Homologado
¡Hasta un 25% de descuento!

FP Ciclo Superior Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos a distancia

PRIMER AÑO DESDE
675€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en axencias de viaxes e xestión de eventos.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Febreiro 2022
Doble titulación
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do grao superior en axencias de viaxes e xestión de eventos (Linkia FP Catalonia)

fp agencia de viajes y gestion de eventos

O ciclo superior en Aaxencias de Viajes y Gestión de Eventos que ofreceLinkia FP é a oportunidade perfecta para converterse nun técnico profesional nunha das ramas máis importantes do turismo. Programa, viaxa e xestiona todo tipo de eventos. Coa Axencia de viaxes FP e Xestión de eventos aprenderás e mellorarás as túas técnicas de venda en paquetes turísticos e organizarás eventos para todos os sectores.

Como actividades principais que ten, vEnder dereitos para usar produtos e servizos turísticos e de viaxes, programar, organizar, operar e controlar paquetes turísticos. Desenvolver unha xestión administrativa interna e externa derivada de relacións económicas con clientes e provedores. Organizar e controlar as unidades de produción ou departamentos específicos das axencias de viaxes. Organizar, executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais da axencia de viaxes na unidade ou departamento da súa responsabilidade. 

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO
99 HORAS
UF1:
CONTEXTUALIZACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO
20 HORAS
UF2:
TIPOLOXÍAS E TENDENCIAS TURÍSTICAS (TURISMO EMPRESARIAL)
20 HORAS
UF3:
SUBMINISTRACIÓN E ESIXENCIA TURÍSTICA
59 HORAS
M02:
DESTINOS TURÍSTICOS
132 HORAS
UF1:
XEOGRAFÍA TURÍSTICA DE CATALUÑA E ESPAÑA
44 HORAS
UF2:
XEOGRAFÍA TURÍSTICA DE EUROPA E O RESTO DO MUNDO
22 HORAS
UF3:
DESTINOS TURÍSTICOS DE CATALUNIA E ESPAÑA
44 HORAS
UF4:
DESTINOS TURÍSTICOS INTERNACIONAIS
22 HORAS
M03:
VENDA DE SERVIZOS TURÍSTICOS
165 HORAS
UF1:
VENDA DE SERVIZOS EN AXENCIAS DE VIAXES
59 HORAS
UF2:
VENDA DE SERVIZOS AÉREOS. GDS
40 HORAS
UF3:
TÉCNICAS DE VENDA EN AXENCIAS DE VIAXES
33 HORAS
UF4:
OPERACIÓNS DE PECHE E POSTVENDA EN AXENCIAS DE VIAXES
28 HORAS
M04:
PROTOCOLO E RELACIÓNS PÚBLICAS
99 HORAS
UF1:
PROTOCOLO INSTITUCIONAL, EMPRESARIAL E SOCIAL (EVENTOS SOCIAIS)
59 HORAS
UF2:
COMUNICACIÓN E SERVIZO AOS CLIENTES
25 HORAS
UF3:
RELACIÓNS PÚBLICAS NO ÁMBITO TURÍSTICO
15 HORAS
M05:
RECURSOS TURÍSTICOS
132 HORAS
UF1:
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
20 HORAS
UF2:
PATRIMONIO NATURAL
20 HORAS
UF3:
PATRIMONIO CULTURAL
59 HORAS
M06:
XESTIÓN DE PRODUTOS TURÍSTICOS
99 HORAS
UF1:
AS VIAXES COMBINADAS
26 HORAS
UF2:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE EVENTOS
73 HORAS
M07:
DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
132 HORAS
UF1:
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
15 HORAS
UF2:
RRHH EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
31 HORAS
UF3:
RENDIBILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA NAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
20 HORAS
UF4:
XESTIÓN ADMINISTRATIVA E COMERCIAL EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
17 HORAS
UF5:
CALIDADE DOS SERVIZOS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
16 HORAS
M08:
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
99 HORAS
UF1:
FUNDAMENTOS DE MARKETING TURÍSTICO
20 HORAS
UF2:
CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS
22 HORAS
UF3:
MIX COMERCIALIZACIÓN E NOVAS TECNOLOXÍAS
35 HORAS
UF4:
O PLAN DE COMERCIALIZACIÓN (PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS)
22 HORAS
M09:
INGLÉS
132 HORAS
UF1:
INGLÉS
132 HORAS
M10:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
132 HORAS
UF1:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
132 HORAS
M11:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
M12:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M13:
XESTIÓN DE PROXECTOS E AXENCIAS DE AXENCIAS DE VIAXES
297 HORAS
UF1:
XESTIÓN DE PROXECTOS E AXENCIAS DE AXENCIAS DE VIAXES
66 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
383 HORAS
Asignaturas del Grado Superior de Agencias de viajes y Gestión de Eventos (Linkia FP Madrid)

