Doble Titulación

Estudar un dobre título de FP permitirache diferenciarte e multiplicar as túas oportunidades profesionais.

Un dobre título en ciclos formativos é a combinación de dúas titulacións oficiais que comparten materias no primeiro curso. O que che permite conseguir Desde Titulacións 100% oficiais en tal só 3 anos.

Se te matriculas nun Dobre titulación a aforrarás o 25% das horas lectivas e suporás a aforro económico importante. 

Cun dobre título de FP terás un perfil versátil que che dará unfoco interdisciplinar e global que che permitirá responder aos retos que che plantean. Imaxina o teu futuro con Linkia FP. 

Consulte os nosos ciclos formativos con dobre titulación.
Área de administración e xestión

Dobre titulación do Ciclo Formativo de Grao superior dentroAdministración e finanzas co Ciclo Formativo de Grao Superior de Asistencia á xestión.

Área de Informática e Comunicacións

O ciclo formativo de grao superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma  desde a distancia, Desenvolvemento de aplicacións web e Administración de sistemas de información en rede Están vinculados. 

As materias destes tres Ciclos Formativos a DistanciaSon comúns no primeiro ano, polo que cando remates un dos tres títulos superiores e obtés o título deste, optas polo título do outrosó completando 1 ano máis de adestramento e cursando só as materias do segundo curso de calquera dos outros Ciclos Formativos. 

 

Área de Hostalería e Turismo

Dobre titulación do ciclo formativo de grao SO precedenteAxencias de viaxes e xestión de eventos co Ciclo Formativo de Grao Superior de Xestión de hostalería.