Homologado
¡Hasta un 15% de descuento!

FP Ciclo Superior Integración Social a distancia

PRIMER AÑO DESDE
1386€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en integración social.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Setembro 2021
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información

Asuntos do maior grao de integración social remota (Linkia FP Cataluña)

grado superior integración social

O ciclo formativo de Grao Superior de Integración Social É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

Se queres dedicarte e comprometerte a axudar á sociedade o teu modo de vida e convertelo na túa profesión, estudar Integración Social a distancia é a mellor opción.

Ointegración social  É un campo que demanda profesionais cualificados e cualificados e incorpora actividades en novos sectores como a mediación comunitaria, a interculturalidade e a violencia de xénero.

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que se estrutura en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

M01:
CONTEXTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
132 HORAS
UF1:
CONTEXTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
33 HORAS
UF2:
CONTEXTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
22 HORAS
UF3:
AS NECESIDADES DAS PERSOAS EN RISCO SOCIAL DE NENOS E ADOLESCENTES, VIOLENCIA MASCULINA E VIOLENCIA FAMILIAR.
22 HORAS
UF4:
NECESIDADES DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, DISCRIMINACIÓN POR MOTIVO DO SEXO, LUGAR DE ORIXE, ÉTNICO OU CULTURA
22 HORAS
M02:
METODOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL
99 HORAS
UF1:
DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA REALIDADE
22 HORAS
UF2:
DIFUSIÓN DE PROXECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
55 HORAS
UF3:
DIFUSIÓN DE PROXECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
22 HORAS
M03:
FOMENTO DA AUTONOMÍA PERSOAL
165 HORAS
UF1:
FOMENTO DA AUTONOMÍA PERSOAL
33 HORAS
UF2:
FOMENTO DA AUTONOMÍA PERSOAL
33 HORAS
UF3:
INTERVENCIÓN NA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES BÁSICAS DE ORIENTACIÓN E MOBILIDADE
33 HORAS
UF4:
FORMACIÓN E ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIAIS
33 HORAS
UF5:
ESTIMULACIÓN, MANTEMENTO E REHABILITACIÓN DAS CAPACIDADES COGNITIVAS
33 HORAS
M04:
INSERCIÓN SOCIAL E LABORAL
165 HORAS
UF1:
CONTEXTO DA INSERCIÓN LABORAL
33 HORAS
UF2:
FORMACIÓN EN HABILIDADES LABORAIS SOCIAIS
66 HORAS
UF3:
TRABALLA SOBRE APOIO
33 HORAS
M05:
SISTEMAS DE AUGMENTACIÓN E COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
99 HORAS
UF1:
SISTEMAS DE AUGMENTACIÓN E COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
99 HORAS
M06:
ATENCIÓN A UNIDADES DE CONVIVENCIA
132 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓN NAS FAMILIAS
36 HORAS
UF2:
PROXECTOS DE INTERVENCIÓN EN UNIDADES DE CONVIVENCIA
36 HORAS
UF3:
XESTIÓN DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
30 HORAS
UF4:
INTERVENCIÓN EN SITUACIÓNS DE RELACIÓNS ABUSIVAS E VIOLENCIA
30 HORAS
M07:
APOIO Á INTERVENCIÓN EDUCATIVA
99 HORAS
UF1:
APOIO Á INTERVENCIÓN EDUCATIVA
99 HORAS
M08:
MEDIACIÓN COMUNITARIA
99 HORAS
UF1:
O SERVIZO DE MEDIACIÓN
22 HORAS
UF2:
PROCESOS DE MEDIACIÓN
77 HORAS
M09:
HABILIDADES SOCIAIS
99 HORAS
UF1:
HABILIDADES SOCIAIS
50 HORAS
UF2:
DINAMIZACIÓN DE GRUPOS
49 HORAS
M10:
PRIMEIROS AUXILIOS
66 HORAS
UF1:
RECURSOS E TRANSFERENCIA DE ACCIDENTES
22 HORAS
UF2:
APOIO BÁSICO VITAL (BLS) E USO DE DESFIBRILADORES
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓN SANITARIA DE EMERXENCIA
22 HORAS
M11:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M12:
EMPRESA E INICIATIVA INNOVADORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA NOVEDOSA
66 HORAS
M13:
PROXECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
231 HORAS
UF1:
PROXECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
231 HORAS
M14:
FORMACIÓN FCT EN CENTROS DE TRABALLO
449 HORAS
UF1:
FORMACIÓN FCT EN CENTROS DE TRABALLO
449 HORAS

Asuntos do maior grao de integración social remota (Linkia FP Madrid)

*Matrícula anual

M01:
CONTEXTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
165 HORAS
M02:
INSERCIÓN SOCIAL E LABORAL
195 HORAS
M03:
MEDIACIÓN COMUNITARIA
160 HORAS
M04:
FOMENTO DA AUTONOMÍA PERSOAL
225 HORAS
M05:
METODOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL
125 HORAS
M06:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
90 HORAS
M07:
HABILIDADES SOCIAIS
75 HORAS
M08:
PRIMEIROS AUXILIOS
75 HORAS
M09:
ATENCIÓN A UNIDADES DE CONVIVENCIA
150 HORAS
M10:
APOIO Á INTERVENCIÓN EDUCATIVA
110 HORAS
M11:
SISTEMAS DE AUGMENTACIÓN E COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
125 HORAS
M12:
EMPRESA E INICIATIVA INNOVADORA
65 HORAS
M13:
INGLÉS TÉCNICO PARA TITULACIÓN SUPERIOR
40 HORAS
M14:
PROXECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
30 HORAS
M15:
FORMACIÓN FCT EN CENTROS DE TRABALLO
370 HORAS

Requisitos de acceso ao grao superior de integración social

 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de técnico superior (título superior) ou técnico especialista (título medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores

Saídas profesionais en integración social FP

Coa FP de Integración Social poderás exercer actividade no sector dos servizos ás persoas: asistencia, educativo, de apoio á xestión doméstica e psicosocial e no sector dos servizos á comunidade: atención psicosocial a grupos e individuos. socialmente desfavorecidos, mediación comunitaria, inserción laboral e laboral e promoción da igualdade de oportunidades.

 • Técnico de integración social
 • Promotor e adestrador ocupacional ou laboral
 • Mediador / a vecinal, comunitario e intercultural
 • Monitor de persoas con discapacidade (física, mental ou sensorial).
 • Monitor de rehabilitación psicosocial
 • Axudante de tutela

Onde traballar Integración social remota

 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Opinións do Grao Superior de Integración Social a distancia

fp integracion social a distancia

 

Unha experiencia moi gratificante, non só polas instalacións e a atención; pero tamén polo esforzo e o tempo que pasan os profesores explicándonos ben os conceptos.

 

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Integración Social

Linkia FP recomienda este itinerario los alumnos que quieran terminar en dos años, tienes que cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales.

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Integración Social

Linkia FP recomienda este itinerario los alumnos que quieran terminar en tres años, tienes que cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Integración Social

En Linkia FP te permitimos hacer tu propio itinerario, Matricúlate los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Integración Social

Si vas a matricularte al FP Integración Social ten en cuenta los requisitos y recomendaciones del plan de estudios del ciclo.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Técnico Superior en Integración Social

 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

integracion social salidas

Calendario Lectivo del Técnico Superior en Integración Social (LINKIA FP CATALUÑA)

Calendario Lectivo del Técnico Superior en Integración Social (LINKIA FP MADRID)

Calendario Lectivo del Técnico Superior en Integración Social (LINKIA FP GALICIA)