Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Què és la comunicació asertiva?

Què és la comunicació asertiva?

Què és la comunicació asertiva?

L’assertivitat és una d’aquelles habilitats socials que marquen l’èxit en les relacions interpersonals i professionals. Però la veritat és que no tothom té clar en què consisteix i com es posa en pràctica. Per això, en aquest post, t’expliquem què és i et donem alguns consells perquè puguis aplicar-la en un dels àmbits on adquireix més rellevància: la comunicació a l’empresa.

Comencem acotant el terme “assertivitat”. Segons la RAE, algú “assertiu” és una persona “que expressa la seva opinió de manera ferma”. Es tracta d’un concepte que es fa servir molt sovint en el món de la psicologia, per això també és útil fixar-se en el que diuen els experts sobre aquesta habilitat social, ja que aporten un matís interessant per comprendre i completar el concepte: el del respecte a les opinions dels altres, sense ferir sensibilitats.

Per tant, una comunicació assertiva és aquella en la qual l’emissor del missatge s’expressa amb fermesa i convicció, però sense menysprear ni ferir els sentiments dels altres, admetent i respectant que hi ha altres punts de vista, però fent veure que l’adequat és el qual aquesta persona està adoptant.

Àmbits en els quals pot ser útil comunicar assertivament 

L’assertivitat és útil en qualsevol àmbit de la vida. Per descomptat, en l’àmbit personal: expressar d’aquesta manera és la clau per tenir bones relacions en la família, amb els amics i amb la parella. En l’educació també és un element fonamental, en qualsevol cicle i edat, com ja vam comentar en el post sobre les habilitats socials en Educació Infantil i com vam demostrar cada dia en la fp a distància. I també és una qualitat que, evidentment, resulta molt apropiada en el món de la política.

Però sens dubte, un dels àmbits on més rellevància adquireix, és en la comunicació de l’empresa. Per això, a continuació, ens centrem específicament en ella, ja que l’assertivitat està molt relacionada amb la intel·ligència emocional a la feina i influeix en la progressió laboral dins d’una companyia.

Comunicació assertiva a l’empresa: 6 consells 

La comunicació a l’empresa es dona en dues grans esferes: la interna i l’externa. I en totes dues es pot (i s’ha de) emprar assertivitat. Probablement està més present en la comunicació interna, sent un factor clau per garantir el bon ambient a la feina i potenciar la productivitat de tots els membres de l’equip. Però en l’externa també té cabuda, especialment en la relació directa amb els periodistes i els professionals dels departaments de premsa, ja que ajuda a convèncer de la posició oficial de la companyia i a ‘col·locar’ els mateixos missatges amb efectivitat.

1. Ser clars en els missatges

Aquest és un consell bàsic per aconseguir que la comunicació en l’empresa sigui assertiva. És el primer pas per convèncer el receptor del missatge, ja que difícilment estarà d’acord amb ell si no ho comprèn. La senzillesa i la concisió són aspectes que poden ajudar-hi.

2. Llançar missatges en clau positiva 

Està demostrat, ja des de la infància, que els missatges positius calen millor, ja que qualsevol persona es mostra més receptiva a ells. Per tant, sempre és preferible destacar els beneficis d’un determinat punt de vista o acció, en lloc de centrar-se en les conseqüències negatives de l’opció contrària. De la primera manera, es desperta motivació en el receptor, mentre que de la segona manera s’infon por o, si més no, pressió. I treballar amb una pressió excessiva no ajuda.

3. Argumentar la mateixa posició 

Si ens centrem en les comunicacions entre diferents nivells jeràrquics (d’un superior a un inferior), podem dir que només els dictadors poden permetre el luxe de donar ordres sense haver d’argumentar-les. I un excés d’autoritarisme no és precisament el desitjable en l’àmbit de la comunicació de l’empresa. Per tant, la fermesa del missatge ha d’anar acompanyada d’argumentació perquè el receptor comprengui i es convenci de la idoneïtat d’aquesta posició.

4. Comunicar-se amb amabilitat

Es pot argumentar de manera brillant i demostrar una fermesa indestructible, però si el missatge es transmet de manera brusca i feridora, el receptor no ho acceptarà de bon grat. Per això, l’amabilitat ha de regnar en tota comunicació que aspiri a ser assertiva.

5. Que els missatges siguin acords amb la relació jeràrquica

Com vèiem, una comunicació assertiva en l’empresa ha de tenir el perfecte equilibri entre fermesa, argumentació i amabilitat. I en aquesta balança, el pes d’una o altra serà necessàriament diferent segons la relació jeràrquica entre emissor i receptor: en una relació entre ‘iguals’, l’argumentació i l’amabilitat han de ser predominants, ja que un excés de fermesa pot generar tensions. Més evident és aquest punt si el missatge té una adreça de baix a dalt, ja que massa fermesa podria interpretar-se com una invasió de competències.

6. Tenir cura de la comunicació no verbal

En la comunicació de l’empresa, sigui interna o externa, es poden emprar molt diferents canals. I molts d’ells no són exactament personals: correu electrònic, telèfon, etc. No obstant això, en aquells que sí que ho són, sigui en persona o mitjançant videoconferències, és important tenir cura de la comunicació no verbal perquè hi hagi assertivitat. Per exemple, el somriure és un dels elements que denoten amabilitat, mentre que la gesticulació, especialment de les mans, contribuirà a demostrar més fermesa.

Aquests són sis consells útils perquè l’assertivitat sigui part integrant de la comunicació a l’empresa. En Linkia FP som conscients de la seva importància, i per això la posem en pràctica en tots els nostres cicles formatius, molt especialment en els relacionats amb l’educació i la gestió empresarial, com Educació Infantil i Assistència a la Direcció.

  • Home
  • Blog
  • Què és la comunicació asertiva?

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK