Homologado
¡Hasta un 10% de descuento!

FP Ciclo Superior Desenvolvemento de Aplicacións Web a distancia

PRIMER AÑO DESDE
1304€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2021
Doble titulación
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web Remotas

grado superior desarrollo de aplicaciones web

O Ciclo formativo de grao superior en desenvolvemento de aplicacións web é unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

Se queres aprender modernas tecnoloxías de desenvolvemento web, realiza o ciclo superior de Desenvolvemento de aplicacións web e adestra a ti mesmo para desenvolver, implementar, manter e aplicar aplicacións web utilizando varias tecnoloxías e contornos de desenvolvemento específicos. Garantir o acceso aos datos de xeito seguro e cumprir os criterios de accesibilidade, usabilidade e calidade requiridos polos estándares establecidos.

A inserción laboral do graduado ou graduado superior en desenvolvemento de aplicacións web aumentou un 24% en comparación con 2016, segundo o Servizo de Emprego Estatal (SEPE)

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
132 HORAS
UF1:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMÁTICO
49 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE INFORMACIÓN E RECURSOS NUNHA REDE
69 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO
14 HORAS
M02:
BASES DE DATOS
165 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN ÁS BASES DE DATOS
25 HORAS
UF2:
IDIOMAS SQL: DML E DDL
58 HORAS
UF3:
IDIOMAS SQL: DCL E AMPLIACIÓN PROCEDIMENTAL
66 HORAS
UF4:
BASES DE DATOS DE RELACIÓN OBXECTO
16 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓN
231 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN ESTRUTURADA
74 HORAS
UF2:
DESEÑO MODULAR
39 HORAS
UF3:
FUNDAMENTOS DA XESTIÓN DE FICHEIROS
19 HORAS
UF4:
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBXECTOS
24 HORAS
UF5:
OOP. CLASES FUNDAMENTAIS BIBLIOTECAS
24 HORAS
UF6:
OOP. INTRODUCIÓN Á PERSISTENCIA
18 HORAS
M04:
OOP. INTRODUCIÓN Á PERSISTENCIA
99 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN CON XML
45 HORAS
UF2:
ÁREAS DE APLICACIÓN DE XML
27 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN EMPRESARIAL
27 HORAS
M05:
SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN EMPRESARIAL
66 HORAS
UF1:
DESENVOLVEMENTO DE SOFTWARE
20 HORAS
UF2:
OPTIMIZACIÓN DO SOFTWARE
20 HORAS
UF3:
INTRODUCIÓN AO DESEÑO ORIENTADO A OBXECTOS
26 HORAS
M06:
DESENVOLVEMENTO WEB NUN MEDIO AMBIENTE CLIENTE
165 HORAS
UF1:
SINTAXE DA LINGUA. OBXECTOS PREDEFINIDOS DA LINGUA
30 HORAS
UF2:
ESTRUTURAS DEFINIDAS POLO PROGRAMADOR. OBXECTOS
30 HORAS
UF3:
EVENTOS. XESTIÓN DE FORMAS. MODELOS DE OBXECTOS DO DOCUMENTO
42 HORAS
UF4:
COMUNICACIÓN ASÍCRONA DE CLIENTE-SERVIDOR
30 HORAS
M07:
DESENVOLVEMENTO WEB NUN MEDIO SERVIDOR
165 HORAS
UF1:
DESENVOLVEMENTO WEB NUN MEDIO SERVIDOR
30 HORAS
UF2:
XERACIÓN DINÁMICA DE PÁXINAS WEB
30 HORAS
UF3:
TÉCNICAS DE ACCESO A DATOS
42 HORAS
UF4:
SERVIZOS WEB. PÁXINAS DINÁMICAS INTERACTIVAS. PÁXINAS WEB HÍBRIDAS
30 HORAS
M08:
DESPLEGAMENTO DE APLICACIÓNS WEB
66 HORAS
UF1:
SERVIZOS DE TRANSFERENCIA DE WEB E FICHEIRO
30 HORAS
UF2:
SERVIDORES DE APLICACIÓNS WEB
12 HORAS
UF3:
DESPLEGAMENTO DE APLICACIÓNS WEB
12 HORAS
UF4:
CONTROL E DOCUMENTACIÓN DE VERSIÓNS
12 HORAS
M09:
DESEÑO DE INTERFACES WEB
99 HORAS
UF1:
DESEÑO DA INTERFAZ. ESTILOS
39 HORAS
UF2:
ELEMENTOS MULTIMEDIA: CREACIÓN E INTEGRACIÓN
30 HORAS
UF3:
ACCESIBILIDADE E USABILIDADE
30 HORAS
M10:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M11:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M12:
PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
297 HORAS
M12:
PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
297 HORAS
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
383 HORAS
Requisitos de acceso para o título superior en desenvolvemento de aplicacións web
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en desenvolvemento de aplicacións web FP

Co FP en Desenvolvemento de Aplicacións Web obterás o título de Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web co que poderás desenvolver, implementar e manter aplicacións web, independentemente do modelo empregado e empregando tecnoloxías específicas no lado do cliente ou do servidor, garantindo o acceso aos datos de forma segura e cumprindo os criterios de accesibilidade, usabilidade e calidade requiridos polos estándares establecidos oficialmente.

Onde estudar o desenvolvemento de aplicacións web a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software utilizados en el Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web a distancia

Os estudantes que decidan estudar o Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web farán uso dalgunhas aplicacións que, seguramente, atoparán no mercado laboral unha vez rematen os estudos. O profesorado Linkia FP revisa cada ano o programa de cada curso para ofrecer contidos actuais e totalmente centrados na demanda do momento no mundo profesional.

Estes son algúns exemplos do software que se utilizará no curso dos estudos deste grao superior en Informática. Aínda que non somos os únicos, hai moitos máis programas que tamén aprenderás a dominar.

Ademais de aprender a usar programas específicos vinculados ao programa de cada materia, en Linkia FP, tamén formamos aos nosos alumnos no uso de ferramentas de traballo colaborativo. Por que? Porque consideramos que, hoxe en día, é esencial ter coñecemento de aplicacións que facilitan o traballo en equipo para ter unha boa comunicación interna, unha planificación conxunta, acceso a ficheiros compartidos e moitas máis vantaxes, así como: manter un traballo fluído, ordenado e eficiente.

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales. 

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Para obtener la titulación del ciclo formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web es necesario cumplir los requisitos y recomendaciones.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones

Lengua inglesa del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

desarrollo de aplicaciones web a distancia

Calendario Lectivo del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (LINKIA FP CATALUÑA)
Calendario Lectivo del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (LINKIA FP GALICIA)