Homologado
¡Hasta un 25% de descuento!

Ciclo superior de FP Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma a distancia

PRIMER AÑO DESDE
605€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Febreiro 2022
Doble titulación
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma Remota (Linkia FP Catalonia)

grado superior desarrollo de aplicaciones multiplataforma
O ciclo formativo do Grao Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma Remota (DAM) é unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

Se te apaixona ou te apaixona o mundo da programación e do desenvolvemento en diferentes plataformas, este é o teu ciclo.

O grao superior de Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma remoto é un dos cursos de formación máis completos en FP e podes complementalo co grao superior de Administración de sistemas e redes (ASIR) ou Desenvolvemento de aplicacións web (DAW). Obtén 2 títulos oficiais ao 100% en só 3 anos e convértete nun profesional cualificado.

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
132 HORAS
UF1:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMÁTICO
49 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE INFORMACIÓN E RECURSOS NUNHA REDE
69 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO
14 HORAS
M02:
BASES DE DATOS
165 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN ÁS BASES DE DATOS
25 HORAS
UF2:
IDIOMAS SQL: DML E DDL
58 HORAS
UF3:
IDIOMAS SQL: DCL E AMPLIACIÓN PROCEDIMENTAL
66 HORAS
UF4:
BASES DE DATOS DE RELACIÓN OBXECTO
16 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓN
231 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN ESTRUTURADA
74 HORAS
UF2:
DESEÑO MODULAR
39 HORAS
UF3:
FUNDAMENTOS DA XESTIÓN DE FICHEIROS
19 HORAS
UF4:
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBXECTOS
24 HORAS
UF5:
OOP. CLASES FUNDAMENTAIS BIBLIOTECAS
24 HORAS
UF6:
OOP. INTRODUCIÓN Á PERSISTENCIA
18 HORAS
M04:
IDIOMAS DE MARCADO E SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN
99 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN CON XML
45 HORAS
UF2:
ÁREAS DE APLICACIÓN DE XML
27 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN EMPRESARIAL
27 HORAS
M05:
AMBIENTES DE DESENVOLVEMENTO
66 HORAS
UF1:
DESENVOLVEMENTO DE SOFTWARE
20 HORAS
UF2:
OPTIMIZACIÓN DO SOFTWARE
20 HORAS
UF3:
INTRODUCIÓN AO DESEÑO ORIENTADO A OBXECTOS
26 HORAS
M06:
ACCESO A DATOS
99 HORAS
UF1:
PERSISTENCIA EN FICHEIROS
24 HORAS
UF2:
PERSISTENCIA EN BDR-BDOR-BDOO
27 HORAS
UF3:
PERSISTENCIA EN BD NATIVAS XML
24 HORAS
UF4:
COMPONENTES DE ACCESO A DATOS
24 HORAS
M07:
DESENVOLVEMENTO DE INTERFACES
99 HORAS
UF1:
DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE INTERFACES
79 HORAS
UF2:
PREPARACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES
20 HORAS
M08:
PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA E DISPOSITIVOS MÓBILES
132 HORAS
UF1:
DESENVOLVEMENTO DE SOLICITUDES DE DISPOSITIVOS MÓBILES
56 HORAS
UF2:
PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA
35 HORAS
UF3:
DESENVOLVEMENTO DE XOGOS PARA DISPOSITIVOS MÓBILES
41 HORAS
M09:
PROGRAMACIÓN DE SERVIZOS E PROCESOS
66 HORAS
UF1:
SEGURIDADE E CRITOGRAFÍA
14 HORAS
UF2:
PROCESOS E FÍOS
26 HORAS
UF3:
TOMAS E SERVIZOS
26 HORAS
M10:
SISTEMAS DE XESTIÓN DE EMPRESAS
66 HORAS
UF1:
SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN
33 HORAS
UF2:
SISTEMAS ERP-CRM. EXPLOTACIÓN E ADECUACIÓN
33 HORAS
M11:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
M12:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M13:
PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA
297 HORAS
UF1:
PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
297 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
383 HORAS
Asignaturas del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia (Linkia FP Madrid)

El alumno/a que supera todos los módulos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma recibe la Titulación 100% Oficial expedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es reconocida en toda España.

Te presentamos el plan de estudios del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma que se compone de módulos profesionales o asignaturas de las cuales el alumno/a se examina de cada una de ellas.

Asignaturas
M01:
BASES DE DATOS
205 HORAS
M02:
AMBIENTES DE DESENVOLVEMENTO
90 HORAS
M03:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
90 HORAS
M04:
SISTEMA DE INFORMACIÓN E LINGUAXE DE MARCA
140 HORAS
M05:
SISTEMA DE INFORMACIÓN E LINGUAXE DE MARCA
270 HORAS
M06:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
205 HORAS
M07:
ACCESO A DATOS
120 HORAS
M08:
DESENVOLVEMENTO DE INTERFACES
120 HORAS
M09:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
65 HORAS
M10:
INGLÉS
40 HORAS
M11:
PROGRAMACIÓN DE SERVIZOS E PROCESOS
80 HORAS
M12:
PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA E DISPOSITIVOS MÓBILES
80 HORAS
M13:
SISTEMAS DE XESTIÓN DE EMPRESAS
95 HORAS
M14:
PROXECTO
30 HORAS
M15:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
370 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en FP de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

O FP no desenvolvemento de aplicacións multiplataforma permitiralle traballar desenvolvendo, implementando, documentando e mantendo aplicacións informáticas multiplataforma en todas as empresas do sector.

Co título oficial de Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, empregará tecnoloxías e contornos de desenvolvemento específicos, garantindo o acceso aos datos dun xeito seguro e cumprindo os criterios de uso e calidade requiridos nos estándares establecidos.

 • Técnico ou técnico superior en desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma para xestión empresarial e empresarial.
 • Desenvolvedor de aplicacións informáticas móbiles.
 • Implementación de sistemas ERP-CRM e xestión da información e integridade dos mesmos.
 • Desenvolvedor de compoñentes personalizados para sistemas ERP-CRM
Onde estudar o desenvolvemento de aplicacións multiplataforma a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software utilizados en el Ciclo Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia
fp desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Os estudantes que decidan estudar o Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma, ao finalizar os seus estudos, deben empregar algunhas aplicacións que aplicarán a diario no mercado laboral.

Por este motivo, os profesores de Linkia FP revisan cada ano os plans de estudos de cada un dos módulos. Co fin de ofrecer contido actual e totalmente enfocado á demanda laboral do momento. A continuación, amosámosche algúns exemplos do software que se utilizará durante o curso deste Grao Superior en Informática.

Non obstante, en Linkia FP tamén adestramos aos nosos estudantes no uso de ferramentas de traballo colaborativo para promover e garantir que os nosos alumnos teñan o coñecemento para que o seu traballo en equipo funcione de xeito óptimo. en liña como sen conexión. Hoxe en día é fundamental traballar ben en equipo e coñecer ferramentas para ter unha boa comunicación. Por este motivo, en Linkia FP queremos darlle a este tipo de ferramentas a importancia que merecen.

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales. 

Itinerario personalizado del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia

Para estudiar el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia, es necesario que consultes los requisitos y recomendaciones en el plan de estudios.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

 

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia
 • El módulo M11 y el M13 contienen algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

fp desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Calendario Lectivo del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia (LINKIA FP CATALUÑA)
Calendario Lectivo del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia (LINKIA FP MADRID)
Calendario Lectivo del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a distancia (LINKIA FP GALICIA)