Homologado
¡Hasta un 20% de descuento!

FP Ciclo Medio Xestión Administrativa a distancia

PRIMER AÑO DESDE
1129€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico en xestión administrativa.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Setembro 2021
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Medio en Xestión Administrativa a distancia

gestion administrativa

O ciclo formativo de Grao Medio en Xestión Administrativa é unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

El Técnico en xestión administrativa Será o soporte perfecto para realizar actividades nos campos laboral, contable, administrativo, comercial, financeiro e fiscal. A atención ao cliente e a satisfacción do cliente, aplicando a normativa vixente e os protocolos de calidade, serán unha das tarefas deste profesional, actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

A continuación, amosámosche o programa de cursos administrativos que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en unidades de formación que son avaliadas de forma independente.

 

M01:
COMUNICACIÓN DE EMPRESAS E ATENCIÓN Á CLIENTE
165 HORAS
UF1:
COMUNICACIÓN ORAL DE EMPRESAS
33 HORAS
UF2:
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ESCRITA
49 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE FICHEIRO
33 HORAS
UF4:
ATENCIÓN AO CLIENTE / USUARIO
50 HORAS
M02:
OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE COMPRA E VENDA
132 HORAS
UF1:
CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E VENDA
44 HORAS
UF2:
XESTIÓN DO INVENTARIO
44 HORAS
UF3:
DECLARACIÓNS FISCAIS DERIVADAS DA COMPRA E DA VENDA
44 HORAS
M03:
OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
99 HORAS
UF1:
SELECCIÓN E FORMACIÓN
22 HORAS
UF2:
CONTRATACIÓN E RETRIBUCIÓNS
44 HORAS
UF3:
PROCESOS DE ACTIVIDADE LABORAL
33 HORAS
M04:
OPERACIÓNS AUXILIARES DE XESTIÓN DO TESOURO
132 HORAS
UF1:
CONTROL DO TESOURO
33 HORAS
UF2:
TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DE INSTRUMENTOS
66 HORAS
UF3:
. OPERACIÓNS FINANCEIRAS BÁSICAS
33 HORAS
M05:
TÉCNICA CONTABLE
132 HORAS
UF1:
PATRIMONIO E METODOLOXÍA CONTABLE
33 HORAS
UF2:
CICLO BÁSICO DE CONTABILIDADE
33 HORAS
UF3:
CICLO MEDIO DE CONTABILIDADE
66 HORAS
M06:
TRAMITACIÓN DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE
132 HORAS
UF1:
PREPARACIÓN E CODIFICACIÓN DA CONTA
44 HORAS
UF2:
FICHA CONTABLE
55 HORAS
UF3:
CUENTAS ANUALES Y CONTROL INTERNO
33 HORAS
UF4:
VERIFICACIÓN E CONTROL INTERNO
15 HORAS
M07:
TRATAMIENTO INFROMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
231 HORAS
UF1:
TECNOLOXÍA E COMUNICACIÓNS DIXITAIS
33 HORAS
UF2:
ORDINOGRAFÍA E GRABACIÓN DE DATOS
33 HORAS
UF3:
TRATAMENTO DE INFORMACIÓN ESCRITA E NUMÉRICA
66 HORAS
UF4:
TRATAMENTO DE DATOS E INTEGRACIÓN DE APLICACIÓNS
33 HORAS
UF5:
PRESENTACIÓNS MULTIMEDIA DE CONTIDOS
33 HORAS
UF6:
FERRAMENTAS DE INTERNET PARA A EMPRESA
33 HORAS
M08:
INGLÉS
99 HORAS
UF1:
INGLÉS TÉCNICO
99 HORAS
UF2:
OPERACIÓNSLOGÍSTICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO
33 HORAS
M09:
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN
132 HORAS
UF1:
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
33 HORAS
M10:
EMPRESA E INICIATIVA EN EL AULA
264 HORAS
UF1:
EMPRESA EN EL AULA
264 HORAS
UF2:
EMPRESA E ACTIVIDADE ECONÓMICA
24 HORAS
UF3:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
60 HORAS
UF4:
IMPOSTO BÁSICO DAS EMPRESAS
48 HORAS
M11:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN AL TRABAJO
33 HORAS
M12:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
416 HORAS
Requisitos de acceso ao Grao Medio en Xestión Administrativa
 • Iso
 • Proba de acceso a grao medio
 • Outros ciclos formativos de grao medio
 • Título de Bacharelato Unificado Polivalente (BUP)
 • Un título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Saídas profesionais en xestión administrativa FP

Unha vez rematada a FP administrativa, exercerá a súa actividade tanto en grandes, medianas e pequenas empresas, en calquera sector de actividade, e particularmente no sector servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión de dixeron empresas e institucións e prestando atención aos clientes.

 • Asistente administrativo
 • Auxiliar administrativo de cobros e pagamentos
 • Administrativo comercial
 • Auxiliar administrativo de xestión de persoal
 • Auxiliar administrativo das administracións públicas
 • Secretario de atención ao cliente
Onde estudar Xestión Administrativa a distancia
 • ¿Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liña Permitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

grado superior de informatica
Terá á súa disposición os materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) eclases virtuais en directo  que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e prepararse para os seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red
Terás un profesorque o acompañará no seu proceso de formación a través de diferentes canles de comunicación como foros, ocaixa de entrada e o gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantese o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seucarreira.
 • Máis posibilidades de inserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Software empregado na xestión administrativa do ciclo medio a distancia

Aqueles estudantes que toman o CicloXestión remota administrativa media comezarán a familiarizarse con algunhas das aplicacións máis usadas hoxe en día esas empregos ligados aXestión administrativa. O noso equipo de profesores, ano tras ano, analiza os traballos que escollen os nosos alumnosasí podemos formar con todo o coñecemento e todas as demandas que teñen sobre este momento das empresas. Os programas que vai ter e que vai aprender a manexar durante a súa estadía en Linkia FP son osqueverás a continuación. 

 

Ademais, no mundo da xestión administrativa, o traballo en equipo é de vital importancia. Así que tamén temos ferramentas para facilitar o traballo en equipo en liña e dos que se usan con moita frecuencia no mundo laboral actual. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerario 2 años

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales.

Itinerario 3 años

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos

Para estudiar el FP Medio de Gestión Administrativa a distancia, puedes consultar los requisitos y recomendaciones en el plan de estudios.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa
 • Los módulos M01, M02, M07, M12, contendrán recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
 • En el módulo M09 se imparte inglés en un nivel de A2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel A1 antes de inicio de la asignatura.

 

grado medio de administracion