Homologado
¡Hasta un 15% de descuento!

FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos e Redes a distancia

PRIMER AÑO DESDE
1174€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico en redes e sistemas microinformáticos.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2021
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Medio de sistemas e redes microinformáticas

sistemas microinformáticos y redes

O ciclo formativo de Grado MAdministración de sistemas e redes microinformáticos É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional. 

EstudarSistemasMicrocomputadoras e redes, Aprenderás a configurar equipos, montar e desmontar redes de ordenadores, instalacións por cable, configurar servidores … e adquirirás nocións básicas de linguaxes de programación como XML. É a introdución perfecta ao mundo da informática. 

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

Asignaturas
M01:
MONTAXE E MANTEMENTO DE EQUIPOS
132 HORAS
UF1:
ELECTRICIDADE NO ORDENADOR
17 HORAS
UF2:
COMPONENTES DUN EQUIPO DE MICROINFORMACIÓN
23 HORAS
UF3:
MONTAXE DUN EQUIPO DE MICROINFORMACIÓN
23 HORAS
UF4:
NOVAS TENDENCIAS DE ASEMBLEA
23 HORAS
UF5:
MANTEMENTO DE EQUIPOS DE MICROINFORMACIÓN
23 HORAS
UF6:
INSTALACIÓN DE SOFTWARE
23 HORAS
M02:
M02. SISTEMAS OPERATIVOS DE POSICIÓN MONOPOSTAL
99 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN AOS SISTEMAS OPERATIVOS
33 HORAS
UF2:
SISTEMAS OPERATIVOS DO PROPIETARIO
33 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE OPERACIÓN GRATUÍTA
33 HORAS
M03:
APLICACIÓNS DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS
165 HORAS
UF1:
APLICACIÓNS DE OFICINA E SERVIZO DE USUARIO
20 HORAS
UF2:
O CORREO E A AXENDA ELECTRÓNICA
20 HORAS
UF3:
PROCESADORES DE TEXTO
30 HORAS
UF4:
FOLLAS DE CÁLCULO
30 HORAS
UF5:
BASES DE DATOS
35 HORAS
UF6:
IMAXE E VIDEO - PRESENTACIÓNS
30 HORAS
M04:
SISTEMAS OPERATIVOS EN REDE
132 HORAS
UF1:
SISTEMAS OPERATIVOS PROPIOS DA REDE
36 HORAS
UF2:
SISTEMAS OPERATIVOS DE REDE GRATUÍTOS
36 HORAS
UF3:
COMPARTICIÓN DE RECURSOS E SEGURIDADE
24 HORAS
UF4:
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
36 HORAS
M05:
REDES LOCAIS
165 HORAS
UF1:
INTRODUCIÓN ÁS REDES LOCAIS
66 HORAS
UF2:
INTRODUCIÓN ÁS REDES LOCAIS
66 HORAS
UF3:
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS NAS REDES LOCAIS
33 HORAS
M06:
SEGURIDADE INFORMÁTICA
99 HORAS
UF1:
SEGURIDADE PASIVA
16 HORAS
UF2:
COPIA DE SEGURIDADE
17 HORAS
UF3:
LEXISLACIÓNDE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
12 HORAS
UF4:
SEGURIDADE ACTIVA
16 HORAS
UF5:
SEGUEMENTO DE LUMEIROS E REDES
38 HORAS
M07:
SERVIZOS DE REDE
132 HORAS
UF1:
CONFIGURACIÓN DE REDE (DNS E DHCP).
36 HORAS
UF2:
TRANSMISIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO E FICHEIRO
32 HORAS
UF3:
SERVIDOR DE WEB E INTERMEDIARIO O SERVIDOR DE PROXY
32 HORAS
UF4:
ACCESO A SISTEMAS REMOTOS
32 HORAS
M08:
ACCESO A SISTEMAS REMOTOS
99 HORAS
UF1:
OFICINAY HERRAMIENTAS WEB
13 HORAS
UF2:
XERENTE DE FICHEIROS WEB
13 HORAS
UF3:
XERENTE DE CONTIDOS
13 HORAS
UF4:
APRENDIZAXE DE PORTAIS WEB
13 HORAS
UF5:
FUNDAMENTOS E FOLLAS DE ESTILO HTML
14 HORAS
M09:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M10:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M11:
INGLÉS TÉCNICO
99 HORAS
UF1:
INGLÉS TÉCNICO
99 HORAS
M12:
SÍNTESE
297 HORAS
UF1:
SÍNTESIS
297 HORAS
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
383 HORAS
Requisitos de acceso ao Grao Medio en Sistemas e Redes de Microinformática
 • Iso
 • Proba de acceso a grao medio
 • Outros ciclos formativos de grao medio
 • Título de Bacharelato Unificado Polivalente (BUP)
 • Un título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Saídas profesionais en FP de sistemas e redes de microinformática

A competencia xeral dos sistemas e redes de microinformática FP consiste na instalación, configuración e mantemento de sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en ambientes pequenos, garantindo a súa funcionalidade e aplicando os protocolos de calidade, seguridade e respeto ao medio ambiente establecidos.

 • Instalador e mantemento de equipos informáticos
 • Técnico de soporte informático
 • Técnico en redes de datos
 • Comercial de TI
Onde estudar sistemas e redes de microinformática a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado nos sistemas microinformáticos de ciclo medio e redes remotas

Os estudantes que deciden formar parte de Linkia FP estudando o ciclo medio de redes e sistemas microinformáticos aprenderán a usar algunhas das aplicacións máis usadas no ámbito profesional actual..

Ademais, os excelentes profesores de Linkia FP son os encargados de revisar os plans de estudos dos cursos que se imparten cada ano, de xeito que cada un dos contidos impartidos está á cabeza de todos os requisitos que as empresas demandan..

Que software usarás? Algúns exemplos do software que empregará no curso dos seus estudos son os seguintes:

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos y Redes

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos y Redes

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos y Redes

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos y Redes

Si vas a matricularte al FP Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, accede al plan de estudios para conocer los requisitos y recomendaciones de algunos módulos.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos y Redes
 • El módulo M11 se imparte inglés en un nivel de A2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel A1 antes del inicio de la asignatura.

 

microinformatica y redes

Plan de Estudios del FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos y Redes
 • DESCARGAR AQUÍ EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO
Calendario Lectivo 2019-2020 del FP Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos y Redes