Homologado
¡Hasta un 20% de descuento!

FP Ciclo Superior Administración de Sistemas Informáticos en Rede a distancia

PRIMER AÑO DESDE
646€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en Administración de sistemas de información de rede.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Febreiro 2022
Doble titulación
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior en Administración de Sistemas de Información en Rede (Linkia FP Cataluña)

grado superior informatica

O Ciclo Formativo de Grao Superior en Administración de Sistemas de Información de Rede é unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

Se queres dedicarte á informática, a profesión de técnico superior en Administración de sistemas de información de rede é hoxe unha das profesións con máis oportunidades laborais. Este ciclo de proporciona o coñecemento para aprender a configurar, administrar e manter os sistemas informáticos nunha empresa e garantir o seu bo funcionamento.

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
165 HORAS
UF1:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMÁTICO
49 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE INFORMACIÓN E RECURSOS NUNHA REDE
69 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE ESPECÍFICO
14 HORAS
UF4:
SEGURIDADE, RENDEMENTO E RECURSOS
33 HORAS
M02:
XESTIÓN DA BASE DE DATOS
132 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN ÁS BASES DE DATOS
25 HORAS
UF2:
IDIOMAS SQL: DML E DDL
58 HORAS
UF3:
SEGURO DA INFORMACIÓN
49 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓN BÁSICA
165 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN ESTRUTURADA
85 HORAS
UF2:
DESEÑO MODULAR
50 HORAS
UF3:
FUNDAMENTOS DA XESTIÓN DE FICHEIROS
30 HORAS
M04:
IDIOMAS DE MARCADO E SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN
99 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN CON XML
45 HORAS
UF2:
ÁREAS DE APLICACIÓN DE XML
27 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN EMPRESARIAL
27 HORAS
M05:
FUNDAMENTOS DE HARDWARE
66 HORAS
UF1:
ARQUITECTURA DE SISTEMAS
22 HORAS
UF2:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E RECUPERACIÓN DE SOFTWARE
22 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO DA CPD
22 HORAS
M06:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
132 HORAS
UF1:
XESTIÓN AVANZADA DE SISTEMAS OPERATIVOS
87 HORAS
UF2:
AUTOMATIZACIÓN DE TAREFAS E IDIOMAS DE GUIÓN
45 HORAS
M07:
PLANIFICACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE REDES
132 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN ÁS REDES
44 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE REDE
44 HORAS
UF3:
XESTIÓN AVANZADA DA REDE
44 HORAS
M08:
SERVIZOS DE REDE E INTERNETSERVIZOS DE REDE E INTERNET
99 HORAS
UF1:
SERVIZOS DE DENOMINACIÓN E CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
25 HORAS
UF2:
SERVICIOS WEB Y DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
25 HORAS
UF3:
CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
25 HORAS
UF4:
SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO
24 HORAS
M09:
IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓNS WEB
66 HORAS
UF1:
IDIOMAS DE GUIÓN DO SERVIDOR
33 HORAS
UF2:
IMPLANTACIÓN DE XESTORES DE CONTIDOS
33 HORAS
M10:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA BASE DE DATOS
66 HORAS
UF1:
IDIOMAS SQL: DCL E AMPLIACIÓN PROCEDIMENTAL
66 HORAS
M11:
SEGURIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE
66 HORAS
UF1:
SEGURIDADE FÍSICA, LÓXICA E LEXISLACIÓN
16 HORAS
UF2:
SEGURIDADE ACTIVA E ACCESO REMOTO
16 HORAS
UF3:
CHEMENEIRAS E APROXIMACIÓNS
19 HORAS
UF4:
ALTA DISPONIBILIDADE
15 HORAS
M12:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M13:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M14:
XESTIÓN DE PROXECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE
297 HORAS
UF1:
XESTIÓN DE PROXECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE
297 HORAS
M15:
XESTIÓN DE PROXECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE
383 HORAS
Asignaturas del Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red (Linkia FP Madrid)

*Matricula Abierta

Asignaturas
M01:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
90 HORAS
M02:
FUNDAMENTOS DE HARDWARE
100 HORAS
M03:
XESTIÓN DA BASE DE DATOS
200 HORAS
M04:
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
280 HORAS
M05:
IDIOMAS DE MARCADO E SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN
140 HORAS
M06:
PLANIFICACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE REDES
190 HORAS
M07:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA BASE DE DATOS
60 HORAS
M08:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
120 HORAS
M09:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
65 HORAS
M10:
IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓNS WEB
100 HORAS
M11:
INGLÉS TÉCNICO PARA TITULACIÓN SUPERIOR
40 HORAS
M12:
SEGURIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE
100 HORAS
M13:
SERVIZOS DE REDE E INTERNET
115 HORAS
M14:
XESTIÓN DE PROXECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE
30 HORAS
M15:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
370 HORAS
Requisitos de acceso para o título superior en administración de sistemas de información de rede
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en Administración de sistemas de información en rede FP

ElTécnico superior en Administración de sistemas de información de rede poderá configurar, xestionar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade, integridade dos recursos e servizos do sistema, coa calidade requirida e cumprindo a normativa vixente. 

 • Administrador de sistemas informáticos de rede
 • Xestor de seguridade informática
 • Responsable de servizos de Internet enube
 • Automatización de procesos
Onde estudar Administración de sistemas de información de rede
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado no ciclo superior de administración de sistemas informáticos en rede remota

Aquelas persoas que teñan como obxectivo estudar o Ciclo Superior de Administración de Sistemas de Rede Informática empregarán aplicacións que, no futuro, seguramente serán moi demandadas no seu ámbito profesional.

Ademais, ambos os profesores de Linkia FP revisan cada ano dun xeito rigoroso e exhaustivo os temarios dos cursos para que se actualicen periodicamente.

Estes serán algúns dos programas que se empregarán no curso dos estudos deste Grao Superior en Informática. Aínda que, durante o curso, porán en práctica o uso de moitos máis.

En Linkia FP, ademais, tamén adestramos aos nosos alumnos no uso de ferramentas de traballo colaborativo, xa que é moi importante que os estudantes poidan e saiban traballar ben en equipo, así como coñecer ferramentas que lles permitan ter unha boa comunicación e planificación conxuntaonline.

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales.

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Si quieres estudiar informática, debes tener en cuenta las recomendaciones y requisitos del plan de estudios del FP Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
 • El módulo M12 y el M14 contienen algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Calendario Lectivo del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (LINKIA FP CATALUÑA)
Calendario Lectivo del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (LINKIA FP CATALUÑA)