Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Les 6 habilitats socials en educació infantil més importants i com millorar-les

Les 6 habilitats socials en educació infantil més importants i com millorar-les

Les 6 habilitats socials en educació infantil més importants i com millorar-les

A vegades se’ns oblida que l’escola està per educar persones, no només per transmetre coneixements. I això és més evident quan es tracta dels més petits, on el primer és gairebé més important que el segon. La importància de les habilitats socials en educació infantil ha quedat especialment patent arran de la pandèmia de la Covid-19 i el confinament dur que es va viure a la primavera. Llavors, els nens d’entre 0 i 6 van deixar de relacionar-se uns amb els altres i tothom es va adonar del que imprescindibles que són per al seu desenvolupament. Així ho van veure, sobretot, els que més a prop estan d’ells: pares i educadors.

 

Per això, hem volgut dedicar aquest post a les habilitats socials en educació infantil: què són, quins es consideren les més importants i com es poden millorar, des del punt de vista d’un educador, ja que és una de les principals funcions de l’Educador Infantil

Què són les habilitats socials?

De forma general, les habilitats socials són aquelles que permeten a una persona interactuar adequadament amb la resta de persones, sense generar conflictes amb si mateixa ni amb les altres. Es poden classificar segons diferents criteris, encara que se sol parlar d’habilitats simples, i complexos. Les primeres són sovint petits gestos com ara donar les gràcies o saludar. Però en realitat solen ser indicadors d’altres més complexes, que són les que al capdavall es volen fomentar.

Principals habilitats socials en educació infantil

Les habilitats socials, en Educació Infantil i en qualsevol altra etapa formativa, són en realitat les mateixes, encara que es treballen de diferent manera per motius evidents. Aquestes són les considerades més importants:

1. Empatia 

Consisteix en la capacitat per posar-se al lloc de l’altre i és la clau de moltes altres habilitats socials.

2. Cooperació 

Aquesta habilitat social abastaria altres més específiques, com treballar en equip, repartir i assumir rols per assolir un bé comú, acceptar els mètodes d’altres companys, etc.

3. Afectivitat

També anomenada sovint ‘afecció, consisteix en la creació de llaços de confiança i proximitat amb els seus iguals o amb els adults, en diferents nivells segons correspongui.

4. Comunicació

Expressar-se i saber escoltar són eines per assolir-ne altres habilitats socials, però la seva importància és tan gran que també es considera una habilitat en si mateixa.

5. Autocontrol

Una de les més difícils en edats primerenques, ja que està relacionada amb la capacitat de gestionar la mateixa frustració. I això és un dels grans indicadors del nivell maduratiu de l’infant.

6. Assertivitat

És una de les més complexes, ja que fins i tot molts adults no saben identificar. Al mateix temps és una habilitat social molt important en nens per la seva permanent interacció. Es pot definir com la defensa del que és propi però sense deixar-se portar pels altres i sempre dins el respecte. Se sol aplicar a opinions i punts de vista més que a objectes i possessions, i és clau en el desenvolupament de la mateixa personalitat sense caure en la submissió o ofensa d’altres.

Com millorar les habilitats socials en els nens

Cal partir de la base que les habilitats socials no són innates. És cert que pot haver-hi una predisposició a la personalitat de cada nen, però el seu veritable desenvolupament dependrà d’altres factors, com el seu entorn familiar o el treball a l’escola, principalment.

En aquest sentit, hi ha moltes maneres d’ensenyar-les, fomentar-les i millorar-les, i en pràcticament totes elles els educadors compleixen un paper fonamental, sigui activament o passiva.

 

1. Organitzar la classe en grups

Organitzar la classe en grups és una forma de fomentar el treball en equip, especialment a partir dels 3 anys, quan els nens deixen de jugar en paral·lel i comencen a interactuar de manera més complexa. Aquí és clau que l’educador expliqui clarament els objectius de la tasca i els guiï cap a ells, descartant qualsevol comportament competitiu entre ells o amb altres grups.

 

2. Realitzar assemblees

Un altre hàbit molt habitual per millorar les habilitats socials en educació infantil és la realització d’assemblees. Sobretot per treballar la comunicació, ja sigui perquè els nens expressin els seus punts de vista o perquè escoltin els dels companys.

 

3. Establir premis

Establir premis també és una manera interessant de fomentar les habilitats socials en Educació Infantil, però amb recompenses que no tinguin un caràcter material sinó més aviat simbòlic. Per exemple, l’assignació d’una estrella quan porten a terme una d’elles. Arribades a 10 estels, es pot lliurar una polsera elaborada manualment amb material de l’escola.

D’aquesta manera, el nen se sentirà orgullós del seu comportament i del reconeixement a això, tractant de seguir per aquest camí però caure en l’obsessió. En canvi, si després de la posada en pràctica d’una habilitat social no hi ha un reconeixement o felicitació, el nen no se sentirà motivat a repetir aquesta conducta.

4. Ser un exemple 

I finalment, encara que no sigui una tècnica en si mateixa, l’educador mai ha de perdre de vista que, per mitjà de l’exemple, també transmet habilitats socials … O el contrari, sobretot tenint en compte que representa un autèntic referent per als nens, un mirall en el qual mirar-se.

Ha de demostrar fermesa i convicció a l’hora de dirigir la classe, però un excés d’elles pot derivar en reprimendes que podrien interpretar-se com incapacitat d’autocontrol o falta d’assertivitat.

 

L’equilibri perfecte no és fàcil d’aconseguir, com tampoc resulta senzill utilitzar correctament les tècniques per a millorar les habilitats socials en educació infantil. Però precisament per aprendre tot això està el nostre Grau Superior en Educació Infantil a distància, amb una part important de pràctiques, ja que aquest treball implica necessàriament el contacte presencial amb els nens.

 

  • Home
  • Blog
  • Les 6 habilitats socials en educació infantil més importants i com millorar-les

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK