Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Què són els serveis a la comunitat? | Tipus i exemples

Què són els serveis a la comunitat? | Tipus i exemples

Què són els serveis a la comunitat? | Tipus i exemples

Com hem comentat en diferents posts d’aquest blog, hi ha determinades professions que són vocacionals. Un exemple d’això són les relacionades amb els serveis a la comunitat, i d’aquest concepte et parlem en les següents línies, doncs Linkia FP ofereix formació a distància en aquesta matèria, l’FP a Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

El servei a la comunitat i la seva gran importància 

Com indiquen sociòlegs i paleoantropòlegs de prestigi, l’ésser humà és una criatura “hipersocial”. Ens necessitem els uns als altres, més enllà del nucli familiar, fins al punt que aquestes relacions socials es converteixen en una necessitat vital. En altres paraules: per molt que avanci l’individualisme en la nostra societat, sempre seran imprescindibles les relacions interpersonals i els serveis orientats a la comunitat, tant cap membres específics que la componen com cap a col·lectius més amplis, a la recerca del bé comú.

El que entenem per “servei a la comunitat” en l’àmbit educatiu és la tasca que desenvolupa el professor tècnic de Serveis a la Comunitat (PTSC), integrat en la dinàmica dels centres escolars. Orienta i dona suport a alumnes de perfil especial, relacionats amb l’absentisme i el fracàs escolar per circumstàncies que, a vegades, són alienes a ell.

Però més enllà de l’àmbit educatiu, la branca de serveis socioculturals i a la comunitat engloba altres professionals de les ONG i els organismes públics, especialment els centrats en la integració social. En aquest àmbit, els destinataris d’aquests serveis són qualsevol persona en risc d’exclusió i de pobresa, no necessàriament en el context d’un centre educatiu.

Això fa que la formació en aquest camp estigui sempre molt sol·licitada i que les professions per a les quals habilita, siguin sempre bàsiques en els nostres dies. De fet, tenen la consideració d’”essencials”, cosa que va quedar patent amb la pandèmia de la Covid-19, i per això són prioritàries per a la nostra societat.

Tipus de servei a la comunitat 

Es pot dir que el PTSC i l’integrador social poden actuar en dos grans àmbits: l’intern i l’extern. L’objectiu dels seus projectes i accions té com a finalitat compensar les circumstàncies desfavorables en què es troba un alumne o una persona perquè no vegi perjudicada la seva educació o la seva correcta integració en la societat.

Compensació interna

A l’escola, les accions educatives de compensació interna són les que s’enfoquen en problemes i dificultats pròpies de l’alumne. El cas més clar és l’idioma en estudiants migrants: el seu escàs domini de la llengua emprada en les classes provoca que l’alumne tingui més dificultats per a l’aprenentatge, de manera que es dissenyen actuacions compensatòries per revertir aquesta situació.

Compensació externa 

Aquest àmbit és molt més ampli i abasta accions compensatòries de molt diferent tipus. Alguns factors externs que poden llastrar el correcte aprenentatge d’un alumne o la integració d’un individu poden estar en el lloc de residència, com barris marginals, o famílies en situació de pobresa, el que sens dubte pot posar a aquesta persona en una situació de risc d’exclusió social. Episodis de maltractaments o assetjament poden estar darrere d’altres casos en què el PTSC o els tècnics municipals de serveis socials han d’actuar.

Intervencions de caràcter individual o col·lectiu 

Com hem vist en els anteriors apartats, és molt habitual abordar la compensació interna o externa de manera individual, ja que cada persona reuneix unes característiques personals diferents. Però una altra tipologia de servei a la comunitat és aquell que es concep de manera col·lectiva, és a dir, centrant-se en un grup de persones que té problemes o dificultats comuns.

Exemples de projectes relacionats amb el servei a la comunitat

A l’hora de buscar projectes relacionats amb el servei a la comunitat, els exemples que es poden citar són molts i molt variats. Uns es desenvolupen sota el paraigua d’un centre escolar, ja que la seva missió és evitar el fracàs escolar del seu alumnat. D’altres, en canvi, tenen lloc en una esfera més àmplia, amb persones adultes que necessiten ajuda i orientació per tirar endavant.

Projecte de reforç escolar 

Un dels projectes fonamentals en aquest camp, en el qual el PTSC juga un paper clau, és en el reforç escolar d’un alumne amb dificultats. En aquests casos, s’ha de desplegar un programa específic per diagnosticar la causa d’això i tractar de revertir la situació. De vegades, aquesta ajuda pot orientar-se també a la família de l’alumne, per exemple facilitant informació sobre beques que poguessin ser del seu interès i que, per les seves circumstàncies vitals, no serien capaços de trobar i demanar.

Cursos d’idiomes per a migrants 

La llengua no només és l’eina bàsica en l’àmbit escolar, sinó també en el laboral i en el social. Per això, un altre projecte habitual desplegat per organismes i professionals dels serveis a la comunitat és la impartició de cursos gratuïts de l’idioma local per a persones migrants.

Esport com a sinònim d’integració

Els professionals experts en la integració social saben que l’esport té un gran poder integrador. Per això, un altre projecte que es pot esmentar aquí són els campionats esportius amateurs, organitzats per teixir llaços i bastir ponts entre diferents persones, ja estiguin en risc d’exclusió social o no. El futbol, ​​pel seu caràcter universal, és un dels més recurrents en aquest sentit, però també hi ha altres que es poden practicar fàcilment en instal·lacions públiques, com el bàsquet o el pàdel.

Com veus, els serveis a la comunitat no només són gratificants, sinó també molt útils per al bon funcionament d’una societat. Si vols ser PTSC, integrador social qualsevol altre professional d’aquesta branca, et suggerim estudiar un dels cicles formatius de grau superior relacionats amb això, que Linkia FP imparteix a distància, com és el cas del Grau Superior d’Integració Social a distància, en el qual s’aborden temes com la inserció sociolaboral o la promoció de l’autonomia personal, entre altres.

  • Home
  • Blog
  • Què són els serveis a la comunitat? | Tipus i exemples

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK