Homologado
¡Hasta un 25% de descuento!

FP Ciclo Superior Ciberseguridad a distancia

PRIMER AÑO DESDE
593€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en administración de sistemas de rede (perfil de ciberseguridade).
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Febreiro 2022
Descripción
Itinerarios y más información
Asignaturas del Grado Superior en Ciberseguridad

grado superior informatica

El Ciberseguridade FP de Grao Superior É o ciclo formativo de Administración de sistemas de rede (ASIR) con especialización en ciberseguridade. Os estudantes que cursen este ciclo completarán módulos específicos de ciberseguridade que lles permitirán obter un certificado oficial de “perfil de ciberseguridade” como parte da cualificación ASIR autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional..

A ciberseguridade converteuse nunha prioridade para as empresas dun mundo global conectado en liña a través de sistemas de información que conteñen millóns de datos suxeitos a vulnerabilidades de moitos tipos. O número de ciberataques está aumentando tanto en número como en formato e, neste contexto, as empresas están a incorporar perfís especializados que permiten detectar, previr, supervisar e corrixir este tipo de incidentes. Segundo o Instituto Nacional de Ciberseguridade (https://www.incibe.es/) O 99% dos profesionais especializados en ciberseguridade están activos e o paro é actualmente mínimo.

Os perfís máis demandados na ciberseguridade de grao superior son administradores de sistemas de rede, seguridade perimetral, analistas de seguridade, consultores de seguridade e análise de riscos, entre outros..

O ciberseguridade de grao superior comparte 15 módulos do ciclo formativo de Administración de sistemas de rede (ASIR) pero con menos horas xa que se engaden dous módulos máis especializados en seguridade e piratería ética e en seguridade en sistemas, redes e servizos.

 

Asignaturas
M01:
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
154 HORAS
UF1:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMÁTICO
45 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE INFORMACIÓN E RECURSOS NUNHA REDE
62 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE ESPECÍFICO
15 HORAS
UF4:
SEGURIDADE, RENDEMENTO E RECURSOS
32 HORAS
M02:
XESTIÓN DA BASE DE DATOS
121 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN ÁS BASES DE DATOS
25 HORAS
UF2:
IDIOMAS SQL: DML E DDL
52 HORAS
UF3:
SEGURO DA INFORMACIÓN
44 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓN BÁSICA
121 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN ESTRUTURADA
66 HORAS
UF2:
DESEÑO MODULAR
37 HORAS
UF3:
FUNDAMENTOS DA XESTIÓN DE FICHEIROS
18 HORAS
M04:
IDIOMAS DE MARCADO E SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN
88 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN CON XML
40 HORAS
UF2:
ÁREAS DE APLICACIÓN DE XML
24 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN EMPRESARIAL
24 HORAS
M05:
FUNDAMENTOS DE HARDWARE
55 HORAS
UF1:
ARQUITECTURA DE SISTEMAS
19 HORAS
UF2:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E RECUPERACIÓN DE SOFTWARE
18 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO DA CPD
18 HORAS
M06:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
88 HORAS
UF1:
XESTIÓN AVANZADA DE SISTEMAS OPERATIVOS
62 HORAS
UF2:
AUTOMATIZACIÓN DE TAREFAS E IDIOMAS DE GUIÓN
26 HORAS
M07:
PLANIFICACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE REDES
121 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN ÁS REDES
41 HORAS
UF2:
XESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE REDE
40 HORAS
UF3:
XESTIÓN AVANZADA DA REDE
40 HORAS
M08:
SERVIZOS DE REDE E INTERNET
88 HORAS
UF1:
SERVIZOS DE DENOMINACIÓN E CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
22 HORAS
UF2:
SERVIZOS DE TRANSFERENCIA WEB E FICHEIRO
22 HORAS
UF3:
CORREO ELECTRÓNICO E MENSAXE
22 HORAS
UF4:
SERVIZOS DE AUDIO E VIDEO
22 HORAS
M09:
IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓNS WEB
55 HORAS
UF1:
IDIOMAS DE GUIÓN DO SERVIDOR
27 HORAS
UF2:
IMPLANTACIÓN DE XESTORES DE CONTIDOS
28 HORAS
M10:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA BASE DE DATOS
33 HORAS
UF1:
IDIOMAS SQL: DCL E AMPLIACIÓN PROCEDIMENTAL
33 HORAS
M11:
SEGURIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE
55 HORAS
UF1:
SEGURIDADE FÍSICA, LÓXICA E LEXISLACIÓN
13 HORAS
UF2:
SEGURIDADE ACTIVA E ACCESO REMOTO
13 HORAS
UF3:
CHEMENEIRAS E APROXIMACIÓNS
16 HORAS
UF4:
ALTA DISPONIBILIDADE
13 HORAS
M12:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M13:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M14:
PROXECTO PARA A ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS NA REDE DE CIBERSEGURIDADE
297 HORAS
UF1:
PROXECTO PARA A ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS NA REDE DE CIBERSEGURIDADE
297 HORAS
M15:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
383 HORAS
M16:
SEGURIDAD Y HACKING ÉTICO
88 HORAS
UF1:
CIBERSEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA
30 HORAS
UF2:
HACKING ÉTICO
58 HORAS
M17:
SEGURIDADE EN SISTEMAS, REDES E SERVIZOS
121 HORAS
UF1:
SEGURIDADE NOS DISPOSITIVOS MÓBILES ELOT
30 HORAS
UF2:
SEGURIDADE EN SERVIZOS
30 HORAS
UF3:
SEGURIDADE NAS APLICACIÓNS WEB
30 HORAS
UF4:
SEGURIDADE DA REDE
31 HORAS
Requisitos de acceso ao Título Superior en Ciberseguridade
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Saídas profesionais en Grao Superior en Ciberseguridade

ElTécnico superior en ciberseguridadepoderá configurar, xestionar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade, integridade dos recursos e servizos do sistema, coa calidade requirida e cumprindo a normativa vixente. 

 • Técnico xestor de bases de datos
 • Especialista en incidentes
 • Analista de ataques
 • Analista de seguridade
Onde estudar o Grao Superior en Ciberseguridade
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Itinerario 2 años del Grado Superior Ciberseguridad

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales.

Itinerario 3 años del Grado Superior Ciberseguridad

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Grado Superior Ciberseguridad

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Grado Superior Ciberseguridad

Si quieres estudiar informática, debes tener en cuenta las recomendaciones y requisitos del plan de estudios del FP Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Grado Superior Ciberseguridad
 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Plan de Estudios del Grado Superior Ciberseguridad