Homologado
¡Hasta un 20% de descuento!

FP Ciclo Superior Educación Infantil a distancia

PRIMER AÑO DESDE
1223€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en Educación Infantil.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Setembro 2021
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior en Educación Infantil a distancia

grado superior educacion infantil

O ciclo formativo de Título Superior de Educación Infantil É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

Se os máis pequenos son a túa paixón, obtén o título de técnico superior en educación infantil e traballa como educador ou educador infantil en xardíns de infancia, centros educativos, ludotecas …

En 2017 contratáronse 57.280 titulados no Ciclo Superior de Educación Infantil, un 13% máis que en 2016, segundo o Servizo Estatal de Emprego (SEPE).

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

M01:
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS E ATENCIÓN A MENORES EN RISCO SOCIAL
99 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES EN RISCO SOCIAL
50 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIAS
49 HORAS
M02:
ENSINO DE EDUCACIÓN INFANTIL
165 HORAS
UF1:
CONTEXTUALIZACIÓN DA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN NENOS DE 0 A 6 ANOS
33 HORAS
UF2:
PLANIFICACIÓN DE ESPAZOS, TEMPO E RECURSOS NA EDUCACIÓN INFANTIL
22 HORAS
UF3:
DESEÑO DE PROXECTOS E ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO ÁMBITO FORMAL
77 HORAS
UF4:
DESEÑO DE PROXECTOS E ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO ÁMBITO FORMAL
33 HORAS
M03:
AUTONOMÍA PERSOAL E SAÚDE INFANTIL
132 HORAS
UF1:
ATENCIÓN E COIDADO DA ALIMENTACIÓN INFANTIL
26 HORAS
UF2:
ATENCIÓN E COIDADO DA ACTIVIDADE E DESCANSO INFANTIL
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓN E ATENCIÓN Á HIXIENE INFANTIL
22 HORAS
UF4:
PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSOAL
40 HORAS
UF5:
INTERVENCIÓN EN SITUACIÓNS DE SAÚDE DE ESPECIAL DIFICULTADE
22 HORAS
M04:
O XOGO INFANTIL E A SÚA METODOLOXÍA
165 HORAS
UF1:
O XOGO E OS XOGUETES
32 HORAS
UF2:
DESEÑO DE PROXECTOS DE INTERVENCIÓN NO TEMPO LIBRE E TEMPO LIBRE EDUCATIVO
50 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO E TEMPO LIBRE
50 HORAS
M05:
EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN
198 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO DA COMUNICACIÓN E EXPRESIÓN VERBAL
35 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO DA COMUNICACIÓN E EXPRESIÓN RITMICO-MUSICAL
25 HORAS
UF3:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO DA COMUNICACIÓN E DA EXPRESIÓN LÓXICO-MATEMÁTICA
25 HORAS
UF5:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO DA COMUNICACIÓN E EXPRESIÓN A TRAVÉS DO TAC
24 HORAS
UF6:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO DA COMUNICACIÓN E DA EXPRESIÓN PLÁSTICA
20 HORAS
M06:
DESENVOLVEMENTO COGNITIVO E MOTOR
132 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO SENSOPERCEPTIVO
20 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO MOTOR
20 HORAS
UF3:
INTERVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO COGNITIVO
30 HORAS
UF4:
INTERVENCIÓN PRIMEIRA
20 HORAS
UF5:
PRÁCTICA DE PSICOMOTOR
42 HORAS
M07:
DESENVOLVEMENTO SOCIOAFECTIVO
99 HORAS
UF1:
INTERVENCIÓN NO ÁMBITO AFECTIVO-SEXUAL
49 HORAS
UF2:
INTERVENCIÓN NO ÁMBITO SOCIAL
50 HORAS
M08:
HABILIDADES SOCIAIS
99 HORAS
UF1:
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN NENOS, FAMILIAS E PROFESIONAIS
50 HORAS
UF2:
DINAMIZACIÓN DE GRUPOS
49 HORAS
M09:
DINAMIZACIÓN DE GRUPOS
66 HORAS
UF1:
RECURSOS E TRANSFERENCIA DE ACCIDENTES
22 HORAS
UF2:
APOIO VITAL BÁSICO E DEA
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓN SANITARIA DE EMERXENCIA
22 HORAS
M10:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M11:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M12:
PROXECTO INFANTIL
231 HORAS
UF1:
PROXECTO INFANTIL
231 HORAS
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
449 HORAS
Requisitos de acceso ao Título Superior en Educación Infantil
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Hsuperaron o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Saídas profesionais en educación infantil FP

Coa FP en Educación Infantil poderás programar e avaliar os procesos educativos e de atención á infancia, preparar, desenvolver e avaliar actividades dirixidas a desenvolver hábitos de autonomía e atención ás necesidades básicas e preparar, desenvolver e avaliar proxectos educativo formal e non formal.

Ademais, co Ciclo de Educación Infantil a Distancia aprenderás a deseñar, implementar e avaliar proxectos e programas educativos para coidado de nenos no primeiro ciclo de educación infantil no ámbito formal, de acordo coa proposta pedagóxica elaborada por un Profesor. cunha especialización en educación infantil ou título universitario equivalente, e ao longo da etapa no ámbito non formal, creando ambientes seguros e en colaboración con outros profesionais e familias.

 • Educadores da primeira infancia no primeiro ciclo de educación infantil, sempre baixo a supervisión dun profesor.
 • Educadores en institucións dependentes de organismos estatais ou rexionais e locais e en centros de titularidade privada.
 • Educadores en institucións e / ou programas de traballo específicos con menores (0-6 anos) en situación de risco social, ou en instalacións de apoio á familia, seguindo as pautas doutros profesionais.
 • Educadores en programas ou actividades de lecer e tempo libre para nenos con nenos de 0 a 6 anos: ludotecas, casas culturais, bibliotecas, centros educativos, centros de lecer, granxas escolares.
Onde estudar Educación Infantil a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Opinións da Educación Infantil a Distancia de Grao Superior
asignaturas educacion infantil

 

Gústanme moito as clases virtuais en directo. A programación e organización das materias permítelle planificar actividades e entregas de forma proactiva.

 

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Educación Infantil

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Educación Infantil

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Educación Infantil

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos. 

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Educación Infantil

El FP Grado Superior de Educación Infantil tiene módulos con requisitos y recomendaciones que se deben consultar en el plan de estudios.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Técnico Superior en Educación Infantil
 • Los módulos M10 y M12 contienen algunas actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

ciclo superior educacion infantil

Plan de Estudios del Técnico Superior en Educación Infantil
Calendario Lectivo 2020-2021 del Técnico Superior en Educación Infantil