Homologado
¡Hasta un 35% de descuento!

FP Ciclo Superior Marketing e Publicidade a distancia

PRIMER AÑO DESDE
691€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en mercadotecnia e publicidade.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Febreiro 2022
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior en Marketing e Publicidade a Distancia (Linkia FP Catalonia)

grado superior marketing y publicidadO ciclo formativo de Título superior en mercadotecnia e publicidade É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válido en todo o territorio nacional. 

Inscríbete en mercadotecnia e publicidade FP e adestra como profesional que investiga, planifica e executa estratexias de mercadotecnia e comunicación.Estudar mercadotecnia pode abrir moitas portas no mercado laboral,como autónomo ou con empresas de calquera sector. 

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR E USUARIO
66 HORAS
UF1:
ORGANIZACIÓN DO SERVIZO Á CLIENTE, CONSUMIDOR E USUARIO
22 HORAS
UF2:
ORGANIZACIÓN DO SERVIZO Á CLIENTE, CONSUMIDOR E USUARIO
22 HORAS
UF3:
XESTIÓN DE PROCESOS DE SERVIZOS AO CONSUMIDOR
22 HORAS
M02:
DESEÑO E PREPARACIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN
132 HORAS
UF1:
PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DO PLAN DE COMUNICACIÓN
66 HORAS
UF2:
PREPARACIÓN DO MATERIAL DE COMUNICACIÓN
66 HORAS
M03:
XESTIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA
132 HORAS
UF1:
EMPRENDEMENTO, CREACIÓN DE EMPRESAS E INVERSIÓN E FINANCIAMENTO
55 HORAS
UF2:
OPERACIÓN DE VENDA E TESOURO
33 HORAS
UF3:
IMPOSTO CONTABLE E EMPRESARIAL
44 HORAS
M04:
INVESTIGACIÓN COMERCIAL
99 HORAS
UF1:
PLANIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL
33 HORAS
UF2:
FASE EXPLORATORIA DA INVESTIGACIÓN
33 HORAS
UF3:
FASE CONCLUSIVA DA INVESTIGACIÓN
22 HORAS
UF4:
TRATAMENTO, ANÁLISE E CONCLUSIÓNS
11 HORAS
M05:
TRABALLO DE CAMPO EN INVESTIGACIÓN COMERCIAL
66 HORAS
UF1:
SELECCIÓN, FORMACIÓN E MOTIVACIÓN DO PERSOAL DE TRABALLO DE CAMPO
33 HORAS
UF2:
ORGANIZACIÓNY CONTROL DEL PERSONAL DE TRABAJO DE CAMPO
33 HORAS
M06:
LANZAMENTO DE PRODUTOS E SERVIZOS
99 HORAS
UF1:
PLANIFICACIÓN DO LANZAMENTO
44 HORAS
UF2:
PLANIFICACIÓN DO LANZAMENTO
55 HORAS
M07:
COMERCIALIZACIÓN DIXITAL
165 HORAS
UF1:
FERRAMENTAS DE MARKETING DIXITAL
110 HORAS
UF2:
PLAN DE MARKETING DIXITAL
55 HORAS
M08:
APOIOS AOS MEDIOS E A COMUNICACIÓN
99 HORAS
UF1:
PREPARACIÓN DO PLAN DE MEDIOS
66 HORAS
UF2:
CONTROL DA EXECUCIÓN DO PLAN DE MEDIOS
33 HORAS
M09:
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
132 HORAS
UF1:
ORGANIZACIÓN COMERCIAL
33 HORAS
UF2:
COMERCIALIZACIÓN ESTRATÉXICA
33 HORAS
UF3:
COMERCIALIZACIÓN OPERATIVA
33 HORAS
UF4:
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
33 HORAS
M10:
RELACIÓNS PÚBLICAS E ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING
132 HORAS
UF1:
RELACIÓNS PÚBLICAS E PROTOCOLO EMPRESARIAL
44 HORAS
UF2:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING
88 HORAS
M11:
INGLÉS
132 HORAS
UF1:
INGLÉS
132 HORAS
M12:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓNDE RIESGOS LABORALE
33 HORAS
M13:
PROXECTO DE COMERCIALIZACIÓN E PUBLICIDADE
264 HORAS
UF1:
PROXECTO DE COMERCIALIZACIÓN E PUBLICIDADE
264 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
416 HORAS
Asignaturas del Grado Superior de Marketing y Publicidad a distancia (Linkia FP Madrid)

*Matrícula Anual

Asignaturas
M01:
INGLÉS
160 HORAS
M02:
XESTIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA
210 HORAS
M03:
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
195 HORAS
M04:
COMERCIALIZACIÓN DIXITAL
195 HORAS
M05:
INVESTIGACIÓN COMERCIAL
130 HORAS
M06:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
90 HORAS
M07:
DESEÑO E PREPARACIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN
150 HORAS
M08:
APOIOS AOS MEDIOS E A COMUNICACIÓN
100 HORAS
M09:
RELACIÓNS PÚBLICAS E ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING
100 HORAS
M10:
TRABALLO DE CAMPO EN INVESTIGACIÓN COMERCIAL
100 HORAS
M11:
LANZAMENTO DE PRODUTOS E SERVIZOS
85 HORAS
M12:
ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR E USUARIO
85 HORAS
M13:
PROXECTO DE COMERCIALIZACIÓN E PUBLICIDADE
30 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
370 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior de mercadotecnia e publicidade
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en Marketing e Publicidade FP

A competencia xeral deste título consiste na definición e seguimento de políticas de mercadotecnia baseadas en estudos comerciais e na promoción e divulgación dos produtos e / ou servizos nos soportes e soportes de comunicación adecuados, preparando os materiais publicitarios necesarios. Unha vez rematado o curso de mercadotecnia, poderá realizar as seguintes funcións:

 • Técnico en mercadotecnia e publicidade
 • Técnico en Relacións Públicass
 • Organizador de eventos de mercadotecnia e comunicación
 • Asistente a Product Manager
 • Técnico en investigación de mercados e opinión pública
Onde estudar mercadotecnia e publicidade a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado no ciclo superior de mercadotecnia e publicidade a distancia

As aplicacións que os estudantes doCicloO marketing superior e a publicidade a distancia son aplicacións de referencia no sector profesional e iso, tamén, foron seleccionados coidadosamente polos nosos profesores para que todos os estudantes de Linkia FP coñezan as ferramentas máis útilesuusado hoxe en día. 

Esas aplicacións das que poderás aproveitar se queres levar o Ciclo Esas aplicacións das que poderás aproveitar se queres levar o:  

No mundo do Marketing e a Publicidade a maior parte do traballo que se fai é colectivo. É por el, polo que queremos que os nosos alumnos estean moi preparados e teñan todas as ferramentas necesarias para poder facer un bo traballo en equipo. Adeusso, ensinamos aos nosos alumnos unha ampla gama de ferramentas de traballo colaborativo iso será moi útil para tratar todos eses retos que xorden. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Marketing y Publicidad

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales.

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Marketing y Publicidad

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Marketing y Publicidad

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Marketing y Publicidad

El ciclo de fp marketing y publicidad tiene algunos módulos que dependen de otros y algunas recomendaciones que encontraréis en los planes de estudios.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

 

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

 

 

Lengua inglesa del Técnico Superior en Marketing y Publicidad
 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
 • El módulo M11 se imparte inglés en un nivel de B1 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel A2 antes de inicio de la asignatura.

grado superior marketing

Calendario Lectivo del Técnico Superior en Marketing y Publicidad (LINKIA FP CATALUÑA)
Calendario Lectivo del Técnico Superior en Marketing y Publicidad (LINKIA FP MADRID)