Homologado
¡Hasta un 10% de descuento!

FP Ciclo Superior Asistencia á Dirección a distancia

PRIMER AÑO DESDE
1636€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Título superior en asistencia á xestión.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2021
Doble titulación
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do grao superior de asistencia á xestión

grado superior asistencia a la dirección

O ciclo formativo de Título superior en asistencia á xestión, É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

O maior nivel de asistencia á xestión oficial e aprobada substitúe á antiga FP de secretaría.

O ciclo formativo de asistencia á xestión permítelle organizar, xestionar, preparar e transmitir información desde ou cara aos órganos executivos, profesionais e de xestión na súa propia e / ou lingua estranxeira e, tamén, permitiralle organizar axendas e eventos, entre outras tarefas. Ao completar este ciclo formativo poderá obter o título de técnico superior en asistencia á xestión.

A FP de asistencia á xestión remota está ligada ao ciclo formativo de nivel superior en administración e finanzas. Obtén 2 títulos oficiais ao 100% en só 3 anos e convértete nun experto no sector da administración e xestión.

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTE
132 HORAS
UF1:
PROCESOS DE COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA NA EMPRESA
55 HORAS
UF2:
ATENCIÓN Ó CLIENTE
44 HORAS
UF3:
XESTIÓN DOCUMENTAL, FICHEIRO E REGISTRO
33 HORAS
M02:
XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL
99 HORAS
UF1:
ORGANIZACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL
33 HORAS
UF2:
CONTRATACIÓN DE EMPRESAS
33 HORAS
UF3:
TRAMITACIÓN ANTES DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
33 HORAS
M03:
PROCESO INTEGRAL DE ACTIVIDADE COMERCIAL
198 HORAS
UF1:
PATRIMONIO E METODOLOXÍA CONTABLE
33 HORAS
UF2:
IMPOSTO EMPRESARIAL
44 HORAS
UF3:
XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIÓNS DE COMPRA E TESOURO
55 HORAS
UF4:
REXISTRO CONTABLE E CONTAS ANUAIS
66 HORAS
M04:
RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
66 HORAS
UF1:
PROCESRECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVAOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS
33 HORAS
UF2:
CONTRATACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL
33 HORAS
M05:
OFICINA E TRATAMENTO DE INFORMACIÓN
132 HORAS
UF1:
TECNOLOXÍA E COMUNICACIÓNS DIXITAIS E TRATAMENTO DE DATOS
33 HORAS
UF2:
TRATAMENTO DE INFORMACIÓN AVANZADA, ARQUIVO E PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ESCRITA
33 HORAS
UF3:
XESTIÓN DA BASE DE DATOS, DESEÑOS DE FOLLAS DE CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE APLICACIÓNS
66 HORAS
M06:
INGLÉS
132 HORAS
UF1:
INGLÉS TÉCNICO
132 HORAS
M07:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
132 HORAS
UF1:
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS
132 HORAS
M08:
PROTOCOLO EMPRESARIAL
99 HORAS
UF1:
RELACIÓNS PÚBLICAS NO MEDIO EMPRESARIAL
33 HORAS
UF2:
TÉCNICAS DE PROTOCOLO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
33 HORAS
UF3:
CARTAS DE SERVIZO E COMPROMISOS DE CALIDADE
33 HORAS
M09:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIAIS
165 HORAS
UF1:
COORDINACIÓN E XESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO
44 HORAS
UF2:
ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DE EVENTOS E PROXECTOS
77 HORAS
UF3:
ORGANIZACIÓN DA VIAXE CORPORATIVA
44 HORAS
M10:
XESTIÓN AVANZADA DA INFORMACIÓN
99 HORAS
UF1:
SISTEMA DE XESTIÓN DE DOCUMENTOS
33 HORAS
UF2:
XESTIÓN INFORMATIZADA DE PROXECTOS DE NEGOCIO
66 HORAS
M11:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M12:
PROXECTO DE ASISTENCIA Á XESTIÓN
264 HORAS
UF1:
PROXECTO DE ASISTENCIA Á XESTIÓN
264 HORAS
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
416 HORAS
Requisitos de acceso ao grao superior de asistencia á xestión
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en FP de asistencia á xestión

Axudar á dirección e a outros departamentos nas actividades da organización, representando á entidade e realizando as funcións administrativas e documentais; xestionar información e comunicación interna e externa e realizar outras funcións empregando, se é o caso, inglés e / ou outra lingua estranxeira, aplicando a normativa vixente e protocolos de xestión da calidade que garantan a satisfacción do cliente ou usuario e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 • Secretario de xestión
 • Oficina e auxiliares de oficina
 • Axudante en diferentes departamentos: xurídico, RR.HH., de calidade, outros
 • Administrativo en organismos públicos
Onde estudar Axuda á Dirección
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionaisles

Software empregado na asistencia de xestión remota de ciclo superior

Todos os alumnos que elixenn para él CicloAsistencia de xestión remota superior usarán algunhas aplicacións e software moi demandados no ambiente de traballo. Os profesores de Linkia FP fan unha revisión exhaustiva de todos eses programas que están sendo requirido no ámbito profesional e incorpóraos ao seu plan docente para que poidamos ofrecer unha oferta educativa actual que corresponda a iso demandado polas empresas. Algúns dos programas dispoñiblesn e vontaden usoos que optan por este ciclo, son os seguintes: 

Non obstante, no noso centro queremos que os nosos alumnos se sintan o máis preto posible do que eles va a sexa o teu futuro no mundo profesional, polo que o noso currículo tamén inclúe o uso dalgunhas ferramentas de traballo colaborativo que o permitiraos estudantesdispoñer das ferramentas necesarias para optimizar o seu rendemento no traballo en equipo, o Que é unade las competencias máis demandaas nos postos de traballo. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos

Para cursar el FP Superior de Asistencia a la Dirección, es necesario que consultes el plan de estudios para conocer los requisitos y recomendaciones.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa
 • Los módulos M01, M03, M05, M09, M10, M11 y M13, contendrán recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
 • El M06 se imparte inglés en un nivel de B1 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel A2 antes de inicio de la asignatura.

 

fp secretariado