Centre oficial d'FP

Teide Hease

Logo del centro

Formació Professional de Teide Hease

Teide-Hease són tres centres educatius dedicats a la Formació Professional en els seus dos subsistemes de formació reglada - Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Superior - i Formació per a l'Ocupació; disposen d'una àmplia oferta educativa en contínua actualització la meta és formar els professionals que el mercat laboral demana en cada moment.

En l'actualitat Grup Teide-Hease es configura jurídicament com una Societat Cooperativa d'Ensenyament-Treball en la qual els professors són alhora treballadors i propietaris de l'empresa; la implicació democràtica de la que gaudeixen els fa a tots partícips de la seu comú projecte i els permet assolir alts nivells de qualitat i excel·lència en la seva activitat.

A través de la col·laboració amb Linkia FP imparteixen el Cicle de Grau Superior d'Administració i Finances CV Madrid en modalitat online. D'aquesta manera ofereixen una formació de qualitat, unint la seva dilatada i fructífera trajectòria a la seva tecnologia innovadora i la seva experiència en l'ús de les eines digitals aplicades a la formació.

TEIDE-Hease Centres de Formació
914 087 311
Carrer Alcalá, 337. Madrid

Cicles formatius a distància en

Escull el cicle que millor s'adapti a tu
àrea professional
Continuïtat universitària
Doble titulació

Cicles formatius presencials a TEIDE-Hease Centres de Formació

Cicles Formatius de Grau mitjà:

CFGM Activitats Comercials

CFGM Electromecànica de Vehicles Automòbils

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

CFGM Gestió Administrativa

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicles Formatius de Grau superior:

CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

CFGS Integració Social

CFGS Administració i Finances

CFGS Educació Infantil

CFGS Màrqueting i Publicitat

 

Resolució d’autorització de cicles a distància del Centre Teide-Hease