Nuevo
¡Hasta un 10% de descuento!

FP Grao Superior Guía, Información e Asistencia Turística

MATRÍCULA CERRADA
1568€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en Guía de información e asistencia turística.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2020
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior de Guía, Información e Asistencia Turística

grado superior guía, informacion y asistencia turistica

O ciclo formativo de Título Superior en Guía de Información e Asistencia Turística, É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

O ciclo superior de información e asistencia turística guía e aprobado complementa o da Xestión Superior de Aloxamentos Turísticos FP.

A guía de información e asistencia turística superior fp permítelle planificar, promover e informar sobre destinos turísticos de base territorial, orientando e axudando a viaxeiros e clientes neles, así como en terminais, medios de transporte, eventos e outros destinos turísticos. ciclo formativo poderá obter o título de Técnico superior en Guía de información e asistencia turística.

 

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
DESTINOS TURÍSTICOS
150 HORAS
M02:
ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO
135 HORAS
M03:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
90 HORAS
M04:
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
135 HORAS
M05:
PROTOCOLO E RELACIÓNS PÚBLICAS
100 HORAS
M06:
RECURSOS TURÍSTICOS
135 HORAS
M07:
FRANCÉS
100 HORAS
M08:
INGLÉS
135 HORAS
M09:
DESEÑO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
140 HORAS
M10:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
65 HORAS
M11:
INGLÉS
110 HORAS
M12:
FRANCÉS
70 HORAS
M13:
PROCESO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICA
140 HORAS
M14:
SERVIZOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
95 HORAS
M15:
PROXECTO UIA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICA
30 HORAS
M16:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO
370 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior de guía, información e asistencia turística
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Saídas profesionais en FP de Guía, Información e Asistencia Turística

Os titulados no Grao Superior en Guía, Información e Asistencia Turística poderán desenvolver a súa actividade no sector turístico, que inclúe todo tipo de actividades como organización de eventos, terminais de pasaxeiros e empresas de transporte, ademais de traballar en zonas turísticas tradicionais, como destinos e puntos de información entre outros. Tamén se adestrarán para crear e implementar plans e actividades de desenvolvemento local, vinculados ao mesmo sector.

 • Guía local
 • Xefe da oficina de información turística
 • Guía acompañante
 • Axencia de viaxes
 • Promotor/a turístico
Onde estudar a distancia Guía, Información e Asistencia Turística
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Itinerario 2 años del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas a distancia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales.

Itinerario 3 años del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas a distancia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas a distancia

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos. 

Recomendaciones y requisitos del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas a distancia

Es importante revisar la información necesaria para cursar la FP de Gestión de Alojamientos Turísticos, en el plan de estudios podrás encontrar el apartado de requisitos y recomendaciones.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas a distancia
 • En el módulo M08 se imparte inglés en un nivel de B1.2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel B1.1. antes de inicio de la asignatura. 
 • En el módulo M13, algunas actividades de enseñanza y aprendizaje, la elaboración del proyecto y/o la presentación del mismo, serán en inglés.

agencia de viajes y gestion de eventos a distancia

Plan de Estudios del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas a distancia
Calendario Lectivo del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas a distancia