Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Com ser auxiliar d’infermeria?

Com ser auxiliar d’infermeria?

Com ser auxiliar d'infermeria?No hi ha dubte que la professió d’auxiliar d’infermeria, que oficialment es denomina Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermería (TCAE), és una de les que millors perspectives laborals té per al futur immediat i a llarg termini. I molts estudiants de qualsevol edat i gènere s’estan plantejant dedicar-s’hi. Per això, en aquest post t’expliquem com ser auxiliar d’infermeria: quins són els requisits i com assolir-los.

Requisits acadèmics per a ser auxiliar d’infermeria

Per desenvolupar aquesta professió entren en joc una sèrie de qüestions personals, com la vocació o l’enteresa psicològica per treballar amb malalts. Però més enllà d’això, hi ha un requisit veritablement imprescindible si t’estàs plantejant com ser auxiliar d’infermeria: tenir el títol que t’habiliti per a això, és a dir, el de tècnic mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria.

Només cal esmentar una excepció: quan la situació sanitària és d’extrema gravetat i hi ha escassetat d’auxiliars d’infermeria, el que obligaria a contractar personal amb caràcter immediat i en gran volum. En aquest context, les administracions poden prendre mesures temporals per flexibilitzar els requisits, però en cap cas es mantenen com una cosa definitiva.

L’exemple d’això el vam poder observar a la primavera del 2020, en plena primera onada de la pandèmia de la Covid-19, quan l’emergència sanitària i les nombroses baixes per malaltia o quarantena a les plantilles van obligar a prendre aquesta mesura.

Com aspirar a aquest títol de grau mitjà

Per obtenir el títol d’auxiliar d’infermeria o TCAI cal formar-se per a això i superar les proves pertinents, ja que es tracta d’una professió tècnica i de gran responsabilitat que no es pot aprendre sobre la marxa. En aquest sentit, hi ha dues opcions: la de realitzar el Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermería o bé presentar-se de forma independent als exàmens oficials cada any.

Obtenir el títol amb el cicle formatiu

Sens dubte, si t’estàs plantejant com ser auxiliar d’infermeria, aquesta és l’opció més recomanable. Tant per probabilitats d’èxit com per la solidesa de la formació rebuda, que imparteixen docents experts en la professió.

El seu pla d’estudis està regulat oficialment i és igual en tots els centres que ho ofereixen: 1.400 hores de formació teòrica i pràctica, repartides en 9 mòduls que es poden completar en un període variable segons les necessitats de l’estudiant, encara que l’habitual sol ser dos semestres de formació teòrica i un altre de pràctiques al centre de treball.

Com a requisit acadèmic per poder matricular-se en aquest cicle formatiu, l’estudiant ha d’estar en possessió d’un d’aquests títols:

  • ESO (Educació Secundària Obligatòria)
  • Prova d’Accés a Grau Mitjà
  • BUP (Batxillerat Unificat Polivalent), per als que van cursar aquest nivell d’estudis abans de la seva desaparició definitiva el 2000
  • Un equivalent o superior als anteriors, per exemple un altre grau mitjà o un títol universitari

Els centres que imparteixen aquest cicle formatiu es reparteixen per totes les províncies d’Espanya, quan es tracta de modalitat 100% presencial, però també és possible fer-ho a distància a través de Linkia FP. Aquesta és l’opció ideal per a moltes persones, com per exemple els que no tenen un centre de formació a prop del seu domicili. O simplement per a aquells que prefereixen estudiar a casa per raons personals, com la incompatibilitat horària. Una formació a distància que, no obstant això, no prescindeix de classes virtuals amb professors ni de material didàctic de qualitat. Aquí tens un post en el qual analitzem els avantatges i inconvenients d’estudiar online.

Obtenir el títol mitjançant exàmens oficials

També hi ha la possibilitat de presentar-se als exàmens de manera independent, el que es coneix com Proves Lliures o obtenció directa, sense matricular-se en aquest cicle formatiu en cap centre. No obstant això, és una opció molt desaconsellable per la seva dificultat i que només sol ser emprada per alguns professionals que, per unes raons o altres, necessiten superar un determinat mòdul res més.

En canvi, obtenir el títol complet de tècnic mitjà en Cures auxiliars d’infermeria resulta un repte molt complicat. Estudiar sense les lliçons d’un professional o ni tan sols unes mínimes orientacions dificulten aquesta modalitat. I, a més, no eximeix de realitzar les pràctiques en centres de treball, llevat que es pugui acreditar una experiència prolongada fent tasques similars.

Els requisits personals per optar a aquesta via són també més exigents, com ara l’edat: cal tenir 18 anys complerts, a més d’algun dels títols dalt indicats (ESO, BUP, Prova d’Accés a Grau Mitjà o equivalents o superiors). Aquestes proves lliures les convoca cada comunitat autònoma, amb periodicitat anual i en centres formatius oficials.

Com ser auxiliar d’infermeria en el sistema públic de salut

 

El títol oficial de TCAI t’oferirà moltes sortides, com ser auxiliar d’infermeria en un centre hospitalari privat o en una residència geriàtrica privada (aquí pots consultar les sortides professionals d’FP en Cures auxiliars d’infermeria). Però hi ha una altra important porta que requereix un altre examen d’accés: el sistema públic de salut de cada comunitat autònoma. És el que sovint es coneix com ‘Oposicions a Auxiliar d’Infermeria’, tot i que les comunitats fan servir altres noms, com ‘Proves selectives per a TCAI’.

La convocatòria d’aquestes proves selectives depèn de diferents factors i, encara que és periòdica, no ha de ser anual. Cada comunitat les convoca en funció de les seves necessitats, pressupost o estratègia política, de manera que no queda una altra opció que estar a la diana de les novetats al respecte.

I un cop superades aquestes proves selectives, es passa a formar part d’una borsa de treball públic en què, segons la qualificació, es pot tenir la consideració d’interí o assolir l’anhelada plaça fixa. Els hospitals, els centres de salut o les residències públiques són els principals nínxols de treball, tot i que cada comunitat pot oferir altres llocs per a aquesta categoria professional.

No hi ha dubte que la professió d’auxiliar d’infermeria, que oficialment es denomina Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermería (TCAE), és una de les que millors perspectives laborals té per al futur immediat i a llarg termini. I molts estudiants de qualsevol edat i gènere s’estan plantejant dedicar-s’hi. Per això, en aquest post t’expliquem com ser auxiliar d’infermeria: quins són els requisits i com assolir-los.

 

  • Home
  • Blog
  • Com ser auxiliar d’infermeria?

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK