Política de calidade

LINKIA FP é unha empresa de servizos de formación en liña pioneiro no sector da formación profesional cuxa misión é proporcionar aos seus estudantes unha formación integral que lles permita adquirir as competencias profesionais que o mercado laboral require a un prezo accesible ás circunstancias do mercado. Para iso, LINKIA FP aposta por ofrecer un modelo 100% pedagóxico en liña no que se combinan teoría e práctica profesional e o alumno está formado en habilidades dixitais de última xeración. Os valores estratéxicos nos que LINKIA FP é compatible son: calidade e ocalor. LINKIA FP o centro está calidade na oferta de materiais e recursos para a aprendizaxe dinámica, unha oferta de programación e formación adaptada ás necesidades do mercado laboral e un servizo tecnolóxico accesible a todos os clientes potenciais que, por motivos laborais ou xeográficos, non poden realizar formación presencial. LINKIA quero transmitir ao mercado esa formación profesional oficial en liña, Non só se basea na obtención dunha cualificación académica, senón tamén na obtención de habilidades profesionais reais a través dunha experiencia positiva e innovadora. O calor é unha característica diferenciadora enLINKIA FP e baséase en proporcionar ao estudante un servizo integral, interactivo e individualizado a través dun tipo de adestramento no que a distancia física se complementa cunha virtualidade. Neste aspecto, LINKIA FP Completa a distancia cun estreito concepto de formación en liña, no que o estudante se sente en todo momento apoiado polo equipo docente e ten un seguimento continuo que garante tanto a súa formación como a súa motivación no contorno virtual. LINKIA FP promove a mellora continua da calidade dos seus servizos tratando de determinar as necesidades e expectativas dos seus clientes, así como a súa satisfacción e cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios aplicables. O equipo docente e non docente de LINKIA FP ofrece ao servizo unha sólida formación e experiencia no sector da formación profesional, un alto coñecemento das necesidades do mercado laboral e o convencemento de que a calidade e a calor son fundamentais para un servizo ofrecido nun contorno virtual. LINKIA ten un plan estratéxico centrado na mellora continua da práctica docente e da organización, cuxos eixos estratéxicos son:

  1. Adquisición e expansión sostibles / escalables
  2. Metodoloxía innovadora
  3. Transformación dixital
  4. Relacións institucionais e comerciais

01/09/2017

Dirección Xeral