Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Com ha de ser la relació entre Professor i Alumne?

Com ha de ser la relació entre Professor i Alumne?

Com ha de ser la relació entre Professor i Alumne?

Com ha de ser la relació entre professor i alumne? Quins són els drets de tots dos? En aquest article donem resposta a les dues preguntes perquè puguis aplicar-les en el teu dia a dia, ja rebis una educació presencial o a distància, com la que s’imparteix a través de Linkia FP.

La importància de la relació professor-alumne

Molts són els factors que influeixen en l’èxit d’un alumne, d’un professor o d’un centre educatiu en general: el mètode educatiu, l’oferta formativa, les instal·lacions i un llarg etcètera. Però en aquest article ens centrem en un de fonamental: la relació entre professor i alumne. Si és negativa, llastarà el progrés de l’estudiant, dificultarà la gestió del grup per part del docent i donarà una mala imatge al centre. Però si és positiva, impulsarà el progrés de l’alumne, ajudarà a crear un clima adequat a la classe i donarà prestigi a l’escola, institut o universitat.

Perquè la relació entre professor i alumne sigui reeixida, és important tenir en compte els tips que donem en l’últim apartat d’aquest article. Però també hi ha d’haver un bon equilibri entre els drets i els deures de tots dos. Per això, a continuació t’indiquem alguns aspectes importants que influeixen en l’esmentada relació.

Deures i drets del professor

La legislació que regula els drets i els deures el professorat és essencialment autonòmica, de manera que cada comunitat disposa de la seva encara que amb els elements principals en comú. A tall d’exemple, mostrem alguns articles clau de la llei de La Rioja (Decret 4/2009, de 23 de gener).

Alguns drets de professor a destacar 

Els drets reconeguts a un professor estan relacionats amb el respecte a la seva persona i a la seva activitat. Alguns exemples que poden influir en la seva relació amb els alumnes són:

 • Dret a “prendre les decisions necessàries per a mantindre un adequat clima de convivència durant les classes”
 • Dret a “posar-se en contacte amb les famílies dels alumnes en el procés de seguiment escolar de l’alumnat”

Alguns deures el professor a destacar

Com és lògic, el professor també té obligacions, com algunes que afecten els alumnes:

 • “Respectar la llibertat de consciència i conviccions religioses, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa”
 • “Fomentar un clima de convivència en l’aula”
 • “Informar les famílies de les qüestions educatives en general i de les relatives a la convivència escolar”

Deures i drets de l’alumne

Pel que fa als drets i deures dels alumnes, la legislació de referència és estatal, en concret el Reial Decret 732/1995, de 5 de maig. En ell, es poden extreure els següents articles interessants.

Alguns drets de l’alumne a destacar 

El Reial Decret enumera 25 articles sobre els seus drets. Alguns que afecten la relació professor-alumne són:

 • Article 13: dret “que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plena objectivitat”
 • Article 27: dret “a manifestar la seva discrepància respecte a les decisions educatives que els afectin”, encara que aquest dret especifica que la discrepància ha de ser “canalitzada a través dels representants” quan tingui caràcter col·lectiu

Un gran deure de l’alumne pel que fa al professorat 

Els sis articles referent a això tenen a veure amb el respecte a les normes de convivència en el centre. En concret, l’article 35.c especifica que ha de “seguir les orientacions del professorat respecte del seu aprenentatge i mostrar-li el degut respecte i consideració“.

Tips per una relació reeixida professor-alumne

Per a un coneixement ampliat dels drets i els deures dels professors i els alumnes, pots indagar en l’esmentat Reial Decret i en les corresponents normatives autonòmiques. Però en l’àmbit quotidià, una relació reeixida entre professor i alumne té més a veure amb el sentit comú. Per ells, en les següents línies us mostrem alguns tips que pots tenir en compte per aconseguir-la.

 1. La relació professor alumne s’ha de basar en el respecte mutu. És una premissa d’educació i bones maneres. Ja indicàvem que es tracta d’un dret i un deure bàsic, però és important recordar-ho perquè si alguna de les dues parts no compleix amb això, la relació estarà abocada al fracàs.
 2. Amabilitat sense adulació: que l’alumne sigui amable facilita les coses, però excedir-se en l’amabilitat podria ser interpretat com un intent d’adulació per aconseguir bones notes, el que col·loquialment es coneix com “fer la pilota”.
 3. Escolta activa: es podria pensar que aquesta premissa és exclusiva de l’alumne, que ha de prestar atenció al seu professor durant les explicacions. Però un bon professor ha de fer el mateix pel que fa als seus alumnes: escoltar-los, tant en el marc de la classe com fora d’ella.
 4. Foment de la participació: a tot professor li encanta que els seus alumnes participin a classe i que posin sobre la taula qüestions que siguin d’interès per a la matèria, encara que no tenen fàcil resolució. I en el cas contrari, l’alumne ha d’acceptar que el seu mestre ha d’interpel·lar als seus alumnes per explotar i valorar els seus coneixements sobre la matèria.
 5. Assertivitat: a conseqüència de l’escolta activa i la participació, sorgiran debats i intercanvis d’opinions. I això s’ha d’expressar sempre de manera assertiva. És a dir, cal demostrar convicció i fins i tot poder de persuasió, però sense ferir la sensibilitat dels altres ni menysprear les seves posicions, en aquest cas la de professor

Tots aquests consells i, per descomptat, tots els drets i deures de professors i alumnes són perfectament aplicables a l’educació a distància. I per això, els posem en pràctica en Linkia FP: ens valem de les eines més adequades per garantir una formació professional justa i ajustada a dret i, sobretot, fomentem la millor relació entre professors i alumnes.

 • Home
 • Blog
 • Com ha de ser la relació entre Professor i Alumne?

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK