FP en Técnico en Informática

Titulaciones oficiales

Técnico en Informática de Estudo

FP informarética Divídese en tres grandes campos profesionais: sistemas informáticos e telemática, desenvolvemento de aplicacións informáticas e comunicacións. En Linkia FP ofrecémosche catro ciclos de computación en liña que tamén son complementarios.

Se te decataches de que o teu é o mundo da tecnoloxía, debes considerar a posibilidade de realizar unha formación profesional a distancia nesta área que tanto te atrae. Ao facelo en Linkia FP tes a posibilidade de combinalo co teu traballo ou con outras obrigacións.

Cales son as materias de informática fp que se traballan nos ciclos formativos profesionais da área de informática e comunicacións?

Cales son as materias de informática fp que se traballan nos ciclos formativos profesionais da área de informática e comunicacións?

O sector da informática fp

O campo da informática é un dos que máis medra nos últimos anos e todo parece indicar que a tendencia seguirá aumentando. Os estudos de informática están relacionados coa industria 4.0, que actualmente favorece a inserción case inmediata e as boas condicións laborais e salariais. Por este motivo, estudar informática é unha oportunidade e especializarse cun ciclo formativo de grao superior ou medio é unha boa opción.

Segundo o informe Infojobs de 2017, o 26% das empresas admite que planea contratar profesionais do contorno tecnolóxico para realizar unha transformación dixital ou tecnolóxica. Esta previsión aumenta ata o 47% no caso de empresas con máis de 50 empregados.

Oportunidades profesionais na área de TI

As perspectivas de traballo no mundo da informática melloraron considerablemente ao longo dos anos. E, se te das conta, a sociedade depende dos sistemas informáticos para funcionar e vivir mellor. Por iso, as posibilidades de emprego destes perfís profesionais son moi boas, xa que é un sector en constante evolución e crecemento.

Ademais disto, é unha profesión en crecemento, con altas taxas de emprego, moi valorada e moi demandada. Os técnicos profesionais poden traballar nunha empresa especializada en servizos dixitais ou informáticos pero tamén teñen a posibilidade de traballar no resto dos sectores que pretenden, por exemplo, lanzar unha aplicación web ou móbil.

Os estudantes que completen a administración de sistemas fp informática poderán configurar, xestionar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade, integridade dos recursos e servizos do sistema, coa calidade requirida e cumprindo a normativa vixente. Se estudan outras informáticas como o desenvolvemento de aplicacións web ou multiplataforma, as oportunidades profesionais ás que poden dedicarse no futuro son as seguintes:

 • Programador web
 • Programación multimedia
 • Desenvolvedor de aplicacións en contornos web
 • Técnico ou técnico superior en desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma para xestión empresarial e empresarial.
 • Desenvolvedor de aplicacións informáticas móbiles.
 • Implantación de sistemas ERP-CRM e xestión da información e integridade dos mesmos.

 

E se quero seguir estudando formación en informática e comunicacións, que posibilidades teño?

Na oferta formativa de Linkia FP podes atopar ciclos medios e superiores complementarios ao que decidiches estudar e incluso podes obter un dobre título en só 3 anos, xa que hai módulos que podes validar. Se decides estudar informática en liña en Linkia FP, podes escoller entre os seguintes ciclos:

 •  Sistemas de microinformática e redes remotas de ciclo medio FP
 •  FP Ciclo Superior Informática a distancia
 •  FP Desenvolvemento de ciclo superior de aplicacións web a distancia
 •  FP Ciclo superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma a distancia.

¿Como obter o dobre título en informática?

No caso de estudar un ciclo na área de informática e comunicacións, poderá adestrarse completamente, especialmente se decide realizar máis dun ciclo formativo. Como os ciclos teñen materias comúns, pódense validar sen problema, deste xeito pódese obter un dobre título en só 3 anos.

A oferta formativa á que podes escoller é a seguinte:

 • Desenvolvemento de aplicacións web FP superior + Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma FP superior
 • Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma de FP superior + Informática de administración de FP superior.
 • Informática de administración de FP superior + Desenvolvemento de FP superior de aplicacións web

¿Que estudar se xa teño un título en informática?

Ao estudar a FP de ciclo medio a distancia, poderás continuar a túa formación estudando posteriormente unha FP de ciclo superior a distancia, coa que adquirirás outro tipo de coñecemento e che permitirá ampliar a túa oferta de ofertas de traballo.

Por outra banda, unha vez rematado o ciclo superior de aprendizaxe a distancia, podes continuar formándote para complementar a túa titulación con outro ciclo superior. Pero tamén, se tes unha FP de ciclo superior, podes completar a formación accedendo á Universidade. Neste caso, se optas por unha formación no mesmo campo, tamén podes optar por posibles validacións que sempre dependen da universidade á que decidas acceder.

FP en Técnico en Informática

Escoge el ciclo que mejor se adapte a ti
Fai as prácticas en empresas do sector!