Homologado

Ciclo Avanzado de Automoción FP

PRIMEIRO CURSO DENDE
4209€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico Superior en Automoción.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2021
Descripción
Itinerarios y más información
Materias de grao superior de automoción a distancia

grado superior automocionLinkia FP e Monlau lanzan xuntos o primeiro ciclo formativo nota superior enAutomoción en modalidade desde a distancia. 

O grao superior de Automoción É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válido en todos os Territorio nacional. 

Co ciclo superior deAutomoción converterase nun profesional capaz de organizar, programar e supervisar a execución de operacións de mantemento e a loxística correspondente no sector da automoción; diagnosticar avarías en casos complexos e garantir o cumprimento das especificacións establecidas pola normativa e polo fabricante. 

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE SEGURIDADE E COMODIDADE
231 HORAS
UF1:
MONTAXE DE CIRCUITOS
33 HORAS
UF2:
ELEMENTOS ELECTROELECTRNICOS
66 HORAS
UF3:
DIAGNÓSTICO E REPARACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS
33 HORAS
UF4:
MANTEMENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
33 HORAS
UF5:
REFORMAS ELÉCTRICAS
33 HORAS
M02:
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERXÍA E SUBCARROS
198 HORAS
UF1:
INSTALACIÓNS PNEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS
66 HORAS
UF2:
TRANSMISIÓN DE ENERXÍA E TREN SUBMARINA: FUNCIONAMENTO E FALLOS.
66 HORAS
UF3:
REPARACIÓN DE TRANSMISIÓNS E TRENES EN SUBMARINA
66 HORAS
M03:
MOTORES TÉRMICOS E OS SEUS SISTEMAS AUXILIARES
231 HORAS
UF1:
MOTORES TÉRMICOS E OS SEUS SISTEMAS AUXILIARES
66 HORAS
UF2:
SISTEMAS AUXILIARES E DIAGNÓSTICO DO MOTOR
99 HORAS
UF3:
PROCEDEMENTOS E TÉCNICAS DE REPARACIÓN DO MOTOR
66 HORAS
M04:
ELEMENTOS NON ESTRUTURAIS REMOVIBLES E FIXOS
198 HORAS
UF1:
REPRESENTACIÓNS GRÁFICAS E MECANIZACIÓN
66 HORAS
UF2:
ELEMENTOS REMOVIBLES
33 HORAS
UF3:
ELEMENTOS METÁLICOS E SINTÉTICOS
33 HORAS
UF4:
UNIÓN DE ELEMENTOS FIXOS
46 HORAS
UF5:
TRANSFORMACIÓNS OPCIONAIS
20 HORAS
M05:
TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE SUPERFICIES
198 HORAS
UF1:
PROTECCIÓN E PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
83 HORAS
UF2:
ACABA A PINTURA
62 HORAS
UF3:
DECORACIÓN E ETIQUETADO DE SUPERFICIES.
33 HORAS
M06:
ESTRUTURAS DO VEHÍCULO
99 HORAS
UF1:
PROCESOS DE FABRICACIÓN E DANOS Á ESTRUTURA
30 HORAS
UF2:
DIAGNÓSTICO E AVALIACIÓN DE DANOS
35 HORAS
UF3:
REPARACIÓNS E REFORMAS DO BANCO
34 HORAS
M07:
XESTIÓN E LOGÍSTICA DO MANTEMENTO DO VEHÍCULO
99 HORAS
UF1:
PROCESOS DE MANTEMENTO DE VEHÍCULOS E GRANDES FLOTAS
50 HORAS
UF2:
ALMACENAMENTO E CONTROL DE ALMACÉN
27 HORAS
UF3:
RECEPCIÓN
22 HORAS
M08:
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E RELACIÓN
66 HORAS
UF1:
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, EMPRESA E ATENCIÓN AO CLIENTE
33 HORAS
UF2:
COMENTARIOS CON CLIENTES E CONTROL DE CALIDADE
33 HORAS
M09:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
99 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
66 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M10:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M11:
PROXECTO AUTOMOTOR
99 HORAS
UF1:
PROXECTO AUTOMOTOR
99 HORAS
M12:
M12. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
416 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior de automoción
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en Automotive FP

En el Automoción FP Aprenderás a organizar, programar e supervisar a execución das operacións de mantemento e loxística dos equipos de traballo na área de posvenda do automóbil. 

Diagnosticará avarías en casos complexos e garantirá o cumprimento das especificacións establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo. Aprenderás a xestionar a administración comercial e fiscal do taller e a coñecer as regras básicas de hixiene, seguridade e riscos laborais.

Ao finalizar os teus estudos na FP Automoción a Distancia, obterás o título de Técnico Superior en Automoción, co que podes exercer a túa actividade profesional no sector sanitario público e privado, en empresas privadas do sector ou creando a túa propia empresa porque estarás formado / para:

 • Xefe da área electromecánica 
 • Xefe de taller de vehículos a motor 
 • Xerente de ITV 
 • Taxador de vehículos 
 • Xestor de pezas de reposición 
 • Xefe da zona da carrocería: chapa e pintura
Onde estudar automotriz a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado no ciclo superior automotivo remoto

ECicloO control remoto automotriz superior inclúe, tamén, ser capaz de comprender o uso dalgún software que, a través dos nosos profesores especializados en é materia, elSomos seleccionados co obxectivo de garantir que os estudantes obteñan excelentes coñecementos tecnolóxicos e que están suficientemente preparados para adaptalo aos seus futuro lugar de traballo. 

Os programas esenciais que imos ensinar dentroelCicloSuperior Automoción adistancia son as seguintes:  

Ademais, tamén fomentamos o uso de aplicacións de traballo colaborativo que faciliten a organización e distribución para todos os nosos alumnos.de as súas tarefas grupais. O cal, tamén é moi útil cara a incorporación a calquera profesión. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Requisitos y recomendaciones

Si quieres cursar el El Grado Superior de Automoción, debes tener en cuenta que algunos módulos que tienen requisitos y recomendaciones, accede al plan de estudios para ver más.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Recomendaciones
 • Para cursar el M06 es recomendable haber cursado el M04.
 • Se recomienda seguir el itinerario en 2 años si se tiene una disponibilidad aproximada de 30 horas semanales para los estudios.
 • Se recomienda seguir el itinerario en 3 años si se tiene una disponibilidad aproximada de 20 horas semanales para los estudios.
Lengua inglesa
 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

 

fp automocion