Homologado
¡Hasta un 25% de descuento!

FP Ciclo Superior Xestión de Aloxamentos Turísticos a distancia

PRIMER AÑO DESDE
675€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en xestión de aloxamentos turísticos.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Febreiro 2022
Doble titulación
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior en Xestión remota de aloxamentos turísticos

gestion de alojamientos turisticos

O ciclo formativo de grao superior de Xestión de hostalería É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional. 

Estudar turismo daralle a oportunidade de dedicarse profesionalmente á organización e control de establecementos turísticos, completar o Grao Superior en Turismo, aprenderá e aplicará políticas comerciais e poderá traballar nos diferentes departamentos. 

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente

Asignaturas
M01:
ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO
99 HORAS
UF1:
CONTEXTUALIZACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO
20 HORAS
UF2:
TIPOLOXÍAS E TENDENCIAS TURÍSTICAS (TURISMO EMPRESARIAL)
20 HORAS
UF3:
SUBMINISTRACIÓN E ESIXENCIA TURÍSTICA
59 HORAS
M02:
RECEPCIÓN E RESERVAS
165 HORAS
UF1:
ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ACOLLIDA
20 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE RESERVAS
48 HORAS
UF3:
PROCEDEMENTOS DE ACOLLIDA
44 HORAS
UF4:
SISTEMAS DE SEGURIDADE
20 HORAS
M03:
XESTIÓN DO DEPARTAMENTO DE CHAN
132 HORAS
UF1:
ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE PISOS
20 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE INSTALACIÓNS, EQUIPOS E RECURSOS
11 HORAS
UF3:
SUPERVISIÓN DA ZONA DE ALOXAMENTO
46 HORAS
UF4:
LAVANDERÍA E LINGERÍA
22 HORAS
M04:
PROTOCOLO E RELACIÓNS PÚBLICAS
99 HORAS
UF1:
UF1. PROTOCOLO INSTITUCIONAL, EMPRESARIAL E SOCIAL (EVENTOS SOCIAIS)
59 HORAS
UF2:
COMUNICACIÓN E SERVIZO AOS CLIENTES
25 HORAS
UF3:
RELACIÓNS PÚBLICAS NO ÁMBITO TURÍSTICO
15 HORAS
M05:
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
99 HORAS
UF1:
FUNDAMENTOS DE MARKETING TURÍSTICO
20 HORAS
UF2:
CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS
22 HORAS
UF3:
MIX COMERCIALIZACIÓN E NOVAS TECNOLOXÍAS
35 HORAS
M06:
MARKETING DE EVENTOS
66 HORAS
UF1:
XESTIÓN DO DEPARTAMENTO DE CONVENCIÓNS E EVENTOS
30 HORAS
UF2:
PLANIFICACIÓN, DESENVOLVEMENTO E CONTROL DE EVENTOS
36 HORAS
M07:
DIRECCIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS
198 HORAS
UF1:
COORDINACIÓN DA ÁREA DE ALOXAMENTO
33 HORAS
UF2:
RENDIBILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA
66 HORAS
UF3:
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA
44 HORAS
UF4:
SISTEMAS DE CALIDADE
22 HORAS
UF5:
DIRECCIÓN DE ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO RURAL
45 HORAS
M08:
RECURSOS HUMANOS EN ALOXAMENTO
66 HORAS
UF1:
SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
20 HORAS
UF2:
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
20 HORAS
UF3:
XESTIÓN DO PERSOAL
26 HORAS
M09:
INGLÉS
132 HORAS
UF1:
INGLÉS
132 HORAS
M10:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
132 HORAS
UF1:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
132 HORAS
M11:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M12:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M13:
PROXECTO DE XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS
297 HORAS
UF1:
PROXECTO DE XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS
297 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
383 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior en xestión de aloxamentos turísticos
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en xestión de aloxamentos turísticos FP

O técnico superior en xestión de aloxamentos turísticos poderá:

Coordinar os servizos dos establecementos de aloxamento turístico, proporcionando as estruturas organizativas óptimas para a xestión e control dos seus departamentos.

Analizar o mercado e comercializar o produto base propio do aloxamento, así como servizos e produtos complementarios, xestionando as reservas con criterios de eficiencia empresarial.

Controlar e supervisar o departamento de recepción, podendo prestar o servizo, no seu caso, e asegurando a atención ao cliente cos niveis de calidade establecidos.

Facer o ciclo de xestión de aloxamentos turísticos a distancia permitiralle organizar e promover eventos no propio establecemento, en coordinación cos diferentes departamentos implicados, xestionando os recursos humanos e materiais necesarios.

Coas saídas de turismo profesional poderás supervisar o servizo ao cliente correcto, o servizo posvenda e a xestión de reclamacións e reclamacións..

 • Responsable de recepción e reservas de hoteis
 • Gobernadores de establecementos hoteleiros
 • Comercial de establecementos turísticos
 • Coordinadores de calidade
 • Coordinador de eventos
 • Xefe de vendas en establecementos de aloxamento turístico
Onde estudar a xestión de aloxamentos turísticos a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado na xestión do ciclo superior de aloxamentos turísticos a distancia

Os estudantes do Ciclo Superior A xestión de aloxamentos turísticos remotos dará moito uso a algunhas das aplicacións que ensinamos durante o curso. Xa que logo, queremos que os estudantes de Linkia o fagan FP tomar conciencia da dirección tecnolóxica que está a tomar o sector turístico,cal, fará o teu incorporación a futuros postos de traballo debido a xa coñecemento destes programas. Tamén, el o tipo de aplicacións que impartimos en Linkia FP é seleccionado coidadosamente por profesores expertos e cunha longa historia no sector.  

Estas son algunhas das aplicacións e / ou programas que empregará noCiclo Superior Xestión de hostalería:  

Non obstante, en Linkia FP tamén ensina moitos programas de traballo colaborativo que serán igualmente útiles e que che permitirán ter un background moito maior quel de outros centros. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales. 

Itinerario personalizado del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos

Es importante revisar la información necesaria para cursar la FP de Gestión de Alojamientos Turísticos, en el plan de estudios podrás encontrar el apartado de requisitos y recomendaciones.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos
 • El módulo M05 y el M11 contienen algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
 • En el módulo M09 se imparte inglés en un nivel de B1.2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel B1.1. antes de inicio de la asignatura.
 • En el módulo M13, algunas actividades de enseñanza y aprendizaje, la elaboración del proyecto y/o la presentación del mismo, serán en inglés.

fp gestion de alojamientos turisticos

Plan de Estudios del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos
Calendario Lectivo del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos