Homologado
¡Hasta un 30% de descuento!

FP Ciclo Medio Farmacia e Parafarmacia a distancia

SEMESTRE DESDE
808€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico en farmacia e parafarmacia.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2020
Descripción
Itinerarios y más información

Materias do Grao Medio de Farmacia e Parafarmacia a distancia

asignaturas farmacia

ElCiclo Formativo deGrado Medio de Farmacia e Parafarmacia É unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional. 

A FP en Farmacia e Parafarmacia fará que sexas un gran profesional, tanto no campo dos conceptos e procedementos, como nas habilidades e actitudes que os titulares de Farmacias e Parafarmacias demandaron en termos de necesidades do mercado de traballo.

Este curso de auxiliar de farmacia ten 50 h. de obradoiros presenciais e 264 h. de módulos semi-presenciais. LOs módulos combinados son M04 e M07, debes inscribilos directamente no Centro EDUCEM 

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

M01:
OFICINA DE FARMACIA (* INCLÚE 10 HORAS DE OBRADOIROS PRESENTAIS)
165 HORAS
UF1:
OFICINA DE FARMACIA (* INCLÚE 10 HORAS DE OBRADOIROS PRESENTAIS)
20 HORAS
UF2:
CONTROL DE STOCK
36 HORAS
UF3:
COMPRA DOCUMENTOS
69 HORAS
UF4:
DOCUMENTOS DE DISPENSACIÓN
40 HORAS
M02:
DISTRIBUCIÓN DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS (* INCLÚE 15 HORAS DE OBRADOIROS EN CASA)
264 HORAS
UF1:
PROTOCOLOS DE DISPENSACIÓN
50 HORAS
UF2:
FARMACOLOXÍA
30 HORAS
UF3:
TERAPIA
88 HORAS
UF4:
DISPENSACIÓN HOSPITALARIA
30 HORAS
UF5:
HOMEOPATÍA
33 HORAS
UF6:
FITOTERAPIA
33 HORAS
M03:
DISTRIBUCIÓN DE PRODUTOS PARAFARMACÉUTICOS
231 HORAS
UF1:
PARAFARMACIA
20 HORAS
UF2:
DERMOFARMACIA
89 HORAS
UF3:
DIETÉTICA
54 HORAS
UF4:
BIOCIDOS
20 HORAS
UF5:
DISPOSITIVOS MÉDICOS
24 HORAS
UF6:
ORTOPEDIA I PRÓTESE
24 HORAS
M04:
FORMULACIÓN MÁSTER (MÓDULO SEMIPRESENCIAL)
132 HORAS
UF1:
FORMULACIÓN MÁSTER (MÓDULO SEMIPRESENCIAL)
35 HORAS
UF2:
PREPARACIÓN DE FÓRMULAS
97 HORAS
M05:
PROMOCIÓN DA SAÚDE
132 HORAS
UF1:
EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
33 HORAS
UF2:
CONTROLES ANALÍTICOS
66 HORAS
UF3:
COMUNICACIÓN CO USUARIO E COLABORACIÓN CO CONSELLO FARMACÉUTICO
33 HORAS
M06:
ELIMINACIÓN E VENDA DE PRODUTOS
66 HORAS
UF1:
APOIO AO USUARIO
33 HORAS
UF2:
ORGANIZACIÓN E VENDA DE PRODUTOS
33 HORAS
M07:
OPERACIÓNS BÁSICAS DE LABORATORIO (MÓDULO SEMIPRESENCIAL)
132 HORAS
UF1:
MATERIAL E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
30 HORAS
UF2:
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓNS
32 HORAS
UF3:
SEPARACIÓN DE MESTURAS DE SUBSTANCIAS
20 HORAS
UF4:
IDENTIFICACIÓN DAS SUBSTANCIAS
30 HORAS
UF5:
MOSTRAXE
20 HORAS
M08:
PRIMEIROS AUXILIOS
66 HORAS
UF1:
RECURSOS E TRANSFERENCIA DE ACCIDENTES
22 HORAS
UF2:
APOIO VITAL BÁSICO E DEA
22 HORAS
UF3:
ATENCIÓN SANITARIA DE EMERXENCIA
22 HORAS
M09:
PATOLOXÍAS BÁSICAS ANATOMOFISIOLOXÍAY
132 HORAS
UF1:
A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO
19 HORAS
UF2:
SAÚDE E ENFERMERÍA
22 HORAS
UF3:
MOVEMENTO E PERCEPCIÓN
22 HORAS
UF4:
OSIXENACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO SANGUE
22 HORAS
UF5:
METABOLISMO E EXCRECIÓN
22 HORAS
UF6:
REGULACIÓN INTERNA E A SÚA RELACIÓN CO EXTERNO
25 HORAS
M10:
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
99 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN PARA TRABALLAR
66 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE PERIGOS LABORAIS
33 HORAS
M11:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M12:
INGLÉS TÉCNICO
99 HORAS
UF1:
INGLÉS TÉCNICO
99 HORAS
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
350 HORAS

Requisitos de acceso para o Grao Medio en Farmacia e Parafarmacia

 • Iso
 • Proba de acceso a grao medio
 • Outros ciclos formativos de grao medio
 • Título de Bacharelato Unificado Polivalente (BUP)
 • Un título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores

Saídas profesionais en Farmacia e Parafarmacia FP

Co curso Asistente de farmacia e parafarmacia pode axudar na dispensación e preparación de produtos farmacéuticos e afíns e realizar a venda de produtos parafarmacéuticos, promovendo a promoción da saúde e executando tarefas de control administrativo e de almacén, cumprindo as especificacións. calidade, seguridade e protección ambiental.

 • Técnico en Farmacia e Parafarmacia
 • Técnico en almacén de medicamentos
 • Técnico de farmacia hospitalaria

Onde estudar Farmacia e Parafarmacia a distancia

 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado na farmacia de ciclo medio e parafarmacia a distancia

O mundo da farmacia evolucionou nun frenesí nos últimos anos. Iso é porqué en CicloMedio Farmacia e Farmacia a distancia queriamos adoptar algúns dos programas e aplicacións que se espera que inicienn para ser normalizado no seguinte anos. Estas ferramentas, ademais, son seleccionado por profesores especialistas do sector e conmoitos anos de experiencia, que sempre avanzan cara ao novo que vén do sector. 

O AplicaciónsQue levarás se es estudante deCicloMedio Farmacia e Parafarmacia a distancia en Linkia FP son os seguintes:

Aínda así, tamén adestramos aos nosos estudantes con algunhas ferramentas de traballo colaborativo que son moi útiles para estudos a distancia e parasu incorporación ao ámbito profesional. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años del Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales. 

Itinerario personalizado del Técnico en Farmacia y Parafarmacia

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico en Farmacia y Parafarmacia

El FP en Farmacia y Parafarmacia tiene algunos módulos que dependen de unos requisitos y recomendaciones, podrás acceder a la información descargando el plan de estudios.
Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Técnico en Farmacia y Parafarmacia

 • El módulo M12 se imparte inglés en un nivel de A2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel A1 antes de inicio de la asignatura.

 

fp farmacia

Plan de Estudios del Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Calendario Lectivo 2019-2020 del Técnico en Farmacia y Parafarmacia