Erasmus +

Os estudantes de Linkia FP teñen a posibilidade de participar no programa europeo Erasmus + tanto para ciclos de nivel medio como superior. O programa ofrece posibilidades de mobilidade para realizar as prácticas dos ciclos en países europeos. O obxectivo xeral do programa é mellorar as habilidades e competencias básicas para o emprego a través da experiencia internacional noutros países e mercados de traballo, así como mellorar a aprendizaxe de idiomas, as relacións interculturais e a mobilidade profesional.

Presenza de estudantes de prácticas de Linkia FP en Europa
Cómo hacer las prácticas en el extranjero?

Moitos dos estudantes de Linkia FP aproveitan a oportunidade de vivir unha experiencia profesional internacional. O período de realización destas prácticas no estranxeiro oscila entre un mínimo de dúas semanas e ata un ano completo.

Os estudantes pasarán por un proceso de selección no que terán que contribuír:

  • un ano do currículo da vida,
  • carta de motivación
  • Documentación que acredite o nivel de idioma do país de destino
  • documento de solicitude que facilitará o centro adscrito
Experiencias internacionais dos nosos estudantes

Máis de 50 estudantes de Linkia FP realizaron prácticas no estranxeiro. Aquí vos deixamos algúns testemuños da súa experiencia:

Empresas internacionais que acolleron estudantes de Linkia FP

Empresas de varios países europeos reciben estudantes de Linkia FP para que poidan realizar unha etapa de práctica nas súas instalacións e coñecer outros ambientes de traballo, procedementos, matices culturais, mercados de traballo e uso da lingua do país de destino..

Estas son algunhas das empresas internacionais nas que traballaron os nosos estudantes.

Erasmus +