Homologado
¡Hasta un 25% de descuento!

FP Ciclo Superior Administración e Finanzas a distancia

PRIMER AÑO DESDE
1364€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico superior en Administración e finanzas.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Setembro 2021
Doble titulación
Continuidad universitaria
Descripción
Itinerarios y más información

Materias do Grao Superior en Administración e Finanzas a distancia (Linkia FP Cataluña)

administracion y finanzas

O ciclo formativo de grao superior en administración e finanzas é unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

Se queres dedicarte á compra, á atención ao cliente, á xestión de recursos humanos ou a traballar na área de contabilidade e finanzas, o Ciclo Superior de Administración e Finanzas servirache para sentar as bases nas que construír a túa carreira profesional.

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente

M01:
COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTE
132 HORAS
UF1:
PROCESOS DE COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA NA EMPRESA
55 HORAS
UF2:
ATENCIÓN Ó CLIENTE
44 HORAS
UF3:
XESTIÓN DOCUMENTAL, FICHEIRO E REGISTRO
33 HORAS
M02:
XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL
99 HORAS
UF1:
XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL
33 HORAS
UF2:
CONTRATACIÓN DE EMPRESAS
33 HORAS
UF3:
TRAMITACIÓN ANTES DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
33 HORAS
M03:
PROCESO INTEGRAL DE ACTIVIDADE COMERCIAL
198 HORAS
UF1:
PATRIMONIO E METODOLOXÍA CONTABLE
33 HORAS
UF2:
IMPOSTO EMPRESARIAL
44 HORAS
UF3:
XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIÓNS DE COMPRA E TESOURO
55 HORAS
UF4:
REXISTRO CONTABLE E CONTAS ANUAIS
66 HORAS
M04:
RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
66 HORAS
UF1:
RECURSOS HUMANOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
33 HORAS
UF2:
CONTRATACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL
33 HORAS
M05:
OFICINA E TRATAMENTO DE INFORMACIÓN
132 HORAS
UF1:
TECNOLOXÍA E COMUNICACIÓNS DIXITAIS E TRATAMENTO DE DATOS
33 HORAS
UF2:
TRATAMENTO DE INFORMACIÓN AVANZADA, ARQUIVO E PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ESCRITA
33 HORAS
UF3:
XESTIÓN DA BASE DE DATOS, DESEÑOS DE FOLLAS DE CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE APLICACIÓNS
66 HORAS
M06:
INGLÉS
132 HORAS
UF1:
INGLÉS TÉCNICO
132 HORAS
M07:
XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
66 HORAS
UF1:
PROCESO DE CONTRATACIÓN
33 HORAS
UF2:
RETRIBUCIÓNS, NÓMINAS E OBRIGAS OFICIAIS
33 HORAS
M08:
XESTIÓN FINANCEIRA
132 HORAS
UF1:
ANÁLISE E PREVISIÓN FINANCEIRA
33 HORAS
UF2:
PRODUTOS DO MERCADO FINANCIARIO E DE SEGUROS
33 HORAS
UF3:
FONTES DE FINANCIAMENTO E SELECCIÓN DE INVESTIMENTOS
66 HORAS
M09:
CONTABILIDADE E FISCALIDADE
99 HORAS
UF1:
CONTABILIDADE FINANCEIRA, FISCALIDADE E AUDITORÍA
55 HORAS
UF2:
CONTABILIDAD DE COSTES
22 HORAS
UF3:
ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO
22 HORAS
M10:
LOGÍSTICA E XESTIÓN COMERCIAL
99 HORAS
UF1:
PLANIFICACIÓN DA ADQUISICIÓN
33 HORAS
UF2:
SELECCIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES
33 HORAS
UF3:
FUNCIONAMENTO E CONTROL DA CADEA LOGÍSTICA
33 HORAS
M11:
SIMULACIÓN DE EMPRESAS
99 HORAS
UF1:
SIMULACIÓN DE EMPRESAS
99 HORAS
M12:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
66 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M13:
PROXECTO DE ADMINISTRACIÓN E FACENDA
264 HORAS
UF1:
PROXECTO DE ADMINISTRACIÓN E FACENDA
264 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
416 HORAS

Materias do Grao Superior en Administración e Finanzas a distancia (Linkia FP Madrid)

*Matrícula Anual

O estudante que supere o Ciclo Formativo de Grao Superior en Administración e Finanzas recibe o título 100% oficial emitido polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, recoñecido en toda España.

