Homologado
¡Hasta un 10% de descuento!

FP Ciclo Superior Dietética Deportiva a distancia

PRECIO PRIMER AÑO
1470€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico Superior en Dietética Deportiva.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Próximo inicio
Setembro 2021
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior de Dietética Deportiva a distancia

dietetica online

O ciclo formativo de grao superior de DietéticaÉ unha cualificación autorizada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, válida en todo o territorio nacional.

Se queres estudar Dietética onlineorientado a temas relacionados cos deportes e a nutrición ortomolecular, Este ciclo en liña proporcionarache un coñecemento moi actualizado do mundo da dietética e da nutrición que podes poñer en práctica profesional independentemente do sector no que te desenvolves ou que te vas desenvolver. Tamén se discutirán conceptos relevantes como a medicina herbal.

O ciclo de dieta a distancia contará con profesores cunha ampla experiencia profesional que ofrecerán casos prácticos con empresas relevantes do sector. Cada mes organízanse seminarios web nos que expertos no mundo do deporte e da dietética ortomolecular compartirán cos estudantes as tendencias en nutrición e casos de éxito e emprendemento, e profesionais ou deportistas..

Os materiais de estudo están 100% en liña con aplicacións en 3D para algúns módulos de anatomía e simuladores. Estes materiais son creados por profesores expertos en dieta e nutrición que tamén traballan no sector e coa contribución de contido por parte de empresas colaboradoras.

O ciclo ten dous módulos combinados que se realizan no Centro de Estudos CESF e que son moi relevantes para a práctica profesional xa que preparan conceptos que deben amosarse e practicarse nos laboratorios..

A continuación, amosámosche o programa do ciclo formativo que está estruturado en materias ou módulos profesionais. Cada módulo subdivídese en créditos de formación que son avaliados de forma independente.

M01:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA ÁREA DE TRABALLO ASIGNADA Á UNIDADE DIETÉTICA / ARMARIO
60 HORAS
C01:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA ÁREA DE TRABALLO ASIGNADA Á UNIDADE DIETÉTICA / ARMARIO
60 HORAS
M02:
DIETA EQUILIBRADA
270 HORAS
C02:
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA (A)
135 HORAS
C02:
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA (B)
135 HORAS
M03:
DIETOTERAPIA
390 HORAS
C03:
DIETOTERAPIA (A)
195 HORAS
C03:
DIETOTERAPIA (B)
195 HORAS
M04:
CONTROL DE ALIMENTOS
180 HORAS
C04:
CONTROL DE ALIMENTOS
180 HORAS
M05:
MICROBIOLOXÍA E HIXIENE DOS ALIMENTOS
180 HORAS
C05:
MICROBIOLOXÍA E HIXIENE DOS ALIMENTOS
180 HORAS
M06:
EDUCACIÓN SANITARIA E FOMENTO DA SAÚDE
90 HORAS
C06:
EDUCACIÓN SANITARIA E FOMENTO DA SAÚDE
90 HORAS
M07:
PATOFISIOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA
240 HORAS
C07:
PATOFISIOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA (A)
120 HORAS
C07:
PATOFISIOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA (B)
120 HORAS
M08:
RELACIÓNS NA ÁREA DE TRABALLO
60 HORAS
C08:
RELACIÓNS NA ÁREA DE TRABALLO
60 HORAS
M09:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
60 HORAS
C09:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
60 HORAS
M10:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
410 HORAS
C10:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
410 HORAS
M11:
SÍNTESE
60 HORAS
C11:
SÍNTESE
60 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior de dietética deportiva
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en Sports Diet FP

Aprende a organizar a área de traballo asignada á unidade / gabinete de dietética, así como a desenvolver e supervisar dietas adaptadas a individuos e grupos segundo as súas necesidades nutricionais e patoloxías específicas. Ademais, os participantes aprenderán a supervisar a conservación, manipulación e transformación de alimentos para consumo humano. A particularidade deste ciclo reside no seu enfoque ecolóxico.

Ao finalizar os teus estudos na dieta nutricional e deportiva FP obterás o título de técnico superior en dieta deportiva e poderás desenvolver a túa actividade profesional no sector sanitario público e privado, en empresas privadas do sector ou creando a túa propia empresa porque poderás:

 • Técnico en Dietética e Nutrición
 • Xestor de alimentos en empresas de servizos de alimentación.
 • Técnico en hixiene alimentaria.
 • Consultor de alimentos.
 • Educador/a sanitario/a
Onde estudar dieta deportiva a distancia
 • Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liñaPermitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

estudiar nutricion
Terá á súa disposición o materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) e clases virtuais en directo que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e a preparación dos seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

tecnico superior en dietetica
Terás un profesorprofesor foros, la mensajería interna y los gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantes e o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

fp nutricion y dietetica

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seu carreira.
 • Máis posibilidades deinserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Dietética Deportiva

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Dietética Deportiva

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Dietética Deportiva

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Dietética Deportiva

Para estudiar el grado superior de Dietética, consulta los requisitos y recomendaciones del plan de estudios.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

 

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Técnico Superior en Dietética Deportiva
 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

 

fp nutricion y dietetica

Plan de Estudios del Técnico Superior en Dietética Deportiva
Calendario Lectivo 2020-2021 del Técnico Superior en Dietética Deportiva