UNIVERSIDADE INTERNACIONAL MARCONI

Obtén o título de enxeñaría en computación en liña nun só ano.

Inscríbete cun 20% de desconto.

¿Tes un ciclo formativo de informática de nivel superior e queres

un título universitario en só un ano máis?

 

Se tes ou estás rematando un ciclo formativo de grao superior en:

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Desenvolvemento de aplicacións web
Administración de sistemas de información en rede

podeacceder directamente a Licenciado universitario en Enxeñaría Informática en liña que ofrece o Universidade Internacional Marconi (EEUU) en modalidade remotamente e en castelán.

Linkia FP chegou a un acordo con Marconi International University MIU ofrecer aos que remataron algún dos citados ciclos a posibilidade de cursar o último curso do Grao Oficial en Enxeñaría en Informática e obter un título universitario nun só ano*.

*O Marconi International University é unha universidade americana acreditada polo US Department of Education e polo tanto ofrecendo títulos oficiais americanos. Tamén o acredita CHEA Council for Higher Education Accreditation e está incluído na lista oficial de universidades americanas acreditadas.

Naqueles casos nos que o estudante necesite homologar a cualificación, como por exemplo para exercer a función pública ou realizar o máster ou doutoramento oficial, deberá realizar o proceso de homologación do / s título / s polo Ministerio de Educación Español.

 

CURRÍCULO

Os créditos obtidos despois de ter superado todos os módulos dun Ciclo Formativo de Grao Superior xa rematados en LINKIA FP serán validados automaticamente polas universidades e só terás que cursar as materias do último ano do Grao indicadas no plan de estudos. Estas materias pódense concentrar nun ano ou, se o necesitas, facelas no tempo que consideres.

UNIVERSIDADE TERCEIRO CURSO – 60 ECT

Semestre 1

Matemáticas I
Composición en lingua inglesa
Fundamentos da programación

Semestre 2

Matemáticas II
 Fundamentos da Enxeñaría de Software
Electrónica dixital

Semestre 3

Matemáticas III
Sistemas web intelixentes
Traballo Fin de Grao TFG

METODOLOXÍA

A metodoloxía docente baséase nun campus online no que atoparás o contido de cada materia, clases de vídeo, un titor en liña que o acompañará en todo momento e as actividades avaliables a realizar, que son 100%en liña. Toda a comunicación con profesores e titores e a formación está totalmente en castelán.

Solicita más información
Contacta con nosotros por teléfono o usando el formulario de contacto
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
El horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 9h. a 20h.
Enviando el siguiente formulario te daremos respuesta en 24h. (de lunes a viernes)