les relacions socials i les pràctiques quotidianes. Una cosa que, en general, es mesura mitjançant les connexions socials, l’idioma i els matrimonis mixtos.

A l’ésser un àmbit tan ampli, podràs imaginar-te que les sortides professionals de la Integració Social són nombroses i variades. De fet, al viure en un món cada vegada més globalitzat i multicultural, són cada vegada més extenses, i les funcions de l’integrador social esdevenen punts indispensables per construir societats tan harmòniques com sigui possible.

Organitza, implementa i avalua diferents programes

Una de les funcions que duu a terme un integrador social és organitzar, implementar i avaluar programes d’inserció laboral i ocupacional, així com de violència de gènere, d’autonomia personal i social, de joves, entre molts altres.

Realitza tasques de mediació

Un integrador social també s’ocupa d’aplicar tècniques participatives i de gestió de conflictes entre grups de persones amb l’objectiu de fer tasques de mediació de manera eficaç.

Entrenar habilitats de comunicació

A Integració Social la comunicació és imprescindible. Per això, els especialistes que s’hi dediquen entrenen aquest tipus d’habilitats fent ús de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, més coneguts com a SAACs.

Les funcions de l’integrador social específiques

Què fa un integrador social en una residència de gent gran?

 • Promoure l’envelliment saludable que aposti per la participació de les persones que conviuen a la residència.
 • Avaluar cadascuna de les persones de la residència, de manera individualitzada, per esbrinar quines són les seves necessitats i resoldre-les en la mesura del possible.
 • Motivar, facilitar i canalitzar iniciatives.
 • Transmetre estratègies i eines que facilitin la relació i la comunicació interpersonal

Què fa un integrador social a un centre de dia?

 • Potenciar la qualitat de vida de les persones que acudeixen diàriament als centres de dia.
 • Generar il·lusió pel dia a dia a aquestes persones.
 • Contribuir al fet que la persona reelabori i doni continuïtat al seu propi projecte de vida i integrar els familiars dels residents en el procés de dinamització.
 • Potenciar la capacitat de decisió i autogestió de la persona.
 • Normalitzar l’existència de la persona gran que acudeix al centre de dia

Què fa un educador social a centres educatius?

 • Col·laborar en el desenvolupament d’habilitats socials i autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc.
 • Intervenir de manera directa per resoldre conflictes que puguin sorgir entre els joves
 • Ajudar els alumnes i les seves famílies a integrar-se a la vida normal del centre.
 • Dissenyar programes i plans específics per facilitar la capacitat d’acceptació de l’alumnat.

En definitiva, tant en les seves funcions de l’integrador social més generals com en aquelles més específiques, aquests professionals posen en pràctica els valors socials que tots hauríem de lluitar per promoure. Això sí, amb els coneixements i la capacitat de traslladar-los d’l’àmbit teòric a l’aplicació pràctica, incidint directament en la millora de les condicions de vida dels més desfavorits.