Demana informació

Demana més informació

Alguna pregunta? Consulta'ns i et truquem

Gràcies per contactar amb Linkia FP

Aviat un assessor es posarà en contacte amb tu per resoldre totes les teves consultes

La importància de l’acompanyament en la formació en línia: La Tutoria d’Incorporació

La importància de l’acompanyament en la formació en línia: La Tutoria d’Incorporació

La importància de l'acompanyament en la formació en línia: La Tutoria d'Incorporació

La formació a distància (també anomenada línia) ha obert les portes a l’educació a moltes persones que, per motius familiars, laborals o geogràfics, entre d’altres, no poden acudir presencialment a un centre formatiu. Els avantatges d’estudiar en línia són múltiples, destacant alguns aspectes com la flexibilitat d’estudi i horària, que l’alumnat, que opta per aquest tipus de formació, considera importants. No obstant això, estudiar a distància també presenta diversos reptes per a l’alumnat. Alguns dels principals reptes davant el qual es troba un / a alumne / a en línia, és la necessitat de ser autodisciplinado / a, gestionar i planificar bé els temps, així com a aprendre a comunicar-se de manera online (mitjançant els fòrums, xats, sistemes de tiquets etc.), atès que hi ha absència de contacte presencial amb els companys / es i el professorat. En Linkia FP som conscients el desafiament que per a gran part del nostre alumnat suposa començar a estudiar de manera virtual i, per aquest motiu, per facilitar la incorporació a el curs per part de l’alumnat, vam realitzar una acció d’acompanyament anomenada Tutoria d’Incorporació.

En què consisteix la tutoria d’Incorporació?

Durant el primer mes de l’inici de l’semestre, des Linkia FP s’ofereix el servei de Tutoria d’Incorporació, que té per objectiu l’acompanyament i seguiment de l’alumnat que no es connecta a la plataforma o que presenta dificultats de diferent índole per començar la formació a l’ inici de l’semestre. Aquesta acció es repeteix a l’inici de cada un dels semestres, atès que en Linkia FP es permet començar la formació en dos moments diferents: al setembre o al febrer. Passats 15 dies des del començament de el curs, es detecten aquells alumnes que no han accedit a la plataforma o aquells / es que no han lliurat la primera activitat, per així poder contactar amb ells o elles i ajudar-los a iniciar el curs satisfactòriament. El contacte amb l’alumnat es realitza de forma telefònica ia través de correu electrònic. Es contacta telefònicament amb aquells que no ha accedit a campus o no ha pogut lliurar una activitat i així se’ls ajuda. A més, s’aprofiten aquestes trucades per atendre possibles dubtes que l’alumnat tingui sobre la navegació pel campus, metodologia de Linkia FP, sistema d’avaluació, etc. En el curs 2017-18, es van realitzar 830 trucades a aquell alumnat que necessitava suport telefònic a l’inici de curs. Després de les trucades realitzades es va aconseguir que un 80% de l’alumnat lliurés correctament la primera activitat. Això va permetre que el curs comencés de forma reeixida. D’altra banda, en el curs 2018-2019, es van realitzar 1053 trucades a aquell alumnat que necessitava suport telefònic a l’inici de curs. També es van començar a enviar missatges recordatoris a aquell alumnat que no rebia cap trucada per així optimitzar encara més aquesta acció. En total, es van enviar 687 missatges. Després del contacte telefònic ia través de correu electrònic, un 90% del nostre alumnat inici el curs de forma satisfactòria. Per tant, podem afirmar que entre el curs 2017-2018 i el 2018-2019 un 85% de l’alumnat matriculat en Linkia FP començar satisfactòriament el curs a causa d’aquesta acció d’acompanyament. Gràcies a serveis com el de la Tutoria d’Incorporació, doni Linkia FP, s’aconsegueix apropar i fer més propera l’educació tot i ser a distància. El passat curs, el nostre alumnat va valorar aquest servei positivament amb un 4,27 (sobre 5) *. Finalment, cal afegir que la Tutoria d’Incorporació no és l’única acció que es realitza per a la correcta incorporació a el curs, atès que des Linkia FP disposem d’un departament d’Orientació i Atenció a l’Alumnat, que porta a terme diverses accions per al correcte acompanyament de l’alumnat des que inicia la seva formació fins que la finalitza. Aquestes accions són:

  • La realització d’una formació introductòria només dirigida a l’alumnat de nova incorporació perquè conegui la metodologia de Linkia FP i es familiaritzi amb el Campus abans de l’inici de el període lectiu, anomenat Mòdul 0.
  • La Tutoria d’Incorporació, ja descrita.
  • El Servei d’Assessorament Pedagògic, Informàtic i d’Idiomes. Gràcies a aquests serveis Linkia FP posa a disposició l’alumnat una persona experta en tècniques d’estudi, informàtica o idiomes.

* Dades extretes de l’Enquesta de Satisfacció realitzada el curs 2018-2019, de manera voluntària pel nostre alumnat i contestat per 603 alumnes / es.

 

 

 

 

  • Home
  • Blog
  • La importància de l’acompanyament en la formació en línia: La Tutoria d’Incorporació

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per telèfon o usant el formulari de contacte.

Gràcies!

El teu missatge ha estat enviat correctament

OK