EDUCEM

Logo del centro

EDUCEM Formación Profesional

EDUCEM é un centro de ensino onde impartimos todas as etapas educativas da formación regrada, comezando por Educación Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato ata acadar os Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, autorizados polo Departamento de Educación da Generalitat de Catalunya.

EDUCEM é unha escola de adultos autorizada para cubrir todas as necesidades formativas actuais: probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, programas de formación inicial (PFI), graduado en educación secundaria obrigatoria (GESO), curso de acceso a grao medio ( CAM) ia Grao Superior (CAS).

O noso centro ten unha longa experiencia educativa e pedagóxica, de máis de 75 anos, cun estilo propio para promover o desenvolvemento integral de cada alumno.
Guiamos ao alumno segundo as súas habilidades e actitudes, estimulando a creatividade e a participación activa no seu propio progreso educativo e de aprendizaxe para facilitar o seu desenvolvemento eficaz e responsable.

Centro de Ensino EDUCEM
93 879 1875
Pl. Maluquer i Salvador, 19, 08401 Granollers

Centro Oficial de Enseñanza en Granollers

Escoge el ciclo que mejor se adapte a ti
Área profesional
Continuidad universitaria
Doble titulación

sin resultados

Ciclos formativos presenciais en EDUCEM

 

ciclos formativos grado medioCiclos Formativos de Grao Medio:

 Farmacia e Parafarmacia CFGM

 CFGM Gestión Administrativa

 Sistemas e redes microinformáticas CFGM

 

fp grado superiorCiclos Formativos de Grao Superior:

 CFGS Educación Infantil

 Administración e finanzas de CFGS

 Administración de sistemas de información en rede CFGS

 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CFGS

 

Resolución de autorización de ciclos a distancia desde o Centro Educem