Exàmens de LinkiaFP

Esdeveniments

El passat cap de setmana, 26 i 27 de maig, va tenir lloc la convocatòria ordinària d’exàmens de segon semestre que organitza LinkiaFP com a part fonamental del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes i alumnes de FP a distància. Alumnat Cicles Formatius Oficials de Grau Mitjà i Grau Superior de tot Espanya va participar en les diferents seus d’exàmens a les ciutats de Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Bilbao i Oviedo.  

Els alumnes de FP en línia realitzen la seva formació fonamentalment a distància a través de la plataforma que LinkiaFP posa a la seva disposició i en la qual assegurem que el seu aprenentatge va sempre acompanyat de professorat especialitzat, orientadors pedagògics i continguts de qualitat. L’etapa docent conclou amb unes proves presencials oficials en què s’avaluen els coneixements i pràctiques adquirides durant l’avaluació contínua i no deixa de ser una oportunitat perquè els estudiants es trobin i comparteixin experiències entre ells i amb els seus professors.  

Volem agrair a alumnat i professorat la seva participació i col·laboració en els #ExamenesLinkiaFP! És un cap de setmana intens en esforç i emocions.

No deixeu de veure les fotografies que es van anar realitzant durant el nostre cap de setmana, accedint al àlbum de Facebook de LinkiaFP .

 

Autor: Alicia Berlanga

Perfil

Linkia FP es una agrupación de Centros Oficiales de Enseñanza de Formación Profesional que se unen para ofrecer sus Títulos Oficiales en modalidad online.

Actualmente se imparten ciclos de las ramas de Informática y comunicaciones, Servicios socioculturales y a la comunidad, Administración y gestión, Comercio y marketing, Hostelería y turismo, Sanidad.