*Matrícula Anual

Asignaturas
M01:
DESTINOS TURÍSTICOS
150 HORAS
M02:
ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO
135 HORAS
M03:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
90 HORAS
M04:
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
135 HORAS
M05:
PROTOCOLO E RELACIÓNS PÚBLICAS
100 HORAS
M06:
RECURSOS TURÍSTICOS
135 HORAS
M07:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
100 HORAS
M08:
INGLÉS
135 HORAS
M09:
DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
140 HORAS
M10:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
65 HORAS
M11:
XESTIÓN DE PRODUTOS TURÍSTICOS
95 HORAS
M12:
INGLÉS
110 HORAS
M13:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
70 HORAS
M14:
VENDA DE SERVIZOS TURÍSTICOS
140 HORAS
M15:
XESTIÓN DE PROXECTOS E AXENCIAS DE AXENCIAS DE VIAXES
30 HORAS
M16:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
370 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior en axencias de viaxes e xestión de eventos
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Saídas profesionais en FP en axencias de viaxes e xestión de eventos

O título superior en Axencia de viaxes e Xestión de eventos realiza fundamentalmente funcións e subfuncións de administración, marketing estratélóxico e operativo, compra e contratación, produción ou distribución de servizos turísticos e de viaxes, mediación, control de calidade e funcións administrativas e contables.

 • Xestores de operadores turísticos 
 • Xefes de axencias de viaxes  
 • Organizador de eventos en agencias de comunicación o freelance 
 • Responsable de departamentos de “booking” o reserva

 

Onde estudar axencias de viaxes e xestión de eventos
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado nas axencias de viaxes de ciclo superior e xestión de eventos remotos

Se decides correrr o ciclo Superior  Axencias de Xestión de viaxes e eventos a distancia presentámosche o software e as aplicacións que utilizará nos teus estudos:  

Estes programas e aplicacións son debidamente seleccionados polos nosos equipo de profesores, expertos no sectoryfacilitamos o coñecemento deditos programas a través a súa formación e o seu uso regularmente durante o curso.  

Pero en Linkia non só nos conformamos con ensinar os últimos programasutilizados polas axencias, tamén queremos e facemos que os nosos alumnos sexan adestrados en diferentes ferramentas de traballo colaborativo; lou iso facilítalles moito a organización de tarefas durante os seus estudos e, ao mesmo tempo, o seu coñecemento é moi útil para o ambiente profesional. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales.

Itinerario 3 años del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos. 

Recomendaciones y requisitos del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

El ciclo FP Agencias de Viajes y Gestión de Eventos tiene algunos módulos con recomendaciones y requisitos que de deben tener en cuenta durante la matriculación. Consulta el plan de estudios.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

 

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
 • El módulo M08 y el M11 contienen algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
 • En el módulo M09 se imparte inglés en un nivel de B1.2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel B1.1. antes de inicio de la asignatura. 
 • En el módulo M13, algunas actividades de enseñanza y aprendizaje, la elaboración del proyecto y/o la presentación del mismo, serán en inglés.

agencia de viajes y gestion de eventos a distancia

Calendario Lectivo del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LINKIA FP CATALUÑA)
Calendario Lectivo del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LINKIA FPMADRID)
 • DESCARGAR AQUÍ EL CALENDARIO LECTIVO 2020-2021