Homologado
¡Hasta un 10% de descuento!

FP Ciclo Superior Dietética Enfoque Ecolóxico a distancia

PRECIO PRIMER AÑO
1470€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico Superior en Dietética Enfoque Ecológico.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2021
Descripción
Itinerarios y más información
Formación a distancia Materias de dietética de grao superior

dietetica online

El ciclo formativo de Grado Superior de Dietética es una titulación autorizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, válida en todo el territorio nacional.

Si quieres estudiar Dietética online desde un enfoque más naturista, holístico e integrativo, este ciclo formativo a distancia de dietética es el más adecuado para ti, porque aprenderás qué es la alimentación y cómo nos afecta desde una visión completa de la misma. Estudiar nutrición te preparará para elaborar dietas adaptadas a personas y colectivos, y controlar la calidad de la alimentación humana.

A continuación, os mostramos el programa del ciclo formativo que se estructura en asignaturas o módulos profesionales. Cada módulo se subdivide en créditos formativos que se evalúan de forma independiente.

Asignaturas
M01:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA ÁREA DE TRABALLO ASIGNADA Á UNIDADE DIETÉTICA / ARMARIO
60 HORAS
C01:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA ÁREA DE TRABALLO ASIGNADA Á UNIDADE DIETÉTICA / ARMARIO
60 HORAS
M02:
DIETA EQUILIBRADA
320 HORAS
C02:
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA (A)
160 HORAS
C02:
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA (B)
160 HORAS
M03:
DIETOTERAPIA
340 HORAS
C03:
DIETOTERAPIA (A)
170 HORAS
C03:
DIETOTERAPIA (B)
170 HORAS
M04:
CONTROL DE ALIMENTOS
180 HORAS
C04:
CONTROL DE ALIMENTOS
180 *Incluye horas presenciales HORAS
M05:
MICROBIOLOXÍA E HIXIENE ALIMENTARIA
180 HORAS
C05:
MICROBIOLOXÍA E HIXIENE ALIMENTARIA
180 *Incluye horas presenciales HORAS
M06:
EDUCACIÓN SANITARIA E FOMENTO DA SAÚDE
90 HORAS
C06:
EDUCACIÓN SANITARIA E FOMENTO DA SAÚDE
90 HORAS
M07:
PATOFISIOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA
240 HORAS
C07:
FISIOPATOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA (A)
120 HORAS
C07:
FISIOPATOLOXÍA APLICADA Á DIETA (B)
120 HORAS
M08:
RELACIÓNS NA ÁREA DE TRABALLO
60 HORAS
C08:
RELACIÓNS NA ÁREA DE TRABALLO
60 HORAS
M09:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
60 HORAS
C09:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
60 HORAS
M10:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
410 HORAS
C10:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
410 HORAS
M11:
SÍNTESE
60 HORAS
C11:
SÍNTESE
60 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior de dietética
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Saídas profesionais en FP en Dietética

Aprende a organizar a área de traballo asignada á unidade / gabinete de dietética, así como a desenvolver e supervisar dietas adaptadas a individuos e grupos segundo as súas necesidades nutricionais e patoloxías específicas. Ademais, os participantes aprenderán a supervisar a conservación, manipulación e transformación de alimentos para consumo humano. A particularidade deste ciclo reside no seu enfoque ecolóxico.

Ao finalizar os teus estudos na FP de Nutrición e Dietética, obterás o título de Técnico Superior en Dietética. Poderás exercer a túa actividade profesional no sector sanitario público e privado, en empresas privadas do sector ou creando a túa propia empresa porque poderás:

 • Técnico en Dietética e Nutrición
 • Técnico en hixiene alimentaria en hospitais e empresas do sector alimentario
 • Técnico de apoio en tendas de herbas e parafarmacias
 • Educador/a sanitario/a
Onde estudar dieta a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Opinións do título superior de dietética a distancia
grado superior dietetica

 

Linkia FP permíteme combinar estudos co traballo e cos meus fillos pequenos, sen ter que viaxar e poder adaptar as clases no momento que mellor me conveña.

 

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Dietética

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Dietética

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Dietética

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Dietética

Para estudiar el grado superior de Dietética, consulta los requisitos y recomendaciones del plan de estudios

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

 

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Técnico Superior en Dietética
 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

 

fp nutricion y dietetica

Plan de Estudios del Técnico Superior en Dietética
Calendario Lectivo 2019-2020 del Técnico Superior en Dietética