Homologado
¡Hasta un 10% de descuento!

FP Ciclo Superior Dietética Deportiva a distancia

PRECIO PRIMER AÑO
1654€
¡Para ver un precio definitivo con descuentos aplicados simula tu matrícula!
Título oficial
Título Oficial de Técnico Superior en Dietética Deportiva.
Número de horas
2000 horas.
Modalidad
Online con clases en directo y en diferido.
Inicio
Setembro 2021
Descripción
Itinerarios y más información
Materias do Grao Superior de Dietética Deportiva a distancia

El ciclo formativo de Grado Superior de Dietéticaes una titulación autorizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, válida en todo el territorio nacional.

Si quieres estudiar Dietética online orientado a temas relacionados con la nutrición deportiva y ortomolecular, este ciclo online te aportará unos conocimientos muy actualizados del mundo de la dietética y la nutrición que podrás llevar a la práctica profesional sea cual sea el sector en el que te desarrolles o vayas a desarrollar. También se tratarán conceptos relevantes como la fitoterapia.

El ciclo de dietética a distancia contará con profesores con amplia experiencia profesional que aportarán casos prácticos con empresas relevantes en el sector. Todos los meses, se organizan unos webinars en los que expertos en el mundo de la dietética deportiva y ortomolecular compartirán con el alumnado tendencias en nutrición y casos de éxito y de emprendeduría, y profesionales o deportistas.

Los materiales de estudio son 100% online con aplicaciones 3D para algunos módulos de anatomía y simuladores. Estos materiales están creados por profesores expertos en dietética y nutrición que además trabajan en el sector y con la aportación de contenidos por parte de las empresas colaboradoras.

El ciclo cuenta con dos módulos semipresenciales que se cursan en el Centro de Estudios CESF y que son muy relevantes para la práctica profesional ya que preparan en conceptos que deben ser mostrados y practicados en laboratorios.

A continuación, os mostramos el programa del ciclo formativo que se estructura en asignaturas o módulos profesionales. Cada módulo se subdivide en créditos formativos que se evalúan de forma independiente.

Asignaturas
M01:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA ÁREA DE TRABALLO ASIGNADA Á UNIDADE DIETÉTICA / ARMARIO
60 HORAS
C01:
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA ÁREA DE TRABALLO ASIGNADA Á UNIDADE DIETÉTICA / ARMARIO
60 HORAS
M02:
DIETA EQUILIBRADA
270 HORAS
C02:
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA (A)
135 HORAS
C02:
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA (B)
135 HORAS
M03:
DIETOTERAPIA
390 HORAS
C03:
DIETOTERAPIA (A)
195 HORAS
C03:
DIETOTERAPIA (B)
195 HORAS
M04:
CONTROL DE ALIMENTOS
180 HORAS
C04:
CONTROL DE ALIMENTOS
180 HORAS
M05:
MICROBIOLOXÍA E HIXIENE DOS ALIMENTOS
180 HORAS
C05:
MICROBIOLOXÍA E HIXIENE DOS ALIMENTOS
180 HORAS
M06:
EDUCACIÓN SANITARIA E FOMENTO DA SAÚDE
90 HORAS
C06:
EDUCACIÓN SANITARIA E FOMENTO DA SAÚDE
90 HORAS
M07:
PATOFISIOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA
240 HORAS
C07:
PATOFISIOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA (A)
120 HORAS
C07:
PATOFISIOLOXÍA APLICADA Á DIETÉTICA (B)
120 HORAS
M08:
RELACIÓNS NA ÁREA DE TRABALLO
60 HORAS
C08:
RELACIÓNS NA ÁREA DE TRABALLO
60 HORAS
M09:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
60 HORAS
C09:
FORMACIÓN E ASESORAMENTO DE CARREIRA
60 HORAS
M10:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
410 HORAS
C10:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)
410 HORAS
M11:
SÍNTESE
60 HORAS
C11:
SÍNTESE
60 HORAS
Requisitos de acceso ao título superior de dietética deportiva
 • Estar en posesión do título de Bacharelato
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior (Título Superior) ou Técnico especialista (Título Medio)
 • Ter aprobado o exame de acceso de grao superior
 • Ter aprobado o exame de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Estar en posesión do título COU
 • Estar en posesión dun título de FPII
 • Estar en posesión dun título oficial equivalente ou superior a calquera dos anteriores
Oportunidades profesionais en Sports Diet FP

Aprende a organizar a área de traballo asignada á unidade / gabinete de dietética, así como a desenvolver e supervisar dietas adaptadas a individuos e grupos segundo as súas necesidades nutricionais e patoloxías específicas. Ademais, os participantes aprenderán a supervisar a conservación, manipulación e transformación de alimentos para consumo humano. A particularidade deste ciclo reside no seu enfoque ecolóxico.