Presentamos o plan de estudos do ciclo formativo de grao superior en administración e finanzas, que está composto por módulos ou materias profesionais dos que o estudante examina cada un deles.

 

M01:
COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTE
200 HORAS
M02:
XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL
135 HORAS
M03:
INGLÉS
160 HORAS
M04:
OFICINA E TRATAMENTO DE INFORMACIÓN
200 HORAS
M05:
PROCESO INTEGRAL DE ACTIVIDADE COMERCIAL
200 HORAS
M06:
RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
105 HORAS
M07:
CONTABILIDADE E FISCALIDADE
120 HORAS
M08:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
90 HORAS
M09:
XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
50 HORAS
M10:
XESTIÓN FINANCEIRA
120 HORAS
M11:
LOGÍSTICA E XESTIÓN COMERCIAL
80 HORAS
M12:
SIMULACIÓN DE EMPRESAS
140 HORAS
M13:
PROXECTO DE ADMINISTRACIÓN E FACENDA
30 HORAS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
370 HORAS

Requisitos de acceso ao título superior de administración e finanzas

 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores

Saídas profesionais en FP de administración e finanzas

Co FP de Administración e Finanzas conseguirás a capacidade de organizar e executar operacións de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais, fiscais e contables da empresa.. 

Ao finalizar a FP en Administración e Finanzas a distancia, obterá o título oficial en Técnico Superior en Administración e Finanzas. Con el poderás exercer a túa actividade profesional no campo da xestión, en empresas públicas ou privadas ou creando a túa propia empresa porque poderás ser:

 • Oficina administrativa ou profesional.
 • Administrativo comercial. 
 • Xestión administrativa e de persoal. 
 • Contable. 
 • Administrativo de institucións bancarias e financeiras. 
 • Xefe de Facenda.
 • Administrativo da Administración pública.
 • Axudante de auditoría. 
 • Xestores administrativos.  

Software empregado no ciclo superior de administración e finanzas remotas

O software empregado polos nosos alumnos no cicloAdministración superior e finanzas a distancia son aquellos quesegundo o rigoroso estudo do noso profesorado, foron seleccionados como os máis punteiros do sector, ademais de ser algunhas das aplicacións que se espera que sexan dos máis usadas e demandas no futuro traballo máis próxima.  

Estas son algunhas das aplicacións que, como dixemos, vas a ejercer un mayor uso durante tu estancia en Linkia FP:  

Pero en Linkia FP, tamén damos gran importancia ao traballo colaborativo que as empresas demandan tanto na actualidade. É así, que, Tamén adestramos aos nosos estudantes co uso de ferramentas de traballo colaborativo que lles proporcionarán aos alumnos a posibilidade de facelo trabajar a distancia y que les dotará de o habilidades necesariasenfrontarse calquera traballo en equipo que teñan cando empecen en sus futuros lugares de trabajo. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Onde estudar Administración e Finanzas a distancia

 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Itinerario 2 años del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos. 

Recomendaciones y requisitos del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia

Si estás pensando en estudiar el FP Superior de Administración y Finanzas, en el plan de estudios podrás encontrar el apartado de requisitos y recomendaciones.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

 

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia

 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
 • Se imparte inglés en un nivel de B1 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel A2 antes de inicio de la asignatura 

administracion y finanzas asignaturas

Plan de Estudios del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia

Calendario Lectivo del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia (LINKIA FP CATALUÑA)

Calendario Lectivo del Grado Superior de Administración y Finanzas a distancia (LINKIA FP MADRID)