Por que Linkia FP

REDE DE CENTROS EDUCATIVOS

Os prestixiosos centros de formación profesional de nivel medio e superior adscritos a LINKIA FP proporcionan ao profesorado, coñecemento e metodoloxías innovadoras derivadas de anos de experiencia en formación regulada, necesarios para ofrecer FP a distancia de calidade.
Por que Linkia FP
TECNOPEDAGOXÍA
A experiencia educativa dos ciclos formativos a distancia ofrecidos por LINKIA FP integra as últimas tecnoloxías de aprendizaxe a través de clases en directo e atrasadas en liña, actividades de vídeo colaborativo e un campus en liña intuitivo que facilita a adquisición de coñecemento.
Por que Linkia FP
NEGOCIOS
A empregabilidade dos nosos estudantes de FP a distancia é a base da nosa misión e para iso contamos con empresas líderes no seu sector e en todo o territorio nacional que facilitan a práctica profesional e preparan aos estudantes tanto para a incorporación ao mundo laboral como para o seu desenvolvemento profesional ao longo da vida.
Por que Linkia FP
ORIENTACIÓN
Os servizos de orientación pedagóxica, informática e lingüística de LINKIA FP acompañaranos e guiaranse en todo momento para que a súa experiencia de aprendizaxe en liña sexa o máis eficaz posible.
Por que Linkia FP
DOBLE TITULACIÓN
Algúns títulos superiores corresponden a outros ciclos da mesma familia profesional e nun só ano LINKIA FP ofrécelle un Dobre Grao.
Por que Linkia FP
CONTINUIDADE UNIVERSITARIA
Linkia FP ten acordos con universidades a distancia que lle permitirán continuar os seus estudos para obter títulos universitarios e másteres.<br /> <br />
Por que Linkia FP
REFORZO ACADÉMICO
Linkia FP ten acordos con centros de reforzo académico presenciais que ofrecen un modelo de apoio á docencia a través dun titor presencial.
Por que Linkia FP
CERTIFICACIÓNS PROFESIONAIS
Para completar o seu desenvolvemento profesional, LINKIA FP ofrécelle prestixiosas certificacións oficiais no sector profesional, como as emitidas por Microsoft ou Amadeus, entre outros, e outros cursos de especialización en liña.
Por que Linkia FP
INTERNACIONALIZACIÓN
A internacionalización é un obxectivo importante para unha carreira profesional competitiva e dende LINKIA FP promovemos a mobilidade Erasmus + para que os estudantes non desaproveiten esta oportunidade.