Ao finalizar os teus estudos na dieta nutricional e deportiva FP obterás o título de técnico superior en dieta deportiva e poderás desenvolver a túa actividade profesional no sector sanitario público e privado, en empresas privadas do sector ou creando a túa propia empresa porque poderás:

 • Técnico en Dietética e Nutrición
 • Xestor de alimentos en empresas de servizos de alimentación.
 • Técnico en hixiene alimentaria.
 • Consultor de alimentos.
 • Educador/a sanitario/a
Onde estudar dieta deportiva a distancia
 • Por que Linkia FP?

Somos a primeira agrupación de Centros oficiais de formación profesional que se xuntan para ofrecer os seus Titulacións oficiais en modalidade en liña. A formación en liñaPermitiralle compatibilizar os seus estudos coas súas responsabilidades familiares e / ou profesionais.

 • ¿Como será a túa formación?

estudiar nutricion
Terá á súa disposición o materiais necesarios (libros, guías, multimedia, …) e clases virtuais en directo que pode ver en modo atrasado cantas veces queira. Isto permitiralle entregar as actividades propostas na avaliación continua e a preparación dos seus exames.

 • ¿Onde farás a túa formación??

Podes conectarte a campus de Linkia FP desde calquera lugar con acceso a internet. Os exames, a formación no traballo (FCT) e os talleres (só nalgúns ciclos) requirirán a túa presenza.

 • ¿Quen estará contigo?

tecnico superior en dietetica
Terás un profesorprofesor foros, la mensajería interna y los gatos do clases en directo. Tamén pode contactar co seu compañeiros e compañeiras clase a través destas canles. Ademais, terá Servizo de estudantes e o Servizo de asesoramento pedagóxico para darlle apoio sempre que o precise.

 • ¿Cando farás o teu adestramento?

O curso divídese en dous semestres, o primeiro comeza en Outubroe o segundo en Febreiro. Podes conectarte en calquera momento. Só tes que ter en conta o calendario de entrega e os horarios das clases en directo.

 • ¿Que conseguirás?

fp nutricion y dietetica

 • Cualificación 100% oficial recoñecido en toda España e nos estados membros da Unión Europea.
 • Desenvolvemento do seu carreira.
 • Máis posibilidades deinserción laboral.
 • Práctica empresarial

En Linkia FP contamos con máis de 1.000 empresas colaboradoras. Grazas a eles, sabemos cales son as necesidades de cada sector e o que se espera dos futuros profesionais

Itinerario 2 años del Técnico Superior en Dietética Deportiva

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en dos años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 30 horas semanales. 

Itinerario 3 años del Técnico Superior en Dietética Deportiva

Linkia FP recomienda este itinerario a los alumnos que quieran acabar en tres años, debes cumplir los requisitos académicos y seguir las recomendaciones del plan de estudios. La dedicación estimada para este itinerario es de 20 horas semanales.

Itinerario personalizado del Técnico Superior en Dietética Deportiva

En Linkia FP te permitimos realizar tu propio itinerario, matricúlate de los módulos que quieras, únicamente deberás tener en cuenta los requisitos académicos de los módulos.

Recomendaciones y requisitos del Técnico Superior en Dietética Deportiva

Para estudiar el grado superior de Dietética, consulta los requisitos y recomendaciones del plan de estudios.

Los requisitos técnicos para poder estudiar en Linkia FP son:

 • Disponer de ordenador*
 • Conexión a Internet ADSL o superior
 • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
 • Editor de texto capaz de generar documentos “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
 • Flash Player
 • Altavoces o cascos, cámara de vídeo y micrófono

 

*Las características técnicas variarán en base al tipo de estudio a realizar. Los ciclos de informática, por ejemplo, requieren de equipos con mejores prestaciones.

Lengua inglesa del Técnico Superior en Dietética Deportiva
 • El ciclo puede contener algunos recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

 

fp nutricion y dietetica

Plan de Estudios del Técnico Superior en Dietética Deportiva
Calendario Lectivo 2020-2021 del Técnico Superior en Dietética Deportiva