Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

Què és la discriminació social i quan necessita intervenció?

Què és la discriminació social i quan necessita intervenció?

Què és la discriminació social i quan necessita intervenció?

La discriminació social és una eina indicadora per mesurar el grau de desenvolupament d’una societat: les més avançades tenen índexs baixos d’aquesta xacra i, al mateix temps, saben combatre-la amb decisió, recursos i efectivitat. Donada la seva importància, diversos són els cicles formatius de grau superior que l’aborden i que pots estudiar a Linkia FP a distància. Precisament per això li dediquem aquest post, en el qual analitzem què és i quan intervenir.

Què és la discriminació social 

Per explicar què és “discriminació social”, podem recórrer a la definició que dona el DRAE sobre “discriminar”. Segons una de les seves accepcions, significa “donar tracte desigual a una persona o col·lectivitat” per diferents motius, com explicarem més avall. I l’adjectiu “social” complementa el concepte, indicant que aquest tracte desigual es realitza en el marc d’una societat, la qual pot influir directament o indirectament en aquesta discriminació.

L’esmentada definició del DRAE parla de motius “racials, religiosos, polítics, de sexe, d’edat, de condició física o mental“, però afegeix un ‘, etcètera’ per donar a entendre que aquesta discriminació social pot ser provocada per moltes altres causes. Això bé ho saben les organitzacions del tercer sector, és a dir, aquelles que no tenen ànim de lucre i dediquen tot el seu esforç a ajudar els altres per construir una societat millor. I són elles les que llancen la veu d’alarma sobre noves tipologies de discriminació.

Per exemple, hi ha dos motius que no apareixen en la definició del DRAE, però que estan molta d’actualitat i poden desencadenar discriminació social, tant a Espanya com en altres països. Un d’ells és l’orientació sexual, com denuncien diàriament els col·lectius LGTBI. L’altre és l’aspecte físic, una qüestió molt àmplia que pot estar relacionada amb el racisme més bàsic però també amb raons religioses o creences populars, com el cas dels albins a Tanzània.

D’altra banda, cal esmentar el masclisme: si bé s’ha avançat molt en aquest aspecte, cal dir que aquest tipus de discriminació es manifesta sovint de manera larvada i gairebé imperceptible, però els seus efectes són evidents i quantificables. Per exemple, pel que fa als salaris laborals o a les oportunitats per accedir a un lloc de treball.

Tots aquests exemples de discriminació social són, lògicament, negatius. No obstant això, també cal esmentar l’anomenada “discriminació positiva”, és a dir, aquell conjunt de polítiques i pràctiques orientades a compensar la discriminació negativa que pateixen determinats col·lectius. És el cas de les ajudes directes o indirectes que reben les persones amb discapacitat física o intel·lectual per a l’accés a un lloc de treball i que, d’altra manera, trobarien molt més difícil. En qualsevol cas, convé tenir present que el concepte de “discriminació social” és sempre negatiu, mai positiu.

Quan cal intervenir 

Per desgràcia, la discriminació social sempre ha existit: pràcticament en qualsevol lloc de món i en qualsevol període històric. No obstant això, un dels pilars de la nostra societat actual és la igualtat, com consagra la Constitució Espanyola en el seu article 14: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

I per garantir que aquesta discriminació social no es produeixi, cal intervenir quan hi hagi indicis o evidències que això està passant o pot arribar a passar. En aquest sentit, ha estat útil la generalització d’un terme en els últims anys: “en risc d’exclusió social”. D’aquesta manera es coneix principalment a les persones o col·lectius que poden quedar en una situació de pobresa econòmica, una cosa que pot ser degut simplement a causes personals però també a algun tipus de discriminació social.

Per actuar contra una situació de discriminació, poden ser els afectats els que sol·liciten aquesta intervenció, ja que ningú millor que ells saben els perjudicis que se’ls està ocasionant. No obstant això, de vegades es tracta d’un pas difícil de donar, ja sigui per desconeixement dels procediments a seguir, dels recursos disponibles o fins i tot per la por a les conseqüències, en forma de represàlies.

Per això, també poden ser altres persones físiques o jurídiques que reclamin la intervenció. En aquest sentit, les institucions públiques poden ocupar d’això, per exemple a través dels serveis socials d’un Ajuntament, ja sigui per prevenir aquesta situació de discriminació o bé per mitigar o reparar-la per complet.

Menció especial mereixen els professors en les etapes més primerenques de l’escola, com pot ser l’educació infantil i la primària. Aquests docents comparteixen molt de temps amb els nens i poden intuir o fins i tot descobrir situacions de discriminació social en els menors, cosa que podria extrapolar-se als adults del seu nucli familiar o social.

I finalment, cal destacar també la intervenció que realitzen les entitats de tercer sector: ONGs, agències governamentals de cooperació i altres organitzacions que es dediquen a combatre els diferents tipus de discriminació.

Dues opcions per treballar combatent la discriminació social 

Si la teva gran aspiració professional és intervenir per posar fi a la discriminació social de les persones més vulnerables, has de saber que hi ha diversos itineraris formatius per aconseguir-ho. I dos d’ells formen part del catàleg de Linkia FP, sota la categoria de ‘Serveis socioculturals i a la comunitat’.

El primer i més evident és el Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social a distància, orientat completament a adquirir competències per combatre la discriminació social i ajudar a les persones afectades. El segon és el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil a distància: si bé aquest cicle forma als seus estudiants en mètodes d’ensenyament i desenvolupament cognitiu a edats primerenques, també compta amb mòduls centrats en la intervenció amb famílies i menors en risc social.

En definitiva, són dues opcions formatives molt vàlides amb què aportar el teu granet de sorra per aconseguir una societat més justa i igualitària, sense persones excloses a causa de la discriminació.

  • Home
  • Blog
  • Què és la discriminació social i quan necessita intervenció?

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK